Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


Healthcare employee with mask
Healthcare controlling employee
Two doctors look at an x-ray

Logistické riešenia pre zdravotníctvo a farmaceutický priemysel

Navrhnuté, riadené a implementované s DB SCHENKERlife+

Globálna pandémia nového korona vírusu COVID-19 významne ovplyvnila zdravotnícky a farmaceutický priemysel. Spoločnosti venujúce sa výskumom sa dnes len ťažko snažia riadiť a vybavovať stále narastajúci dopyt vyplývajúci z nepredvídateľnej možnosti dodania. Výsledkom je, že mnohé z týchto spoločností môžu reagovať iba na neustále sa meniace trhové podmienky, pričom nemožnosť plánovania vývoja im spôsobuje výrazné narušenia ich dodávateľských reťazcov. Súčasne ešte nikdy, v histórii, nebola dôležitejšie riadenie dodávateľských reťazcov a logistika takýchto zásielok. Ako odpoveď na požiadavky spoločností pôsobiacich v zdravotníckom a farmaceutickom priemysle predstavila naša spoločnosť nový produkt DB SCHENKERlife+, logistické riešenia pre zdravotnícky a farmaceutický priemysel. Navrhnuté a prispôsobené riešenia presne na požiadavky tohto priemyslu.

Doručené so starostlivosťou

Rozumieme, že v zdravotníckom a farmaceutickom priemysle priemysle nemusí vyhovovať jedno riešenie všetkým. Či už prepravujete lekárske prístroje, farmaceutika alebo bio farmaceutika, akými sú napríklad vakcíny, vieme, že vaši zákazníci sú závislí od včasného dodania vaších zdravotníckych a farmaceutických výrobkov. Vieme, že pacienti vkladajú dôveru do spoločností, ktoré vyrábajú zdravotnícke potreby a lieky a spoliehajú sa na včasné doručenie potrebných pomôcok a liekov. S produktom DB SCHENKERlife+ sa môžu klienti našich partnerov spoľahnúť na to, že ich zásielky doručíme v čas.

Naša kompletná rada prepravných a logistických služieb, rozsiahla globálna sieť, prísne dodržiavanie miestnych a medzinárodných predpisov a vynikajúca komplexná viditeľnosť umožňujú dodávateľským reťazcom našich klientov agilitu, kontrolu a rýchlosť uvedenia ich produktov na trh. Viac ako 76 100 zamestnancov spoločnosti na celom svete nepretržite pracuje na zabezpečení toho, aby sa hodnotné a často život zachraňujúce zásielky dostali tam, kam majú - bezpečne, pri správnej teplote a v čas. Od bio farmaceutických výrobkov po zdravotnícke pomôcky, od OOP po krvnú plazmu poskytuje DB SCHENKERlife+ spoľahlivé riešenia zákazníkom z celého odvetvia, vrátane spoločností Biopharma, Pharmaceuticals, Animal Health, MedTech a Consumer Health & Nutrition. Naši zákazníci môžu byť v kľude a sú si vedomí, že pre nich dodávame spoľahlivé riešenia v oblasti zdravotníctva po celé desaťročia.

Veronique Dameme, vedúca oddelenia globálneho zdravotníctva na vertikálnom trhu, hovorí: „Vďaka  DB SCHENKERlife+  a našim osvedčeným logistickým procesom dokážeme zabezpečiť komplexnú logistiku pre zdravotníctvo a farmaceutický priemysel v prospech celého dodávateľského reťazca v tomto odvetví.“

So skúsenými profesionálmi, sofistikovanými procesmi a špičkovou infraštruktúrou je našou ambíciou a súčasne záväzkom pokračovať v zabezpečovaní úspešných a prosperujúcich dodávateľských reťazcov a podnikania našich zákazníkov. Naši zákazníci u nás nájdu všetko čo potrebujú od svojho logistického partnera v zdravotníckom a farmaceutickom priemysle. 

Pre výkon akýchkoľvek logistických operácií sú ľudia kľúčovou súčasťou týchto procesov pre zabezpečenie spojenia oboch koncov dodávateľského reťazca, v ktorom je pacient v centre pozornosti. Naše profesionálne tímy ponúkajú práve také kľúčové riešenia pre celé odvetvie prírodných vied - 

 • Skúsení profesionáli v oblasti logistiky pre zdravotníctvo a farmaceutický priemysel. Naši profesionáli na jednotlivé oblasti v tomto odvetví majú hlboké znalosti procesov, služieb a technológií a sú schopní zabezpečiť všetky potrebné procesy potrebné v dodávateľskom reťazci tohto odvetvia. Súčasne sú pripravení byť vašimi odbornými poradcami, na ktorých sa môžete s dôverou obrátiť a budú tak predĺženou rukou vášho tímu. 
 • Pridelení manažéri, ktorí sú vašimi kontaktnými osobami pre komunikáciu medzi našou a vašou spoločnosťou.  Zastupujú vás a vaše potreby pri práci v tíme a podporujú vaše podnikanie. Sú schopní naučiť sa všetko o vašom podnikaní vo váš prospech. 
 • Connect2track a pracovníci zákazníckeho servisu DB SCHENKERlife+ sa venujú vašim dôležitým zásielkam. Náš jednoduchý a ľahko používateľný sledovania zásielok vám umožňuje mať podrobné informácie o vašich zásielkach v reálnom čase. DB Schenker sa postará o vaše zásielky počnúc plánovania, rezervácie, sledovania až po reportovanie.
 • Pridelené tímy zamerané na dodržiavanie kvality zabezpečujú dodržiavanie štandardov na globálnej a regionálnej úrovni od začiatku cesty vašej zásielky až po jej koniec. 

