Skip to content
DB SCHENKER logo


Justering af tysk vejafgift (Maut)

De nye satser for i vejafgift (Maut) i Tyskland vil være gældende fra den 1. januar 2019 og vi arbejder på at tilpasse vores vejskatafgifter, som vil være at finde på vores hjemmeside inden udgangen af december.

Den 18. oktober 2018 vedtog den tyske forbundsregering den 5. ændring af loven om vejafgift (Maut) for lastbilskørsel den såkaldte ”Bundesfernstrassenmautgesetz”.

Den nyligt ændrede lov lægger større vægt på køretøjets vægt ved den individuelle beregning af vejafgiften og regulerer samtidig eksterne omkostninger til støjbekæmpelse samt vejafgift for elektriske lastbiler og naturgasdrevne køretøjer.

Som konsekvens af lovændringen vil vejafgifterne blive reguleret på basis af den tyske regeringsrapport om infrastrukturomkostninger fra 2018 til 2022. Samtidig udvides retsgrundlaget for omkostninger til infrastruktur og luftforurening til også at omfatte støjbekæmpelse. Den tyske forbundsregering forventer, at ændringen medfører en stigning i vejafgiftsindtægterne på i alt 4,16 mia. EUR inden 2022. 

Som følge af den regionale Maut udvidelse i juli 2018 udgør den forestående stigning i vejafgiftssatserne, der træder i kraft den 1. januar 2019, den anden massive afgiftsforhøjelse inden for de seneste seks måneder.

Vi beder om forståelse for ovenstående, da de højere omkostninger forbundet med disse afgiftsforhøjelser vil blive videreført til vores kunder.

Har du spørgsmål til hvad Maut-forhøjelsen betyder for transporter til og fra eller Tyskland, samt for transporter, der transiterer Tyskland, vil din sædvanlige DB Schenker kontaktperson stå til rådighed med yderligere information.