Find præcis det, du leder efter

 • Vælg venligst din placering og dit sprog

  Compliance

  Hos DB Schenker er vi stolte af vores etiske virksomhedsstandarder, som har været værdsat i over 150 år.

  Vores standarder

  Overholdelse af vores værdier og anvendelse af korrekte forretningsmetoder er vores vejledende princip for en succesfuld og bæredygtig forretning.

  Alle medarbejdere hos DB Schenker er forpligtet til at arbejde i overensstemmelse med de højeste standarder for etik og integritet.

  Virksomhedsprincipper om etik - Adfærdskodeks

  Vores etiske adfærdskodeks indeholder bindende standarder og de forventninger, vi har til vores daglige adfærd for at arbejde i overensstemmelse med de højeste standarder for etik og integritet. Disse principper er bindende for alle medarbejdere hos DB Schenker i hele verden.

  Få flere oplysninger

  Worker wearing a warning vest and a helmet holding a stack of papers while looking out into an harbour

  Ingen tolerance over for korruption

  Vi accepterer ikke korruption og illoyale forretningspraksisser fra medarbejdere eller tredjeparter, som vi har bestilt.

  Worker wearing a blue helmet and a yellow warning vest looking out of a window towards an airplane

  Give og tage

  Fordele, såsom gaver og invitationer, må aldrig gives med henblik på at påvirke forretningsbeslutninger.

  Two men in safety helmets and yellow vests looking at a tablet together

  Træffe beslutninger i virksomhedens bedste interesse

  Vi skal undgå situationer, hvor personlige eller individuelle økonomiske interesser strider mod DB Schenkers eller vores forretningspartneres interesser.

  Man in blue shirt sitting at a desk and shaking the hand of another person

  Virksomhed i forhold til konkurrenterne

  Vi overholder de gældende konkurrenceregler og indgår ingen aftaler, der påvirker priser og/eller vilkår og betingelser, eller som ulovligt begrænser den loyale konkurrence på anden vis.

  A row of DB Schenker containers at a harbour

  Sikring af vores aktiver

  Aktiver, forretnings- og handelshemmeligheder skal beskyttes mod misbrug, spild og tyveri.

  Close-up of a persons eye and glasses which show that he is looking at a table of figures

  Embargoer og sanktioner

  Vi overholder gældende love, regler og bestemmelser vedrørende eksportkontrol, embargoer og sanktioner.

  Rapportering af problemer

  Vi har oprettet DB Schenkers online-rapporteringssystem for at skabe et sikkert sted for enhver person til at rapportere om formodede lovovertrædelser eller grove forseelser. Her kan enhver person dele oplysninger under streng fortrolighed inden for rammerne af den lokale lovgivning.

  DB Schenker online-rapportering

  Til vores leverandører

  Vores adfærdskodeks for forretningspartnere (”Code of Conduct for Business Partners”) og de supplerende DB Schenker standarder for forretningsadfærd (”DB Schenker Standards of Business Conduct”) forpligter vores leverandører og forretningspartnere til at overholde etiske og juridiske standarder. De udgør et vigtigt grundlag for vores samarbejdsforbindelser.

  Adfærdskodeks for forretningspartnere

  Vores adfærdskodeks for forretningspartnere er bl.a. baseret på principperne i FN’s Global Compact-initiativ og de samme principper, som vi har fastsat i vores etiske adfærdskodeks for vores ledere og medarbejdere. Den henvender sig til alle virksomheder og enkeltpersoner i hele verden, som vi køber varer eller tjenesteydelser fra.

  Få flere oplysninger

  DB Schenkers standarder for forretningsadfærd

  Vores DB Schenker standarder for forretningsadfærd (DB Schenker Standards of Business Conduct) er blevet udarbejdet som supplement til vores Adfærdskodeks for forretningspartnere (Code of Conduct for Business Partners) og er tilpasset principperne og hensigten i dette dokument. Desuden henvender den sig til alle virksomheder og enkeltpersoner i hele verden, som vi køber varer eller tjenesteydelser fra.

  Standarder for forretningsadfærd for forretningspartnere

  De følgende principper supplerer og skal forstås i kombination med og som et supplement til DB's Adfærdskodeks for forretningspartnere (DB Business Partner Code of Conduct)

  • Med vores sociale minimumsstandarder har vi en stærk forpligtelse, holdning og erklæring på plads. De er baseret på vores adfærdskodeks, vores værdier og vores forretningsstrategi.

   Vi bestræber os på at have en positiv indflydelse på lokalsamfundene ved at overholde menneskerettighederne. Vores referenceramme omfatter verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale arbejdsorganisations konventioner (ILO) og FN’s Global Compact-initiativ.


  • Vi mener, at vores mangfoldige arbejdsstyrke er en vigtig forudsætning for at fremme kreativitet samt innovation og udvikle bæredygtige løsninger. Derfor har vi sat os ambitiøse mål for at fremskynde mangfoldighed og inklusion, ikke kun i vores egen organisation, men i hele logistikbranchen.

   Vi stræber efter at dyrke en inkluderende arbejdskultur, hvor alle medarbejdere frit kan bringe deres autentiske personligheder med på arbejde – hvor vi sammen former vores miljøer og har en verdensomspændende indflydelse."


  Sociale minimumsstandarder

  Få mere at vide om vores værdier og vores vision i samarbejdet med vores partnere.

  Addendum om global mangfoldighed og inklusion

  For nemheds skyld kan leverandører downloade vores addendum her.

  Samtykke til at bruge cookies og indsamle data

  Vi bruger cookies for at optimere vores hjemmeside og konstant forbedre den. Til dette bruger vi blandt andet Adobe Analytics. Ved at fortsætte med at bruge denne side, godkender du vores brug af cookies. Du kan finde mere information om cookies og indstillinger i vores privacy policy.

 • Cookies og sporing

  Vi vil gerne give dig muligheden for at træffe en informeret beslutning for eller imod brugen af cookies - som ikke er obligatorisk for de tekniske funktioner på hjemmesiden. Cookies er små tekstfiler, hvor personlige data kan gemmes.

  Vores Private Policy er beregnet til at sikre, at du er fuldt opmærksom på indsamling og behandling af data, herunder ved brug af cookies via vores websteder, og at du kan træffe en beslutning på baggrund af korrekt information. Du kan når som helst ændre dine cookieindstillinger.

  Find mere information under vores privacy policy.