Skip to content
DB SCHENKER logo


Stigende fragtbehov på transportmarkedet

Det seneste års udvikling med stigende fragtefterspørgsel og effektivisering af den samlede logistikkæde, giver udfordringer for hele transportbranchen. Vi oplever større krav til overholdelse af transittider, fleksibilitet, ændret lovgivning, grøn omstilling med fokus på energieffektive løsninger, mindre CO2-udledning, sammenholdt med en generel hård priskonkurrence i markedet.

COVID-19 Pandemien og de stigende godsmængder ifm. genåbning af Europa sammenholdt med situationen i Storbritannien udfordrer det europæiske transportmarked. Vi står således i en situation med øget fragtefterspørgsel, der kræver mere kapacitet, dvs. primært mere materiel og flere chauffører.


Den generelle markedssituation:

  • Massive flaskehalse grundet stigende volumen.
  • Stor mangel på chauffører i hele transportsektoren.
  • Dårlig udnyttelse af kapaciteten grundet nye regler omkring mindstelønninger i flere lande.
  • Trængsel på vejnettet skaber længere transittider.
  • Det stigende fragtbehov overstiger den ledige kapacitet.

Med virkning fra d. 1. juli 2021 indfører DB Schenker et kapacitetstillæg på 6,3 % for såvel internationale som nationale landevejstransporter.


DB Schenker – sammen finder vi vejen

Hos DB Schenker i Danmark vil i samarbejde med vores europæiske DB Schenker netværk søge de bedste løsninger til gavn for vores kunder. Vi har hele tiden fingeren på pulsen og følger udviklingen, sådan at vi i videst mulige omfang lever op til vores kunders forventninger.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har behov for at vide mere om den aktuelle situation, er du velkommen til at kontakte din sædvanlige DB Schenker kontaktperson.

Med venlig hilsen

Dit DB Schenker Team