Skip to content
DB SCHENKER logo


Workers logistics compliance

Vores standarder

For at sikre etisk korrekt adfærd har DB Schenker implementeret et omfattende Compliance Management System, så vores kunder opfatter os som en seriøs og troværdig partner.

Vores etiske regler giver bl.a. vejledning og definerer præcise retningslinjer for alle DB medarbejdere og ledere på tværs af alle forretningsenheder og kunderelationer.

Der gælder følgende regler internt:

Goder - Giv og tag

DB Schenker går ind for fuld gennemsigtighed. Derfor er der retningslinjer for håndtering af invitationer / gaver og andre donationer fra tredjepart eller donationer fra eget firma.

Beskyttelse af aktiver

Vi har klare retningslinjer for beskyttelse af DB Gruppens aktiver og fortrolig håndtering af virksomheds- og forretningsinformation.

Kartellov / Prisfastsættelse

Vores information og retningslinjier om kartellovgivning samt prisaftaler giver os mulighed for at undgå konkurrencebegrænsende hindringer, samarbejdsvilkår og tilbud der indskrænker den fri konkurrence.

Agenter, mæglere, konsulenter

Vi følger interne regler og vejledninger, når det gælder samarbejde og udvælgelse.

Interessekonflikt

Vores retningslinjer for, hvordan interessekonflikter undgås - mellem medarbejdernes eller arbejdsgivernes arbejdsmæssige pligter og private interesser - giver DB Schenker mulighed for altid at handle med integritet. 

For flere detaljer se venligst Code of Conduct.