Skip to content
DB SCHENKER logo


Information om de nye Incoterms® 2020

Incoterms regulerer aftalerne om leveringsforholdet mellem køber og sælger. For at ajourføre og tilpasse dem markedet bliver de revideret hvert tiende år. Incoterms er ikke lovgivning, men noget køber og sælger frivilligt aftaler. Man kan gøre brug af Incoterms® 2010 eller Incoterms® 2020, både før og efter d. 1. januar 2020, når de nye Incoterms® 2020 formelt træder i kraft.

DB Schenker anbefaler dog, at man hurtigst mulig skifter til Incoterms® 2020 og får indarbejdet dem i sine aftaler, da det vil blive praksis fremover.
 

Hvordan påvirkes DB Schenker som logistikfirma af de nye Incoterms® 2020?

Som logistikvirksomhed påvirkes vi ikke direkte, men vi skal være opmærksomme på de vilkår, som vores kunder bruger, for at være i stand til at hjælpe bedst muligt og sikre, at fragt, forsikringsforhold, told og omkostninger betales af den rette part.
 

Hvordan vil DB Schenker handle - vil rutinerne blive ændret?

Vi er i nogen grad nødt til at ændre vores rutiner, efterhånden som en leveringsbetingelse forsvinder og en ny dukker op. Betingelsen DAT, leveret ved terminalen, forsvinder, og betingelsen DPU, leveret angivet bestemmelsessted losset, tilføjes. Ændringen er, at ordet "Terminal" fjernes, og betingelsen får et større omfang, hvor losning kan finde sted mere fleksibelt til bestemmelsessteder, der er aftalt mellem parterne.
 

Hvad betyder Incoterms® 2020 for vores kunder?

Der er egentlig ikke nogen større ændringer, men det er vigtigt at holde styr på, hvad der ændrer sig. Incoterms® 2020 medfører hovedsageligt følgende ændringer:

  • DAT erstattes med DPU, hvorved det understreges, at levering ikke kun kan finde sted på terminal, men at levering således kan ske ethvert sted, hvor sælgeren er i stand til at levere godset.
  • DAP er rykket op foran DAT, da levering finder sted før losning.
  • FCA tillader nu, at Bill of Lading (konnossement) med anmærkning om, at varen er lastet på transportenheden, kan udstedes efter lastning.
  • For CIF- og CIP-klausulerne er der vedtaget nye minimumsgrænser for sælgers forsikringsdækning til fordel for køber, men parterne kan frit aftale højere forsikringsdækning.
  • Omkostningsfordelingen mellem købere og sælgere er blevet tydeligere.
  • Det er nu muligt for sælger/køber selv at arrangere transport under FCA, DAP, DPU og DDP.
  • Sikkerhedsrelaterede forpligtelser fremgår nu tydeligere.

Du kan downloade de nye Incoterms 2020 her.


Fakta

Incoterms, som er en forkortelse af ”International Commercial Terms”, er kort fortalt en betegnelse for standardiserede regler i købs- og salgsaftaler, og som i forbindelse med nationale og internationale transporter, definerer hvornår en risikoovergang finder sted, samt på hvilket tidspunkt man må antage den solgte vare for være leveret. Incoterms er ikke lovgivning, men standard handelsbetingelser.