Skip to content
Logo DB Schenker


Industry Solutions Semicon Solar Energy

Polovodiče a solárna energia

Naše služby pre priemysel polovodičov a solárnej energie pokrývajú všetky aspekty logistiky. Dokážeme optimalizovať celý váš hodnotový reťazec a poskytnúť logistiku zariadení, náhradné diely, popredajné služby, služby s pridanou hodnotou (napr. balenie do debien a kontroly kvality) a klasické riadenie prepráv.

Riadenie dodávateľského reťazca s polovodičmi a solárnou energiou

Efektivita nákladov a optimalizácia dodávateľského reťazca sú hlavné logistické potreby v dodávateľskom reťazci polovodičov a solárnej energie. V spoločnosti DB Schenker spĺňame obe podmienky. Poskytujeme prispôsobené a inovatívne logistické riešenia. Tie vám umožnia rýchlo reagovať na krátke inovačné cykly a neustále sa meniace požiadavky vo vašom dodávateľskom reťazci. Váš dodávateľský reťazec budeme udržiavať efektívny a flexibilný, náklady udržíme na nízkej úrovni. Vaše obchodné aktivity budú prebiehať bez ohľadu na potrebné zmeny.

Viac ako 15 rokov spolupracujeme s OEM a dodávateľmi na trhu s polovodičmi a solárnou energiou, prinášame im individuálne logistické riešenia. Kvalitná logistika polovodičov a solárnych dielov vyžaduje spoľahlivú infraštruktúru. Prioritou DB Schenker a jej riešení je flexibilita bez zníženia kvality a spoľahlivosti. Vyťažíte maximum zo zodpovednej manipulácie s vašimi citlivými výrobkami, z konzistentnej výkonnosti, rýchlych časov príchodu na trh a z globálnej siete odborníkov na logistiku z DB Schenker.

Naše portfólio produktov zahŕňa nasledovné služby:

  • Logistika zariadení
  • Logistika čistých priestorov
  • Podpora FAB a vnútropodniková logistika
  • Logistika náhradných dielov
  • Skladové hospodárstvo
  • Projektový manažment
  • Zaistenie kvality v dodávateľskom reťazci
  • Služby s pridanou hodnotou

My do každej časti vášho dodávateľského reťazca dodáme individuálny balík služieb a vy sa zatiaľ môžete sústrediť na svoju hlavnú činnosť. Spolu tak dosiahneme maximálnu efektivitu a vy získate trvalú konkurenčnú výhodu. Spoluprácou s výrobcami, dodávateľmi a ich zákazníkmi prinášame komplexné logistické riešenia, ktoré vám zabezpečia dlhodobý úspech v neustále sa meniacom priemysle. 

Naše súvisiace produkty a služby

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5