Skip to content
DB SCHENKER logo


wind turbine green energy db schenker

Miljø

Som en pioner på miljøområdet sætter DB Schenker nye standarder for effektiv at udnytte ressourcer og skåne miljøet. Vi ved, at vi som logistikudbydere til lands, til vands, på banen og i luften har et stort ansvar for verdenen omkring os - og det ansvar ønsker vi at leve op til.

Selvom behovet for transport stiger, er vi overbeviste om, at vi kan samtidig reducere CO2-udledningen.Vi er fast besluttede på at passe på verden omkring os og beskytte miljøet ved at blive den toneangivende leverandør af grønne logistikydelser.

DB Schenker reducerer CO2-udledning

DB Schenker støtter DB koncernens i at reducere CO2-udslip med 30 % inden 2020 og CO2e-udslip med 50 % inden 2030 sammenholdt med 2006. For at nå dette mål har vi lanceret en bred vifte af initiativer og det fortsætter vi med så nye, innovative og grønnere transport- og logistikløsninger bliver skabt.

At tage hensyn til miljøet er et grundlæggende princip hos DB Schenker. Vi forsøger at reducere det totale antal kørte kilometer og tomkørsel ved at konsolidere transporten. Ved kontinuerligt at forny vore flåde af lastbiler effektiviserer vi transporter, som skåner miljøet.

Se vores miljørapport her

Miljørigtige løsninger til land, til vands og i luften

Hos DB Schenker er der mulighed for at vælge Eco Solutions for alle typer af transport. Det giver mulighed for at reducere eller kompensere for CO2-udledning op gennem hele forsyningskæden. Resultatet kan være op til 20 % for luftfragt og op til 50 % for søfragt.

Indenfor landtransport skåner vi miljøet ved at benytte innovative motorer og brændstoffer. Derfor er vores Drive4Schenker app udviklet, så vi reducerer tomkørsel så vores chauffører kan samkøre forskelligt gods.

Miljøvejledning og beregning

DB Schenker kan beregne og fremlægge et transparent CO2-fodaftryk og give vejledning i forhold til optimering.

I samarbejde med Ecotransit og mange andre er der lavet en miljøberegner, hvor du selv kan lave en miljøberegning på EcoTransits hjemmeside.

Andre miljøberegningsværktøjer for transporter i Danmark:

 Øvrige beregningsværktøjer på internationalt plan: