Skip to content
DB SCHENKER logo


Woman windowfront business operations

Anmeld uregelmæssigheder

Det er vigtigt for DB Schenker, at vi værner om vores integritet. Vi tilstræber at agere etisk i alle forretningsforhold og i overensstemmelse med lovgivningen. Som i  andre virksomheder, kan der opstå situationer hvor retningslinjerne i de etiske regler ikke følges.

I sådanne tilfælde ønsker vi, at blive underrettet om mistanke om overtrædelser af loven eller anden alvorlige forseelse og opfordrer dig til at rapportere det. Vi har oprettet DB Schenkers Alert Line for at give et sikkert sted til at rapportere disse overtrædelser. Her kan enhver dele information i streng fortrolighed inden for rammerne af den lokale lovgivning.

Du kan få adgang til DB Schenkers Alert Line via dette link: 

DB Schenker Alert Line.