Ako sa dodávateľské reťazce stávajú sofistikovanejšími a zdravotnícky priemysel viac regulovaný, procesy sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou logistiky. Naše osvedčené metódy pre zdravotnícky priemysel zaisťujú, že vaše iniciatívy v dodávateľskom reťazci budú úspešné. Medzi tieto procesy patrí:

 • Štandardizovaná certifikovaná prepravná sieť GDP (Good Distribution Practice) zabezpečuje bezpečnú a presnú prepravu zdravotníckych a farmaceutických produktov v súlade s certifikátom EU GDP Guidelines platného od 5. novembra 2013 a Good Distribution Practice of medicinal products for human use (2013/C 343/01) a usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie - WHO (WHO Technical Report series N°957, 2010, Annex 5).
 • Správa subdodávateľov zaisťuje, že bez ohľadu na to, kto je subdodávateľom, máme konkrétne dohody SLA, ktoré spĺňajú všetky ukazovatele výkonnosti pre zásielky v zdravotníctve a vo farmácii. Patria sem metriky teplotných odchýlok, prijatie záznamníka údajov o čase prepravy a ďalšie.
 • Manažment subdodávateľov nám umožňuje, že bez ohľadu na to, kto je naším subdodávateľom, máme s každým takýmto subjektom presne nastavené kvalitatívne procesy SLA (Service Level Agreement). Vďaka takto nastaveným procesom sme schopní naplniť všetky výkonnostné požiadavky potrebné pre zdravotnícke a farmaceutické zásielky v rátane metrík teplotných odchýlok, dohodnutie termínu doručenia a pod. 
 • SOP (Standard Operating Procedures) pre zdravotníctvo a farmaceutický priemysel obsahujú špecifické a štandardné podmienky smerovania a doručovania zásielok vrátane záložných plánov. 
 • 24/7 Monitorovanie zdravotníckych a farmaceutických zásielok vám umožňuje v kľude sledovať tok týchto významných zásielok, rovnako, rovnako aj ako pre bio farmaceutické produkty. Prostredníctvom kombinácie zákazníckeho servisu fungujúceho 24/7 a connect2track sme schopní proaktívne konať v prípade akejkoľvek odchýlky v prepravnom procese či už ide o bezpečnosť zásielky alebo o teplotnú odchýlku, ktorá by mohla ohroziť integritu prepravovaného produktu. Toto monitorovanie je v prípade očkovacích vakcín obzvlášť dôležité. 

Naše inovácie v tejto oblasti pomáhajú spoločnostiam, ktoré ešte musia prijať digitálnu technológiu a infraštruktúru vo svojom dodávateľskom reťazci. Môžeme vás podporiť pri vašej transformácii niekoľkými spôsobmi, vrátane:

 • Webových aplikácií, správy prepravnej siete vrátane rizík, ktorých cieľom je zabezpečenie  dodržiavania predpisov stanovených pre prepravu zdravotníckych a farmaceutických produktov. Naša on-line platforma umožňuje zdieľanie a získavanie údajov, udržiava a poskytuje relevantné údaje o dostupných kapacitách priamo od subdodávateľov, monitoruje a schvaľuje interné pozície a dodávateľov. Rovnako umožňuje sledovanie, vyhodnocovanie a minimalizáciu možných rizík, ktoré môžu vznikať v dodávateľskom reťazci. 
 • Špecializovaných priestorov s možnosťou kontroly teploty vhodných pre zásielky zdravotníckeho a farmaceutického zamerania, ktoré sa nachádzajú v priestoroch hlavných letísk. V týchto priestoroch je umožnená bezpečná manipulácia s týmito zásielkami vyžadujúcimi špeciálne teplotné podmienky. Sú vhodné pre farmaceutické, bio farmaceutické a veterinárne zásielky. 
 • Aplikácia Connect2track pre End-to-End zásielky ponúka kompletnú viditeľnosť. Je založená na systéme IoT, ktoré môžu pomôcť výrobcom farmaceutických a zdravotníckych produktov monitorovať prostredníctvom vzdialeného prístupu ich zásielky. A počas celého prepravného procesu prijímať rozhodnutia na základe vstupných údajov s cieľom optimalizovať smerovanie zmien obalov alebo implementovať preventívne opatrenia v prípade zistenej odchýlky.

Naše riešenia sú projektované najmä pre nasledovné priemyselné segmenty: 

 • Biofarmaceutiká
 • Farmaceutiká
 • Veterinárna starostlivosť
 • MedTech
 • Výživové doplnky 

Naše súvisiace produkty a služby

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.

Four people lighting sparklers together.

150 Years of Elevating Lives - podporujeme vaše podnikanie

1/6
Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

2/6
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

3/6

Príbeh úspechu

4/6

Príbeh úspechu

5/6

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

6/6