Industry Solutions Industrial Gear

Priemyselné logistické riešenia

Naše služby zastrešujú širokú škálu vedľajších priemyselných odvetví v rámci celého hodnotového reťazca. Začínajú sa na prepravných riešeniach pre suroviny a končia logistikou náhradných dielov pre výrobcov motorov. V zmluvnej logistike používame našu globálnu prepravu a znalosti, a preto dokážeme váš dodávateľský reťazec optimalizovať v celej jeho šírke.

Na základe nášho know-how v oblasti priemyslu a najlepšie osvedčených postupov vytvárame efektívne, stabilné a bezpečné procesy. Naším cieľom je poskytnúť podporu, ktorú potrebujete na dosiahnutie vašich cieľov a získanie konkurenčnej výhody vo vašom priemyselnom odvetví. 

DB Schenker poskytuje pre vertikálny priemysel globálne znalosti vychádzajúce z výziev dodávateľských reťazcov našich zákazníkov vrátane:

Rozsiahlych znalostí z priemyslu a informácií o trhoch

  • Sledovania manipulácie a skladovania rôznych druhov produktov od veterných turbín, krídiel lietadiel až po malé veľmi cenné komponenty
  • Skúseností s projektovou logistikou a dopravnými riešeniami pre mimoriadne ťažké a nadrozmerné produkty
  • Globálnej siete fulfillmentu zákazníkov a centier s náhradnými dielmi
  • Samostatného externého a vnútropodnikového skladového riešenia
  • Palety služieb s pridanou hodnotou pre balenie, jednoduchú montáž a testovanie kvality
  • Odstupňovaných riešení vo všetkých segmentoch priemyslu a fázach dodávateľského reťazca, prispôsobených na mieru
  • Inovatívnych prístupov a konceptov, ktoré vám pomôžu zvýšiť produktivitu a kvalitu služieb
  • Integrovaného prístupu s globálnym pokrytím a pôsobnosťami vo všetkých prepravných módoch (letecký, námorný, cestný, železničný a zmluvná logistika / SCM)

Efektívne, stabilné a bezpečnostné procesy vytvárame na základe nášho know-how a osvedčených postupov. Našim cieľom je poskytnúť vám podporu pri dosahovaní vašich cieľov a získavaní konkurenčnej výhody vo vašom priemyselnom odvetví. 

Naše súvisiace produkty a služby

new tag

Kombinované riešenia

Každý odborník na logistiku vie, že neexistuje jeden univerzálny spôsob prepravy, ktorý by vyhovoval všetkým. Práve pre to v DB Schenker kombinujeme konkrétne výhody rôznych sposobov prepravy tak, aby výsledná preprava bola pre našich zákazníkov čo najeefektívnejšia.

Široká paleta kombinovaných riešení slúži zákazníkom naprieč všetkými odvetviami. Riešenia zastrešujúce bežnú tak kombinovanú prepravu od štandarných nákladov po špeciálne, od ťažkých tovarov po drahé, zo severu na juh alebo z východu na západ, z klasického na široký rozchod trate, z námorých prístavov na železničné depá, z jednonápravoých na viacnápravové prívesy, z Číny do Európy. A navyše naše kombináciou našich služieb šetríme životné prostredie.

Naše odborné znalosti: Nastavenie optimálnej kombinácie spôsobou prepravy

Našou úlohou sú technické nastavenia riešení od dverí k dverám (door-to-door), ktoré odrážajú špecifické požiadavky zákazníkov a kombinujú železnice, cesty a krátke plavby. Preto prispôsobujeme naše služby typu prepravovaného nákladu podľa toho, či ide o spotrebný alebo priemyselný tovar, papier, oceľ, stavebný materiál, stroje alebo elektroniku so širokým spektrom nakladacích zariadení.

Prostredníctvokm DB SCHENKERrailog poskytujeme štandardné služby železničnej prepravy vrátane kamiónovej pred a po pristavení v termináloch a železničných depách vrátane množstva doplnkových služieb (napr. skladovania, monitorovania, colnej deklarácie, dokumentácie). Samozrejmosťou je viacjazyčný tím s nadštandardným prístupom ku všetkým železničným prepravcom a poskytovateľom železničných služieb.

DB SCHENKERintermodal je naše riešenie od dverí k dverám (door-to-door), ktoré spája európske cesty zo severu na juh pravideľnými spojeniami a ich vysokou kapacitou nákladu. Táto sieť využíva kombináciu rôznych spôsobov prepravy vrátane krátkych námorných prepráv. Tovar je prepravovaný prostredníctvom návesov, snímateľných návesov a kontajnerov. Okrem toho ponúkame multimodálne prepravy s využítím jedinečného prístupu k otvorenej celoeurópskej sieti.

Pre niektoré pozemné prepravy a vnútroeurópske obchodné cesty je možné využiť ako vhodné alternatívne riešenie krátke námorné spojenie medzi jednotlivými prístavmi. Vyvinuli sme špeciálne riešenia medzi vybranými prístavmi a spojili ich do služby DB SCHENKERshortsea. Váš náklad je prepravovaný medzi jednotlivými prístavmi špecifickými zariadeniami, ako sú napríklad viackolesové prívesy alebo kontajnery.

Železničné spojenie medzi Čínou a Európou

DB Schenker je priekopníkom v poskytovaní a zavádzaní pravideľných železničných prepráv po transeuroázijskom koridore, ktorý spája Čínu s Európou. Toto spojenie je vhodnou alternatívou štandardným prepravám. Ponúka prepravu s nížšími nákladmi ako letecká preprava a je rýchlejšia ako námorná preprava. DB SCHENKEReurasia je služba od dverí k dverám (door-to-door) určená pre celokontajnérové (FCL) a tak isto pre náklady menšie ako kontajner (LCL).

Úspora CO2 v kombinovanej doprave - z ciest na koľaje

DB Schenker kombináciou jednotlivých prepráv ovplyvňovať ekologický dopad nášho podnikania. Využívame vhodnú kombináciu prepravy po železnici a cestách, tak aby vždy keď je to možné bol tovar prepravovaný po hlavných ťahoch po železnici. Dokážeme tak v porovnaní s tradičnou dopravou znížiť emisie CO2 až o 80%. Flotila kamiónov zodpovedá o prepravu od terminálov a k nim. V DB Schenker sme schopní obslúžiť aj naodľahlejšie kúty Európy a zebezpečovať tak prepravu od dverí k dverám (door-to-door). Takto znižujeme celkový objem emisií až o 60 percent. Tie najprísnejšie enviromentálne normy sú pre DB Schenker samozrejmosťou. Aj pre to neustále obnovujeme našu flotilu kamiónov a využívame čoraz viac vozidiel, ktoré spĺňajú normu EURO 5. Okrem toho naplno využívame kapacitu našich vozidiel a kombinujeme zásielky na našich prepravných uzloch. Čím menej poloprázdnych vozidiel vypravíme, tým menej CO2 vyprodukujeme.

Prejsť na produkt
Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.