Skip to content
DB SCHENKER logo


New Content Item (3)

Emission-Free by 2030

DB Schenker ønsker at gøre sine transportaktiviteter i europæiske byer emissionsfrie inden 2030. Målet er at lette byområder med luft- og støjforurening ved hjælp af intelligente, klimavenlige løsninger. Dermed skal den integrerede logistikudbyder øge brugen af ​​køretøjer, der drives af el eller brændselsceller, prioriterer udformningen af ​​bæredygtige terminaler og opretholde et højt investeringsniveau i forskning og udvikling.

Som pioner for innovative logistikløsninger og som operatør af Europas største landtransportnetværk, har klimasikring altid været i fokus hos DB Schenker. Dette ses i sammenhæng med, at flere og flere europæiske byer indfører restriktioner, som vejafgifter eller forbud mod diesel køretøjer fra indre byer

Læs videre og lær mere om de konkrete tiltag DB Schenker for nylig har foretaget!

Download: Bæredygtighed hos DB Schenker

Elektriske lastbiler, varevogne og cykler 

DB Schenker besluttede gradvist at omdanne sin egen flåde af distributionskøretøjer til e-mobilitet, som led i sin forpligtelse til det globale klimainitiativ EV100. Alle køretøjer, der vejer op til 3,5 tons, forventes derfor at blive konverteret til elektriske drev eller brændselsceller inden 2030. Halvdelen af køretøjerne mellem 3,5 og 7,5 tons skal også være elektrisk drevet. Hidtil har virksomheden allerede implementeret 3.000 lastbiler med forskellige alternative drivsystemer i hele Europa

DB Schenker opererer over 50 eldrevne lastcykler i byer i hhv. Frankrig, Tyskland, Norge og Finland.

I samarbejde med opstart bliver disse cykler konstant forbedret og videreudviklet. Den nyeste generation kan transportere forsendelser op til 200 kg sikkert, hurtigt og næsten emissionsfrit.

Eldrevne lastbiler og varevogne i forskellige byer

I foråret købte DB Schenker fire eCanter lastbiler, bygget af Daimler-mærket FUSO, til bydistribution i Paris, Frankfurt og Stuttgart. Logistikudbyderen er også i samtaler med FUSO om køb af yderligere eCanter lastbiler til yderligere europæiske markeder. E-varevogne fra Fiat, Nissan og MAN er i drift i Paris, Milano og Oslo

Verdens første fuldt autonome eldrevne lastbil

The world’s first fully autonomous e-truck was put into operation in the Swedish city of Jönköping. The T-pod, which was manufactured by local start-up Einride, does away with the cab entirely, as it is operated remotely. Sweden’s transport authority has issued a test permit which allows the T-pod to drive on a public road. Further pilot runs in other countries are in the planning stages.Verdens første fuldt autonome eldrevne lastbil blev sat i drift i den svenske by Jönköping. T-poden, som er fremstillet af Einride, fjerner kabinen helt, da den betjenes eksternt. Sveriges transportmyndighed har udstedt en testtilladelse, der gør det muligt for T-pod at køre på offentlig vej. Yderligere pilotkørsler i andre lande er i planlægningsfasen.

iHub I Berlin

I Berlin har DB Schenker og dets partnere arbejdet med elektriske lastbiler som en del af iHub siden sidste år. Formålet med dette projekt er at undersøge integrationen af disse klimavenlige køretøjer i de konventionelle flåder af logistikserviceleverandører i større europæiske byer.

Energieffektive terminaler og city hubs

DB Schenkers nyeste terminaler og city hubs i hele Europa er næsten klima-neutrale og opfylder de nyeste energieffektivitetskrav. De er udstyret med LED-belysning, ressourcebesparende systemer til regnvandsbrug, solpaneler og automatisk beboelsesventilation samt trykstyrede ventilatorer. Det anvendte bygningsmateriale er "grøn beton", som har et 30 procent mindre CO2-fodaftryk end standardbeton.

I Oslo bestilte DB Schenker for nylig sit første distributionscenter med lavt kulstofindhold. Takket være brugen af eldrevne biler og eldrevne cykler vil terminalen reducere sine CO2-emissioner med op til 80 procent. I Polen er lagre allerede bygget i overensstemmelse med de højeste økologiske standarder.