Skip to content
DB SCHENKER logo


EU skærper dokumentationskravene for transport ved momsfri EU-handel

Med effekt fra den 1. januar, 2020 har EU skærpet kravene til dokumentation for transport ved momsfri EU-handel. Reguleringer fremgår af EU’s såkaldte Quick Fix-direktiv.

Skærpelserne indføres for at eliminere snyd med moms, præcisere og harmonisere de regler der gælder for fritagelserne indenfor EU. Med skærpelserne følger et harmoniseret dokumentationskrav, der afhænger af om det er køber eller sælger, der er ansvarlig for at arrangere og betale for transporten.

For at kunne opnå momsfritagelse pålægger direktivet sælger eller køber af en vare, at dokumentere transporten fra en EU-medlemsstat til en anden.

DB Schenker er ikke ansvarlig for korrekt dokumentation og opfordrer til at konsultere egen rådgiver.


SÆLGER arrangerer og betaler for transport: 

Der skal kunne fremvises mindst to separate beviser, der ikke er indbyrdes modstridende og som er udstedt af to forskellige parter, der er uafhængige af hinanden, af sælgeren og af erhververen/køber, og som bekræfter forsendelsen eller transporten.

Enten to beviser fra 1a eller et bevis fra 1a og et bevis fra 1b

1a Dokumenter vedrørende varernes transport:

 • Faktura fra transportøren af varerne
 • CMR-dokument eller ledsagedokument
 • Konnossement
 • Luftfragtbrev

1b Andre dokumenter til bevis af varernes transport:

 • En forsikringspolice vedrørende varernes forsendelse eller transport
 • Bankbilag for betalingen af varernes forsendelse eller transport
 • Officielle dokumenter, der er udstedt af en offentlig myndighed såsom notar der bekræfter varernes ankomst i bestemmelsesmedlemsstaten
 • En kvittering, der er udsted af en oplagshaver i bestemmelsesmedlemsstaten, og som bekræfter varernes oplagring i denne medlemsstat


KØBER arrangerer og betaler for transport:

Som ovenfor men plus en erklæring:

 • 2x1a + erklæring nedenfor
 • 1x1a + 1x1b + erklæring nedenfor

Erklæring

Følgende skal være indeholdt i erklæringen:

 • Dato for udstedelse af erklæringen
 • Køberens navn og adresse
 • Mængden og arten af varerne
 • Datoen og stedet for varernes ankomst
 • Identifikation af den person, der modtog varerne på køberens vegne

F.eks. kan benyttes:

 • Faktura fra transportøren af varerne
 • Bankbilag eller forsikringspolice
 • Evt. erklæring (hvis køber arrangerer/betaler for transporten)