Skip to content
DB SCHENKER logo


DB Schenker transporterer over 100.000 tons kraftværkskomponenter til Egypten

Kystfartøjsfragt til Burullus Lille fiskerihavn blev omdannet til et transportcenter for stort gas- og dampkombineret cyklus kraftværk

Det sidste skub for en gigantisk ordre: Indtil september transporterer DB Schenker i alt 100.000 tons med 400.000 m3 fragt til Egypten for Siemens AG, der bygger et af verdens største gasfyrede kraftværker. Et af Siemens’ tre kraftværker ligger i Burullus. Hvert anlæg er drevet af naturgas og har en kapacitet på 4,8 gigawatt, som vil blive genereret af otte Siemens-gasturbiner og fire dampturbiner. Denne teknologi er blevet valgt på grund af dens høje effektivitet.

​​​​​​​ A 600-ton crane unloads the turbines in Burullus En 600 tons meter kran losser turbinerne i Burullus. The heavy parts are delivered at a specially reinforced pier. De tunge dele bliver leveret til en special forstærket mole. The heavy parts, such as generators and turbines, are lifted with steel ropes. De tunge dele, så som generatorer og turbiner, løftes med stålwires.

De enkelte komponenter omfatter turbiner, generatorer, transformatorer og kedler, der enkeltvist vejer op til næsten 500 tons. Hver af de tre kraftværker kræver i alt 248 af disse massive komponenter. Infographic Burullus Project Egypt Download: Infografik

De tunge komponenter fra Europa og USA sendes direkte til fiskerihavnen i Burullus. Delene fra Asien kommer først med skib til havnen i Alexandria. Der bliver de omlastet til mindre kystfartøjer, som kan få adgang til havnen i Burullus, ca. 80 kilometer væk, takket være deres mindre dybde.

DB Schenker udførte det nødvendige forberedelsesarbejde for at sikre, at de massive komponenter kunne losses i Burullus havn: Dens dybde skulle øges til 5,50 meter, og en mole måtte forstærkes, mens der skulle bygges adgangsveje og faciliteter til midlertidig opbevaring. En 600 tons meter kran blev stillet op for at flytte de enkelte komponenter over på nedbyggede anhængere Havnen i Burullus ligger kun 16 kilometer fra byggepladsen.

Alle tre kraftværker åbnes successivt siden udgangen af 2016.  

Some facts about the biggest project in Schenker Deutschland's history
  • One single gas turbine weighs 482 tons. This roughly equals the weight of 100 elephants or 32 city buses.
  • DB Schenker is transporting eight turbines of this size and a further 240 components weighing more than 50 tons apiece to the Nile delta in Egypt.
  • A small fishing port 16 kilometers east of the construction site was completely reconstructed within five months in order to enable handling of the heavy-lift pieces: The approach channel and basin were dredged to a depth of 5.5 m, the breakwater was extended by 150 meters, 1,500 meters of access road were built, 6,000 square meters of storage area were constructed, and a 125 meter pier was reinforced for heavy loads.
  • DB Schenker collects the gigantic components produced at plants around the world: Gas turbines from Berlin, generators from Mülheim in Germany and Charlotte in the US state of North Carolina. Transformers come from Weiz in Austria and Zagreb in Croatia. Condensers and parts for the steam turbines come from Banten in Indonesia, while 192 modules for the eight boilers are produced in Ulsan in South Korea.
  • 316,000 cubic meters of other power station components are being delivered by sea or air.
  • The construction of the power stations in Egypt also represents a record for Siemens. The company signed the contract with Cairo in June 2015 for the construction of three gas and steam turbine combined power stations, plus twelve wind parks with a total of 600 turbines. Once they are operating at full capacity, they will increase Egypt's power generation by 50 per cent. In terms of output, each of the combined cycle power plants is the biggest in its class in the world.
Download: Fact sheet Burullus