Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Electronic

Logistické riešenia pre elektroniku

S rastom globalizácie čelí elektronický priemysel väčším časovým a nákladovým tlakom. V DB Schenker rešpektujeme a rozumieme týmto tlakom. Naše riešenia na mieru sú navrhnuté tak, aby optimalizovali výrobné procesy a znížili vaše podnikateľské náklady.Prostredníctvom rôznych platforiem zlepšujeme plánovanie a spoluprácu vo vašom dodávateľskom reťazci s cieľom urýchliť tok materiálov a hotových výrobkov.

Riadenie logistiky a dodávateľského reťazca s elektronikou

Najväčšie a najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti používajú na riadenie svojich globálnych dodávateľských reťazcov DB Schenker. Tieto spoločnosti vyvinuli stratégie, ktoré obsahujú zdroje z medzinárodných pobočiek, rýchly vstup na nové medzinárodné trhy a potrebu centrálne optimalizovať svoje dodávateľské reťazce. Na to potrebujú logistického poskytovateľa, ktorý dokáže vyvinúť koncové riešenia s globálnym pokrytím a kompletnou viditeľnosťou od momentu objednania až po doručenie. Vďaka programom ako automatizované colné odbavenie, zmluvné služby dodávateľského reťazca a ďalšie sme presvedčení, že DB Schenker má mimoriadnu pozíciu, z ktorej dokáže pomôcť svojim klientom pri vstupe na nové trhy a využívaní príležitostí globálnych zdrojov.

DB Schenker poskytuje pre elektronický priemysel svoje globálne služby a skúsenosti s dodávateľským reťazcom vrátane:

 • Medzinárodnej siete, ktorá bez ohľadu na vzdialenosť poskytuje rýchlu a efektívnu prepravu medzi výrobnými závodmi a spotrebiteľmi.
 • Multimodálnej platformy pre plánovanie vášho dodávateľského reťazca a s poluprácu s ním a zvýšenie toku materiálov a produktov.
 • Koncovej viditeľnosti a špecializovaných služieb na zabezepčenie bezpečeného a špoľahlivého doručenia vašich zásielok.
 • Zmluvnej logistiky / SCM programov na neustále zlepšovanie procesov a efektívnosti a optimalizácie vášho dodávateľského reťazca.
 • Riešení zásob spravovaných dodávateľom (VMI), vďaka ktorým sú vaše zásoby doĺňané v správnom čase.
 • Dlhodobo zaužívaných riešení využívanými poprednými globálnymi spoločnosťami v oblasti elektroniky.
 • Globálnych integrovaných a neustále vylepšovaných riešení, ktoré zahŕňajú dodávateľov, zmluvných výrobcov a následné zákaznícke trhy.
 • Bezpečnostných TAPA certifikátov, systémov kvality a programov optimalizácie nákladov pri zachovaní požadovanej kvality služieb.
 • Vysokého dôrazu na implementáciu a identifikáciu služieb s pridanou hodnotou, ktoré urýchľujú rýchlosť inventarizácie a zlepšujú skúsenosti zákazníkov

Okrem toho máme skúsenosti aj s:

 • Riadením uzlov VMI pre OEM v blízkosti výrobných prevádzok na doplnenie JIT (Just-In-Time).
 • Reverzné logistické operácie vrátane riadenia vratných obalov, diagnostiky výrobkov a drobných opráv, realizácie objednávok výmeny atď.

Spojte všetko vyššie uvedené s našimi službami s pridanou hodnotou, ako sú opravy alebo označovanie. Uvidíte, že DB Schenker dokáže splniť všetky potreby riadenia vášho dodávateľského reťazca.

Naše súvisiace produkty

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5