Skip to content
Logo DB Schenker


Industry Solutions Industrial Gear

Priemyselné logistické riešenia

Naše služby zastrešujú širokú škálu vedľajších priemyselných odvetví v rámci celého hodnotového reťazca. Začínajú sa na prepravných riešeniach pre suroviny a končia logistikou náhradných dielov pre výrobcov motorov. V zmluvnej logistike používame našu globálnu prepravu a znalosti, a preto dokážeme váš dodávateľský reťazec optimalizovať v celej jeho šírke.

Na základe nášho know-how v oblasti priemyslu a najlepšie osvedčených postupov vytvárame efektívne, stabilné a bezpečné procesy. Naším cieľom je poskytnúť podporu, ktorú potrebujete na dosiahnutie vašich cieľov a získanie konkurenčnej výhody vo vašom priemyselnom odvetví. 

DB Schenker poskytuje pre vertikálny priemysel globálne znalosti vychádzajúce z výziev dodávateľských reťazcov našich zákazníkov vrátane:

Rozsiahlych znalostí z priemyslu a informácií o trhoch

  • Sledovania manipulácie a skladovania rôznych druhov produktov od veterných turbín, krídiel lietadiel až po malé veľmi cenné komponenty
  • Skúseností s projektovou logistikou a dopravnými riešeniami pre mimoriadne ťažké a nadrozmerné produkty
  • Globálnej siete fulfillmentu zákazníkov a centier s náhradnými dielmi
  • Samostatného externého a vnútropodnikového skladového riešenia
  • Palety služieb s pridanou hodnotou pre balenie, jednoduchú montáž a testovanie kvality
  • Odstupňovaných riešení vo všetkých segmentoch priemyslu a fázach dodávateľského reťazca, prispôsobených na mieru
  • Inovatívnych prístupov a konceptov, ktoré vám pomôžu zvýšiť produktivitu a kvalitu služieb
  • Integrovaného prístupu s globálnym pokrytím a pôsobnosťami vo všetkých prepravných módoch (letecký, námorný, cestný, železničný a zmluvná logistika / SCM)

Efektívne, stabilné a bezpečnostné procesy vytvárame na základe nášho know-how a osvedčených postupov. Našim cieľom je poskytnúť vám podporu pri dosahovaní vašich cieľov a získavaní konkurenčnej výhody vo vašom priemyselnom odvetví. 

Naše súvisiace produkty a služby

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.