Skip to content
DB SCHENKER logo


COVID-19: Nordjylland og nye restriktioner fra nabolande

Nordjylland

DB Schenker forholder os til, og efterlever de retningslinjer Transport- og Boligministeriet har udstedet fredag den 06.11.20.

Restriktionerne gælder for følgende kommuner, Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Godskørsel til, fra og igennem Nordjylland

  • Alt gods kan og bør transporteres uhindret ind, ud, i og gennem de 7 kommuner. I den forbindelse opfordres chauffører dog i særligt grad til at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger (link til bilag) og generelt minimere deres ophold inden for de 7 kommuner.

Særligt for chauffører og transportarbejdere bosiddende i de 7 kommuner

  • For transportarbejdere og chauffører bosiddende i de 7 kommuner bør transportarbejde udelukkende finde sted internt i de 7 kommuner, med undtagelse af de transportarbejdere, der udfører godskørsel af kritisk karakter, herunder transport af fødevarer, forsyninger til dagligevaremarkedet, E-handelsvarer, affald, renovation, levende dyr, foder til produktionsdyr, medicin og værnemidler samt redningskørsel og kritisk vejhjælp
  • Virksomheder opfordres generelt til at udtømme mulighederne for at benytte chauffører fra andre kommuner til transport af gods af kritisk karakter, således chauffører bosiddende i de 7 kommuner udfører mindst muligt transportarbejde uden for de 7 kommuner.
  • Såfremt transportarbejdere bosiddende i de 7 kommuner kører ud af de 7 kommuner, opfordres de til at opholde sig så kort tid som muligt uden for de 7 kommuner, ligesom det gælder den anden vej. I den forbindelse opfordres de i skærpet grad til at overholde alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger.

For uddybelse kan du læse hele artiklen på Transport- og Boligministeriet hjemmeside: ”Retningslinjer for godstransport i Nordjylland”


Norge

Den norske regering har besluttet, at folk, der rejser til Norge fra et "rødt" land, skal fremlægge en negativ Coronatest. Testen skal udføres højst 72 timer før ankomst. Uden en negativ test nægtes indrejse i landet. Reglerne er gældende fra midnat natten til den 9. november.

Vi afventer afklaring på, hvordan dette påvirker chauffører, der udfører transporter til Norge, og forventer en undtagelse fra bestemmelsen. Men vi ved i øjeblikket ikke, om dette vil være tilfældet.

På nuværende tidspunkt er der risiko for køer ved grænseovergange til Norge, hvilket kan føre til forsinkelser i vareleverancer. Vi planlægger vores transporter også i dag mandag som sædvanligt, og afventer yderligere afklaring.

Vi håber, at de norske myndigheder i løbet af i dag præciserer, hvilke regler der gælder for transporter til Norge.
 

England

Skærpede indrejsekrav til England fra Danmark berører transportbranchen.

Efter udviklingen i den danske COVID-19 situationen og mutationen af virussen i mink, har den engelske regering i går den 08.11.20 skærpet kravene for bl.a. chauffører der ankommer til England med transporter fra Danmark.

For engelsk residerende chauffører gælder:
Har chaufføren opholdt sig eller rejst igennem Danmark de seneste 14 dage og fremadrettet, så vil chaufføren ved ankomst blive nægtet adgang til England, og i så fald blive bedt om at gå i selvisolation.

Chaufførskift
Vores netværkstransporter for DB SchenkerSYSTEM stykgodsprodukter mellem Danmark og England, foregår med chaufførbytte udenfor Danmark på vejen til og fra England. Der skiftes chauffører således, at transporterne forløber i overensstemmelse med de skærpede regler ovenfor.

Vi forventer at vi kan gennemføre vores transporter til England som hidtil.

Reglerne er på nuværende tidspunkt gældende i 7 dage, og vil derefter blive revurderet.

Mere information kan findes på den engelske regerings hjemmeside.


Spørgsmål

Schenker følger situationen tæt, men grundet de hurtige udmeldinger fra de forskellige myndigheder, kan der opstå forsinkelser.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at holde dig opdateret på DB Schenker hjemmeside, eller kontakte din lokale DB Schenker kontaktperson.