Industry Solution Automotive Warehouse

Automobilové logistické riešenia

Naša celosvetová sieť pre obstarávanie, distribúciu a následnú logistiku zabezpečuje, že vaše komponenty a vozidlá sa dostanú co cieľa. Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti skladovania a prepravy vrátane cestnej, železničnej, oceánskej alebo leteckej nákladnej prepravy. Poskytujeme tiež ekologické dopravné riešenia, konzultačné služby a koncepty 3PL / 4PL.

Prostredníctvom globálnej siete pobočiek disponujeme prostriedkami, zariadeniami pre všetky hlavné oblasti zásobovania/expedície a odborníkmi v oblasti automobilového priemyslu. Medzi našich zákazníkov patria najväčšie svetové spoločnosti ako OEM, Tier 1 a Tier 2.

DB Schenker má jedinečnú pozíciu na svetovom trhu, ktorá nám umožnuje ponúkať služby, medzi ktoré patira preprava a distribúcia, konsolidácia a dekonsolidácia zásielok a riešenia pre manažovanie dodávateľského reťazca.

V oblasti automobilového priemyslu spoločnosť DB Schenker poskytuje globálne odborné znalosti v oblasti dodávateľského reťazca našich zákazníkov vrátane:

  • Operatívne riešenia dodávateľov priamo v logistických parkoch zákazníka ( schéma manažmentu zásob KANBAN, JIT dodávky k výrobným linkám)
  • Prispôsobené, úsporné, integrované a intermodálne logistické riešenia pre zásielky komponentov, náhradných dielov a hotových vozidiel v celom dodávateľskom reťazci. 
  • Celosvetová sieť výrobnej logistiky, distribúcie, CKD a SKD a logistiky hotových vozidiel. 
  • Dielčia montáž zložitých komponentov vrátane systémov riadenia výroby a zaistenia kvality pre udržanie chodu výroby.
  • Kontrolné centrá pre doručením na skladovanie a opravy vozidiel.
  • Služby skladovania náhradných dielov so širokou paletou požiadaviek na aftermarket.
  • Medzinárodné zdroje, ktoré pomôžu startupom kdekoľvek na svete.

Bez ohľadu na to, kam na svete potrebujete vaše zásielky prepraviť, DB Schenker ich prepraví rýchlo a spoľahlivo. Vďaka politike neustáleho zlepšovania procesov máte s DB Schenker istotu, že spolu budeme o krok dopredu pred konkurenciou. Či už vstupujete na nový trh, plánujete nový výrobný závod alebo jednoducho potrebujete logistického partnera na optimalizáciu vášho dodávateľského reťazca, naše prispôsobené logistické riešenia naplnia vaše požiadavky.

Súvisiace produkty a služby

new tag

Kombinované riešenia

Každý odborník na logistiku vie, že neexistuje jeden univerzálny spôsob prepravy, ktorý by vyhovoval všetkým. Práve pre to v DB Schenker kombinujeme konkrétne výhody rôznych sposobov prepravy tak, aby výsledná preprava bola pre našich zákazníkov čo najeefektívnejšia.

Široká paleta kombinovaných riešení slúži zákazníkom naprieč všetkými odvetviami. Riešenia zastrešujúce bežnú tak kombinovanú prepravu od štandarných nákladov po špeciálne, od ťažkých tovarov po drahé, zo severu na juh alebo z východu na západ, z klasického na široký rozchod trate, z námorých prístavov na železničné depá, z jednonápravoých na viacnápravové prívesy, z Číny do Európy. A navyše naše kombináciou našich služieb šetríme životné prostredie.

Naše odborné znalosti: Nastavenie optimálnej kombinácie spôsobou prepravy

Našou úlohou sú technické nastavenia riešení od dverí k dverám (door-to-door), ktoré odrážajú špecifické požiadavky zákazníkov a kombinujú železnice, cesty a krátke plavby. Preto prispôsobujeme naše služby typu prepravovaného nákladu podľa toho, či ide o spotrebný alebo priemyselný tovar, papier, oceľ, stavebný materiál, stroje alebo elektroniku so širokým spektrom nakladacích zariadení.

Prostredníctvokm DB SCHENKERrailog poskytujeme štandardné služby železničnej prepravy vrátane kamiónovej pred a po pristavení v termináloch a železničných depách vrátane množstva doplnkových služieb (napr. skladovania, monitorovania, colnej deklarácie, dokumentácie). Samozrejmosťou je viacjazyčný tím s nadštandardným prístupom ku všetkým železničným prepravcom a poskytovateľom železničných služieb.

DB SCHENKERintermodal je naše riešenie od dverí k dverám (door-to-door), ktoré spája európske cesty zo severu na juh pravideľnými spojeniami a ich vysokou kapacitou nákladu. Táto sieť využíva kombináciu rôznych spôsobov prepravy vrátane krátkych námorných prepráv. Tovar je prepravovaný prostredníctvom návesov, snímateľných návesov a kontajnerov. Okrem toho ponúkame multimodálne prepravy s využítím jedinečného prístupu k otvorenej celoeurópskej sieti.

Pre niektoré pozemné prepravy a vnútroeurópske obchodné cesty je možné využiť ako vhodné alternatívne riešenie krátke námorné spojenie medzi jednotlivými prístavmi. Vyvinuli sme špeciálne riešenia medzi vybranými prístavmi a spojili ich do služby DB SCHENKERshortsea. Váš náklad je prepravovaný medzi jednotlivými prístavmi špecifickými zariadeniami, ako sú napríklad viackolesové prívesy alebo kontajnery.

Železničné spojenie medzi Čínou a Európou

DB Schenker je priekopníkom v poskytovaní a zavádzaní pravideľných železničných prepráv po transeuroázijskom koridore, ktorý spája Čínu s Európou. Toto spojenie je vhodnou alternatívou štandardným prepravám. Ponúka prepravu s nížšími nákladmi ako letecká preprava a je rýchlejšia ako námorná preprava. DB SCHENKEReurasia je služba od dverí k dverám (door-to-door) určená pre celokontajnérové (FCL) a tak isto pre náklady menšie ako kontajner (LCL).

Úspora CO2 v kombinovanej doprave - z ciest na koľaje

DB Schenker kombináciou jednotlivých prepráv ovplyvňovať ekologický dopad nášho podnikania. Využívame vhodnú kombináciu prepravy po železnici a cestách, tak aby vždy keď je to možné bol tovar prepravovaný po hlavných ťahoch po železnici. Dokážeme tak v porovnaní s tradičnou dopravou znížiť emisie CO2 až o 80%. Flotila kamiónov zodpovedá o prepravu od terminálov a k nim. V DB Schenker sme schopní obslúžiť aj naodľahlejšie kúty Európy a zebezpečovať tak prepravu od dverí k dverám (door-to-door). Takto znižujeme celkový objem emisií až o 60 percent. Tie najprísnejšie enviromentálne normy sú pre DB Schenker samozrejmosťou. Aj pre to neustále obnovujeme našu flotilu kamiónov a využívame čoraz viac vozidiel, ktoré spĺňajú normu EURO 5. Okrem toho naplno využívame kapacitu našich vozidiel a kombinujeme zásielky na našich prepravných uzloch. Čím menej poloprázdnych vozidiel vypravíme, tým menej CO2 vyprodukujeme.

Prejsť na produkt
Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.