Skip to content
DB SCHENKER logo


Østrig tilpasser vejskatten fra 1. januar 2020

Land Transport

Den østrigske forbundsregering vedtog allerede i august 2019 en stigning af den østrigske vejskat for motorkøretøjer over 3,5 ton bruttovægt i det såkaldte ”Bundesgesetzblatt”, en stigning som træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Vejskatten blev således fastlagt tidligt i år, hvorved der er taget hensyn til et presserende økonomisk behov i Østrig.

På den ene side er der den inflationsrelateret regulering af vejskatten, som udgør 2,1%. På den anden side efterkommer man regeringsbeslutningen fra 2018 om 100% at inddrage omkostninger til luftforurening for EURO 6-køretøjer, en andel der pt. kun udgør 40%. Derudover har man oprettet en kategori E for emissionsfrie køretøjer – dvs. elektriske eller brintdrevne køretøjer, der skal betale en reduceret sats.

Vejskatten har til hensigt fortsat at favorisere de mest miljøvenlige køretøjer.

Vi beder om forståelse for ovenstående, da de højere omkostninger forbundet med disse vejskatsforhøjelser vil blive videreført til vores kunder.

De nye satser for i vejafgift i Østrig vil være gældende fra den 1. januar 2020 og kan ses her på vores hjemmeside.