Skip to content
DB SCHENKER logo


Implementering af nye regler for europæisk landtransport. Ændringerne er resultatet af EU's mobilitetspakke 1 (MP 1)

DB Schenker anerkender i høj grad implementeringen af den nye EU-mobilitetspakke, der skal skabe en mere effektiv balance når det gælder sikkerhed, social retfærdighed, bæredygtighed og økonomi i det europæiske landtransportsystem. Som et resultat af denne pakke tager vi nu initiativ til at forbedre arbejdsforholdene for vores vigtigste aktiv - vores ansatte og dem som arbejder for vores underleverandører. I de seneste år (i begyndelsen af 2017), er en lang række nye regler blevet implementeret og er nu på plads. De væsentligste ændringer inden for vejtransport træder dog i kraft i 2022 - og vi tror på at det samlede transportmarked vil udvikle sig positivt i fremtiden og som følge heraf byde på bedre arbejdsforhold.

De vigtigste ændringer, vi skal forholde os til fra den 2. februar 2022, er følgende:

Nye regler for cabotagekørsel:

  • 4 dages karensperiode mellem individuelle cabotagekørsler i EU-medlemslande. Dette vil begrænse lastbil- og chaufførkapaciteten indenfor cabotagekørsel og vil tvinge transportører til at ændre på måden de styrer disse kørsler og disponerer materiel/equipment.
  • 8 ugers returneringspligt for lastbiler til driftsstedet i det land, hvor en lastbil er indregistreret. Dette vil påvirke transportkapaciteten negativt og resultere i en markant omkostningsstigning, da de fleste lastbiler vil køre tomme over temmelig lange afstande og medføre ubalance på specifikke transportruter.

Tilpasning af lønniveau:

  • Lønstigninger som konsekvens af vedtagelsen af ​​MP 1-kørselsreglerne for udstationering på lokale markeder.
  • Lønstigninger på grund af MP 1-regler for udstationering ved kørsel i forbindelse med cabotage og cross-trade operationer. 
  • Lønninger til chauffører fra østlige EU-lande, der udfører cabotage- og cross-trade kørsel, skal svare til transportindustriens norm i de lande, hvor sådanne chauffører kører.

Nye rapporteringsregler:

  • Ny indberetningspligt for transportvirksomheder med hensyn til regler for udstationering af chauffører, flådeoplysninger og andre oplysninger – påkrævet af lokale myndigheder og EU.
  • 2,5 tons og 3,5 tons bruttovægt bliver obligatorisk for international transport.

Flere regler vil blive implementeret i januar 2023.

For vores kunder vil implementeringen af ​​de nye regler ikke have nogen indflydelse på vores service, da DB Schenker tager sig af alle krav. Vi forventer dog, at Mobilitetspakken vil have betydning for såvel kapaciteten som omkostningerne til landtransport på grund af øgede lønomkostninger og behov for yderligere kørsler og karensperioder.

For mere information om EU mobilitetspakke 1 (MP 1):                   

Danske Speditører                 
Folketingets EU Oplysning     
IRU   

Mobilitetspakke: Spørgsmål og svar