Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


Platooning-projekt: Første transporter med netværkstyrede lastbilkonvojer

DB Schenker og MAN etablerer partnerskab for brug af højteknologiske lastbiler på A9-motorvejen • Parterne underskriver hensigtserklæring

Højteknologiske lastbiler på motorvejen: Dette er det første partnerskab mellem en logistikvirksomhed og en lastbilproducent om udvikling af netværkstyrede lastbilkonvojer og test heraf under rigtige driftsforhold.

DB Schenker og MAN har underskrevet en hensigtserklæring med det formål, og planlægger i første omgang at definere de grundlæggende betingelser for projektet og de efterfølgende praktiske forsøg. I 2018 planlægger de at sende en lastbilkonvoj ud på den digitale motorvejstestbane på motorvej A9 mellem DB Schenker-afdelingerne i München og Nürnberg. Anden fase vil omfatte indsættelsen af ​​selvkørende lastbiler på DB Schenker-grunde i Nürnberg.

Platooning refererer til et system af køretøjer til brug i vejtrafikken, hvor mindst to lastbiler kører på motorvejen med kun en kort afstand mellem dem ved hjælp af teknisk førerassistance og kontrolsystemer. Alle køretøjerne i konvojen er forbundet med hinanden ved hjælp af elektroniske "trækstænger" i form af kommunikation mellem biler. Det forreste køretøj bestemmer hastighed og retning.

Afstanden mellem de individuelle lastbiler er omkring ti meter, svarende til cirka et halvt sekunds kørselstid. Den elektroniske forbindelse mellem de individuelle køretøjer i konvojen garanterer sikkerheden under udførslen. Det primære mål med denne procedure er at muliggøre slipstrøm, og dermed opnå en besparelse i brændstofforbruget på op til ti procent for hele konvojen. Reduktionen i brændstofforbruget reducerer også CO2-udledningen.

"Vores mål er at blive drivkraften for ​​digitale forretningsmodeller inden for transport- og logistikindustrien og være den leverandør, som kunderne vælger, når de søger både digitale og ikke-digitale tjenester," siger Jochen Thewes, formand for direktionen i DB Schenker. "Vi glæder os derfor over denne mulighed for at samarbejde med MAN, og teste de tidlige stadier af konvojkørsel i den daglige drift mellem landtransportterminaler. DB Schenker og MAN forventer, at dette partnerskab genererer nye opdagelser for optimering af logistikprocesser."

Ewald Kaiser, medlem af bestyrelsen for landtransport hos DB Schenker tilføjer: "Projektet fokuserer på kundernes efterspørgsel efter 100 % transparante, hurtige og mere miljøvenlige processer. Alt i alt forventer vi, at dette giver en betydelig effektivitetsforøgelse ved at vi tilføjer nye løsninger til vores kunders logistikprocesser. Vi tror at automatiseret kørsel og netværkskørsel har et enormt potentiale.”

Joachim Drees, bestyrelsesformand for MAN SE og MAN Truck & Bus, lægger vægt på fordelene ved lastbilkonvojer fra bilfabrikantens synsvinkel. "Konvojkørsel er en reel fordel for transportsikkerheden. Menneskelige fejl er desværre en af ​​de hyppigste årsager til bagendekollisioner. En elektronisk sammenkobling af lastbiler giver os en lovende tilgang til dette problem. Kørsel i slipstrøm betyder en væsentlig reduktion i brændstofforbruget i denne process. Samtidig vil konvojkørsel gøre det muligt for os at udnytte transportinfrastrukturen meget mere effektivt.” Han understregede dog også, at vigtige forudsætninger for at gøre konvojkørsel til en standardprocedure endnu ikke er på plads. "Om konceptet kan realiseres i vid udstrækning, afhænger i høj grad af den juridiske rammer. MAN vil tilbyde et sådant system, når de juridiske rammer for det er afklaret.

Efter Joachim Drees’ mening giver partnerskabet med DB Schenker en ideel basis for at teste konvojkørsel i den daglige transport og udvikle den yderligere. "Vi ønsker især at gøre os bekendt med de mange og varierende krav, som denne praksis pålægger systemet, og sammen med vores kunde udvikle løsninger, der gør det muligt at udnytte konvojkørsel optimalt."

I projektets første fase vil DB Schenker og MAN Truck & Bus afklare de grundlæggende problemer for forsøgene, identificere egnede scenarier til test af konvojkørsel og definere de tekniske og logistiske krav til oprettelsen af konvojer. Et andet projektområde er indsamling og tilvejebringelse af de nødvendige oplysninger og lastbilproducenten og logistikspecialistens anvendelse heraf.

Parterne vil også se på mulighederne for at kombinere konvojkørsel med andre digitale tjenester såvel som spørgsmål om omkostninger og besparelsespotentiale.

Projektet vil desuden undersøge kravene til konvojchaufførerne, samt den generelle virkning denne nye teknologi har på lastbilen som en arbejdsplads, nu og i fremtiden. "Mange af disse ting er stadig langt ude i fremtiden, men vi ønsker at teste og hjælpe med at forme denne fremtid og give inspiration og incitament," siger Jochen Thewes. "Vi ønsker at integrere førerløse netværkstyrede lastbiler i vores logistikprocesser og finde ud af, hvilke fordele - udover besparelserne i brændstofforbrug - der kan opnås for vores kunder og driftsprocesserne.”