Find præcis det, du leder efter

 • Vælg venligst din placering og dit sprog

 • DB Schenker container is lifted up by a reach stacker at container port

  Forsikring


  Forsikring giver ro i sindet

  Vi fokuserer meget på forebyggelse af tab for at sikre, at dine varer har en sikker rejse fra A til B. Nogle gange kan de dog blive beskadiget, stjålet eller gå tabt på grund af hændelser, der er udenfor din eller vores kontrol – og det er her, DB Schenkers forikring kommer ind i billedet.

  Vi kan hurtigt og nemt arrangere forsikringer for dine forsendelser i de fleste dele af verden. På den måde er dine varer dækket mod tyveri, tab eller beskadigelse, mens de er i vores varetægt.

  Lateral view of a reach stacker lifting up DB Schenker container, various DB Schenker containers in background

  Hvad er dækket af forsikringen?

  Vores varertransportforsikring dækker dig på et all-risks-grundlag. Generelt betyder det, at alle risici, der ikke specifikt er udelukket, er forsikret. Eksempler på, hvad der er dækket:

  • Tab eller beskadigelse af fragt under lastning på eller fra et transportmiddel eller under omladning til eller fra et transportmiddel
  • Brand, lynnedslag, eksplosioner og andre naturkatastrofer
  • Slag fra eller nedstyrtning af en flyvende genstand eller dele heraf, herunder dens last
  Multiple DB Schenker containers on trailer constructions lined up, ready for collection

  Hvad er ikke forsikret?

  Som enhver forsikringspolice er visse risici og omstændigheder undtaget fra dækningen. For eksempel:

  • Ukorrekt og utilstrækkelig emballering eller forkert opbevaring, for så vidt som forsikringstageren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
  • Normal fugtighed eller normale temperaturudsving

  Hvorfor bør du vælge vores varertransportforsikring?

  1. 1


   One-stop-shop

   Du får én faktura for køb af fragt og forsikring – på samme sted og tid.

  2. 2


   Effektiv skadebehandling

   Hurtig og effektiv sagsbehandling med global rækkevidde.

  3. 3


   Nul selvrisiko

   Erstatningen begynder normalt ved 0 EUR baseret på værdien af de forsikrede varer.

  4. 4


   All-risks-dækning

   Kompensation af fuld værdi baseret på en all-risks-dækning.

  Ofte stillede spørgsmål

  • Forsikringsdækningen går fra lager til lager og starter i det øjeblik, hvor fragten fjernes fra lageret med henblik på øjeblikkelig transport.


  • Forsikringsselskabet erstatter også havaribidrag, f.eks. i tilfælde af et grundstødt skib i en større havnekanal, hvor fragtinteressenterne deler omkostningerne.


  • Alt efter vilkårene og betingelserne er der nogle få forpligtelser, der skal opfyldes. Nogle af dem er anført her:

   • Umiddelbar præmiebetaling ved indgåelse af forsikringsaftalen
   • Skriftlig eller telefonisk anmeldelse af forsendelserne til (DB Schenker og fra os til) forsikringsselskabet før risikoens start
   • Hvis ikke der er aftalt et bestemt transportmiddel til befordring af godset, skal kunden – i det omfang, han/hun har mulighed for at øve indflydelse på valget af et sådant transportmiddel – anvende transportmidler, der er egnede til opbevaring og transport af godset

  • Hvis en transportør findes ansvarlig for tabet eller skaden, vil han/hun blive stillet til ansvar i overensstemmelse med standardbetingelserne. Disse henviser til lokal lovgivning og internationale konventioner som CMR, CIM eller Montreal-konventionen, afhængigt af transportformen og aftalerne mellem speditøren og afsenderen. På grundlag af konventionerne og/eller aftalerne kan der gælde en ansvarsbegrænsning, som kunne medføre, at kunden kun får delvis erstatning. Hvis speditøren ikke findes ansvarlig, kan han/hun endda blive helt fritaget for ansvar.


  • For at give dig den bedst mulige varetransportforsikring samarbejder vi med toprangerede verdensomspændende forsikringsselskaber som f.eks. AXA XL og AIG.


  Vores brochure om varertransportforsikring

  Download vores brochure med generelle oplysninger om varetransportforsikring.

  Hvorfor bør du vælge vores varertransportforsikring?

  Download vores brochure for at læse om de potentielle økonomiske fordele ved at tegne en varetransportforsikring.

  Samtykke til at bruge cookies og indsamle data

  Vi bruger cookies for at optimere vores hjemmeside og konstant forbedre den. Til dette bruger vi blandt andet Adobe Analytics. Ved at fortsætte med at bruge denne side, godkender du vores brug af cookies. Du kan finde mere information om cookies og indstillinger i vores privacy policy.

 • Cookies og sporing

  Vi vil gerne give dig muligheden for at træffe en informeret beslutning for eller imod brugen af cookies - som ikke er obligatorisk for de tekniske funktioner på hjemmesiden. Cookies er små tekstfiler, hvor personlige data kan gemmes.

  Vores Private Policy er beregnet til at sikre, at du er fuldt opmærksom på indsamling og behandling af data, herunder ved brug af cookies via vores websteder, og at du kan træffe en beslutning på baggrund af korrekt information. Du kan når som helst ændre dine cookieindstillinger.

  Find mere information under vores privacy policy.