Skip to content
DB SCHENKER logo


Family bed laughing social impact

Socialt ansvar

Hos DB Schenker ser vi en virksomheds succes som mere end finansielle resultater. Derfor vi har forpligtet os til en balance mellem vores økonomiske, sociale og miljømæssige målsætninger.

På det sociale område stræber DB Schenker efter at være en førende arbejdsgiver i Tyskland og på verdensplan. Da vi har denne status i mange lande, er vi opsatte på at beholde vores position og udvide den til alle dele af verden.

Men vi er opmærksomme på, at vores sociale ansvar indbefatter mere end bare det at være en attraktiv arbejdsgiver. Derfor gårDB Schenker efter at overholde internationale standarder for ansættelse og arbejdsforhold, såvel som at blive et anerkendt medlem af samfundet, der støtter sociale projekter i vores fælles omgivelser.

Frembringelsen af det bedste globale team 

Det er vores medarbejdere, der er vores vigtigste aktiv hos DB Schenker. Vi kan kun opretholde vores markedssucces, hvis vi har motiverede og velkvalificerede medarbejdere i vores team. Ved at investere i bæredygtig udvikling af personale og en stærk virksomhedskultur har vi med stor succes kunnet fastholde vores medarbejdere.

En stærk og professionel ledelse hjælper os med også i fremtiden at sikre tilfredse medarbejdere. Med klare tilfredshedsmål og regelmæssig evaluering via en global medarbejderundersøgelse udfører vi et kontinuerligt arbejde, der skal sikre tilfredse medarbejdere. Vi har forpligtet os til at udvikle vores personale og vi stræber efter at tilpasse vores medarbejderes professionelle udvikling, så den matcher deres individuelle faser, både på det arbejdsmæssige og private plan. Alt i alt har vi gjort bæredygtig personaleudvikling til en prioritet for virksomheden.

Udover at have succesfulde initiativer for personaleledelse er en stærk virksomhedskultur en forudsætning for at få dedikerede og tilfredse medarbejder, og dermed selve grundlaget for langsigtet succes. Hos DB Schenker er vi fokuserede på at integrere vores internationale mangfoldighed i en fælles identitet. Det er vigtigt at vi skaber en kultur, hvor vores medarbejdere fra forskellige baggrunde føler sig hjemme og samarbejder om at opnå vores mål og visioner.

Søgen efter de bedste medlemmer til det globale team 

Udover at fastholde medarbejderne er professionel rekruttering af medarbejdere en nødvendighed for fortsætte opbygningen af en succesfuld, global organisation.

Det er DB Schenkers målsætning at opbygge et omdømme som en af de bedste arbejdsgivere inden for transport og logistik. Opnåelsen af dette mål er især en udfordring set i lyset af de demografiske ændringer og den nuværende kamp for at tiltrække kvalificerede og dygtige medarbejdere. Vi tilbyder attraktive oplæringsprogrammer og forløb for færdiguddannede og vi har konstant fokus på at øge vores rekruteringsindsats for kvalificerede og motiverede medarbejdere. Hos os har du adgang til et tæt samarbejde med universiteter og sammenslutninger som f.eks. Netværk for supply chain/logistikansvarlige.

Sikring af retfærdige arbejdsforhold

Vores globale DB Schenker Social Minimum Standards definerer forventningerne til de daglige forretningsaktiviteter, som vores medarbejdere, ledere og forretningsførere udfører på global basis.

De generelle sociale grundregler specificeres og operationaliseres med DB Schenker Social Minimum Standards i henhold til den overordnede Code of Conduct i vores modervirksomhed Deutsche Bahn. De overholder den internationale fagforening ILO’s grundlæggende konventioner, FN’s Global Compact initiativ, Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og det tyske bæredygtighedskodeks.

Disse principper er gældende for alle bestyrelsesmedlemmer, administrerende direktører, ledere og medarbejdere i hele verden. DB Schenker opfordrer også alle forretningspartnere til at følge dem. I situationer hvor den nationale og internationale lovgivning ikke sikrer tilstrækkelige arbejdsmæssige og sociale sikkerhedsforanstaltninger, henholder DB Schenker sig som minimum til disse standarder.