Industry Solutions Healthcare Pills

Logistické riešenia pre zdravotníctvo a farmaceutický priemysel

Spoľahlivé doručenie zdravotníckych produktov môže doslova zachrániť život. Preto vyvíjame riešenia dodávateľského reťazca spolu s vami, aby sme mali istotu, že produkty citlivé na čas a teplotu dorazia do svojho cieľa v poriadku. Integritu citlivého tovaru zabezpečujeme špeciálnym zaobchádzaním a monitorovaním.

Spoločnosti pôsobiace v zdravotníckom sektore čelia neustále sa meniacemu prostrediu. S našimi inovatívnymi a integrovanými riešeniami dokážeme flexibilne reagovať na všetky požiadavky farmaceutických a biotechnologických spoločností a výrobcov zdravotníckych zariadení.

Poškodené výrobky a lieky, ktoré neboli udržiavané v požadovaných teplotných rozsahoch, môžu rýchlo privodiť život ohrozujúce situácie. Pri preprave zdravotníckych výrobkov je preto mimoriadne dôležitá spoľahlivosť. Riešenie dodávateľského reťazca DB Schenker zabezpečuje, že produkty citlivé na čas a teplotu sa bezpečne dostanú do svojho cieľa. Integritu vašich produktov zaručujeme formou špeciálneho zaobchádzania a monitorovania vrátane kompletného sledovania zásielok, riešení uzatvoreného studeného reťazca pre biologické lieky a splnením všetkých zákonných predpisov. Zaviedli sme aj systémy riadenia kvality a uplatňujeme priemyselné normy ako GDP, USP 1079 a QEP.

V našej globálnej sieti je integrovaná letecká, námorná a pozemná preprava, ako aj zmluvná logistika. Vieme tak okamžite reagovať na akékoľvek zmeny vo vašich distribučných potrebách. Naše multimodálne spôsoby prepravy okrem toho zaručujú ekonomické finálne riešenia vášho dodávateľského reťazca.

Pre zdravotnícky a farmaceutický priemysel poskytuje DB Schenker globálne znalosti dodávateľských reťazcov našich zákazníkov vrátane:

 • Jednotlivých úrovní leteckej nákladnej dopravy s rôznymi teplotnými rozsahmi založenými na vysokých bezpečnostných štandardoch:
  DB SCHENKERhealthcare cool (chladiace riešenia od +2 °C do +8 °C) a DB SCHENKERhealthcare ambient (riadená izbová teplota v rozmedzí +15 °C až +25 °C)

Licencovaných a regulovaných zariadení

 • Vyčleneného a kvalifikovaného personálu (odborníci vyškolení v problematike GDP)
 • Integrovaných finálnych zdravotníckych služieb (skladovanie a preprava)
 • Certifikácie kvality (QEHS/ISO, TAPA a C-TPAT)
 • Dodržiavania miestnych a medzinárodných regulačných požiadaviek
 • Služieb s pridanou hodnotou na splenenie regionálnych a miestnych požiadaviek na produkty
 • Riešení pre chadný reťazec (chladiace miestnosti, námorné kontajnerys GPS atď.)
 • Bezpečnostných riešení (CCTV, strážna služba, poplašný systém a kontrola prístupu)
 • Kľúčových zdravotníckych certifikátov (GDP a GMP)
 • Globálneho rámca kvality harmonizovaného s požiadavkami kvality celého priemyselného odvetvia a zákazníkov

Naše súvisiace produkty a služby

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5