Skip to content
DB SCHENKER logo


DB Schenker bygger 7.000 m2 logistikcenter i Taulov, Fredericia

Gennem de senere år har væksten været så høj, at vi nu investerer i en stor terminal og kontorbygning direkte ved motorvejskrydset E20 og E45 i Taulov.

Den nye Cross Docking terminal bliver et nyt internationalt og centralt HUB for vores europæiske og skandinaviske biltrafikker, multimodale løsninger, pakker og globale sø- og luftfragt aktiviteter. Det nye logistikcenter vil indgå strategisk i det eksisterende største europæiske stykgodsnetværk, som omfatter 430 DB Schenker terminaler i 38 europæiske lande.

”Etableringen af det nye logistikcenter skal sikre, at vi fortsat kan håndtere de konstant stigende mængder som vores netværk generer og tilbyder vores kunder. Men samtidig gør det muligt at implementere de nye produkter i vores pipeline, som løbende lanceres i vores netværk. Byggeriet bliver specielt designet til vores set-up og netværk, med tanke på konstant effektivisering, udvikling og optimering, så vi ikke alene fastholder den højeste produkt- og servicekvalitet, men samtidig kan bidrage til at reducere uønskede miljøpåvirkninger" siger Henrik Dam Larsen, administrerende direktør for DB Schenker i Danmark.


Byggeriet 

Det er en større grund vi har udset os i Taulov, Fredericia kommune, nærmere betegnet i Kongens Kvarter. Med et areal på 89.150 m2 svarer området til ca. 12 fodboldbaner. Når det hele står færdigt, vil logistikcentret fra starten beskæftige mere end 150 medarbejdere.

Der bygges cirka 7.000 m2 terminal, med tilhørende porte, og samtidig indrettes der opmarchbåse og parkering til 80 lastvognstog, samt parkering til distributionsbiler. Alt sammen for at imødekomme de seneste skærpede krav og regler på markedet. Terminalen bygges med højeste sikringsniveau (TAPA) for at kunne håndtere gods for alle forretningsområder. Dertil bygges en ny kontorbygning på cirka 2.800 m2, hvor der lægges vægt på, at medarbejderne får det bedst mulige arbejdsmiljø. 

Vores terminaler er alle i drift 24/7, for på den måde at udnytte samtlige kvadratmeter mest effektivt og optimalt. Dette medfører samtidig, at vi leverer branchens højeste målbare ”on-time-in-full” produkt- og servicekvalitet, og det kræver vores egen proces og designmæssige layout. Det er ikke nok at have et godt ”standard” produkt. Vi skal levere differentierede serviceydelser, som passer individuelt til vores kunder, for på den måde at bidrage til det danske erhvervslivs konkurrenceevne – både nationalt og internationalt”, siger Henrik Dam Larsen


Geografisk placering er altafgørende

”Vi er rigtig stolte af, at DB Schenker har valgt Fredericia Kommune som nyt centrum for deres verdensomspændende aktiviteter. Vi har de seneste mange år arbejdet målrettet med at udvikle DanmarkC til landets mest attraktive erhvervsområde med særligt fokus på transport og logistik. Det er i høj grad lykkedes. Vi er glade for, at DB Schenker har valgt os og dermed kommer til at bidrage til den gode udvikling i vores lokalområde”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

”I Taulov findes den absolut bedst tænkelige infrastruktur for logistikbranchen i Danmark. For at minimere miljøbelastningen på motorvejene, har vi valgt at bygge direkte op ad motorvejene E20 og E45 i Taulov, Fredericia Kommune. Kommunen har vist stor forståelse for vores behov og ønsker, og jeg synes vi står med et rigtigt flot projekt, som både vil gavne DB Schenker og Fredericia Kommune samlet set,” slutter Henrik Dam Larsen