Skip to content
DB SCHENKER logo


Covid-19: Vi kører, selvom grænserne lukker 14/03-20

I lyset af gårsdagens udmeldinger, om at de danske grænser delvist lukker fra lørdag kl. 12.00 til og med den 13. april 2020, er det vigtigt at understrege, at tiltagene ikke gælder for godstransport.

Der vil stadig være adgang for gods til at komme ind og ud af Danmark.

Vi udleder af kommunikationen, for så vidt angår godstransport

  • At der lægges stor vægt på behovet for at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder
  • At der som udgangspunkt ikke vil blive gennemført kontrol af godstransport
  • At der i videst muligt omfang vil blive taget hensyn til at give lastbiler adgang, om muligt lave særskilte baner til godstrafik

Vi følger hvordan tiltagene påvirker grænsepassagerne og i hvilken udstrækning der opstår forsinkelser i passagen af godstransporter.

Du kan læse om de nye indrejserestriktioner her.

Det er vigtigt at understrege, at vi følger myndighedernes anvisninger, og tager de forbehold der anvises.

Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside, når der nyt om forhold der påvirker vores trafikker. På vores globale hjemmeside kan du følge med i markedsopdateringer på Land, Ocean, Air og Contract Logistics.


Sådan forholder vi os

Opdatering 12/03-20

Den danske regering har sat særlige covid-19 foranstaltninger i værk, som vi naturligvis følger.

Vi prøver at opretholde en normal drift ud fra Regeringens anvisninger, infrastrukturelle begrænsninger samt yderligere restriktioner der måtte være med forbehold for force majeure.