Skip to content
DB SCHENKER logo


Kapacitetsudfordringer i luftfragten

Det kan give forsinkelser for nogle, da visse knudepunkter er hårdt ramt. Heldigvis har vi forberedt os på situationen og købt ekstra kapacitet til vores kunder, hyret ekstra mandskab og omrouter udenom Frankfurt, der er hårdt ramt.

Oplever du problemer med en sending eller skal bruge en specifik løsning, så hjælper vi gerne med at løse udfordringen. Vi kan eksempelvis gennem vores ”Preferred Carrier Programme” finde ekstra kapacitet hos flere af de førende selskaber.

Markedsvækst har skabt kapacitetsudfordringerne

Det globale luftfragtsmarked er vækstet voldsomt over de seneste måneder i takt med en stigende efterspørgsel på mange korridorer i verden, hvorfor kampen om kapacitet er skærpet væsentligt.

Mange flyselskaber, lufthavne og partnere har igennem en årrække måttet nedskære deres omkostninger. Det er sket igennem optimering af processer, begrænsning af kapacitet og bemanding samt manglende investering i infrastruktur for at kunne følge med i et konkurrencepræget markeds behov for lavere priser.

Det har derfor resulteret i de nuværende kapacitetsproblemer, som især påvirker knudepunkter som Frankfurt og Amsterdam. Nogle flyselskaber forsøger at løse problemet igennem at hæve priserne, hvilket især rammer ad-hoc markedet, mens andre stopper for ny forretning.

DB Schenker har igennem en lang periode forberedt os på denne situation, og har derfor i god tid sørget for ekstra kapacitet med flyselskaber til vores kunder igennem vores Preferred Carrier Programme. Derudover er der købt ekstra kapacitet ind igennem indchartering af fly.

DB Schenkers tiltag for at løse udfordringerne

I den nuværende situation har vi derudover på vores hub i Frankfurt sørget for at hyre ekstra mandskab ind fra London og Paris for at afhjælpe den stigende godsmængde og tilsikre hurtig transitering, og i samarbejde med flyselskaber omrouter vi ruter udenom Frankfurt. Vi anbefaler samtidigt vores kunder om i øjeblikket at benytte sig af direkte løsninger uden om Frankfurt som f.eks. direkte til København, Billund eller Stockholm, og i god tid planlægge behov for afskibning af større partier i dialog sammen med os, og i det hele taget er proaktivitet og kommunikation vigtige parametre for os.

Har du spørgsmål, brug for rådgivning eller står med en konkret udfordring, så tag kontakt til os, og vi finder den bedste løsning i vores globale netværk, så I får en hurtig og sikker transport.