Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Aerospace plane part

Letecký priemysel a obrana

Letecký a obranný priemysel vyžaduje pre jedinečnosť dodávateľského reťazca špeciálne riešenia. Profesionáli z DB Schenker nastavujú vysokú úroveň štandardov kvality a spoľahlivosti logistických riešení prispôsobených tomuto odvetviu na globálnej úrovni. 

Riešenie dodávateľského reťazca pre letecký priemysel

V spoločnosti DB Schenker chápeme, že komplexné priemyselné odvetvia vyžadujú inovatívne a prispôsobené logistické riešenia. Z tohto dôvodu dlhé roky investujeme do združenia zastrešujúceho expertov na letecký a obranný priemysel. 

Flexibilný a spoľahlivý poskytovateľ pre dodávateľský reťazec

DB Schenker je flexibilným poskytovateľom logistických služieb s pridanou hodnotou pre letecký a obranný priemysel. Vnímame jedinečné potreby a výzvy tohto odvetvia. Integrujeme logistiku, manažment prepravy a monitoring informácií v súlade s požiadavkami leteckého a obranného priemyslu. Sme dodávateľom konkurencieschopných logistických riešení pre váš dodávateľský reťazec.

Nezáleží na tom, či vaša spoločnosť pôsobí v letckom a obrannom priemysle na na lokálnej alebo globálnej úrovni. Integrované logistické riešenia DB Schenker sú navrhnuté tak aby optimalizovali váš dodávateľský reťazec od obstarávania až po distribúciu:

 • Výrobcovia komerčných lietadiel
 • Letecké spoločnosti
 • OEM
 • Spoločnosti zamerané na údržbu, opravy a generálne opravy motorov
 • Distribútori náhradných dielov 
 • Helikoptéry
 • Dodávatelia pre vládu a obranný priemysel

Pre odvetvie leteckého a obranného priemyslu DB Schenker poskytuje globálne odborné znalosti v oblasti dodávateľského reťazca našich zákazníkov vrátane:

 • Inovatívnych a nákladovo efektívnych prepravných a logistických riešení vysokej kvality a z jedného zdroja
 • Sústavného zdokonaľovania logistických procesov ( lokálné, medzinárodné a globálné)
 • Vyčlenenia špecialistov na letecký priemysel prostredníctvom globálnych kompetenčných centier
 • Strategickej globálnej siete AOG Desks s 24/7 službami
 • Časovo ohraničených multimodálnych dopravných služieb pre zvláštne a štandardné zásielky

Súvisiace produkty a služby

Aerospace Platform

The Aeroplatform provides a single Web access point to crucial information about all your Aerospace Supply Chain. Our available tools support online collaboration between DB Schenker, its customers, and their suppliers and carriers. Allowing you full visibility to shipment information no matter how we move it… Become an Aeroplatform user and start optimizing your day-to-day logistics operations today!

ATOL, CARLA and SMART

Three innovative technology platforms to choose from that give you real time information about your operation including AOG’s coordination, Order fulfillment, Repair Orders cycle, Engines Special care and In Flight Supply Chain. Use one tool or all to gain visibility to your shipments.

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5