Strategy Chess Board

Strategi

DB Schenker 2020+ strategi er en holistisk bæredygtig strategi med eksplicitte mål inden for økonomisk succes, socialt ansvar og miljøbeskyttelse.

Økonomi

Vil vil tjene penge vil være en profitabel kvalitetsleder og besidde toppositioner på vores branches marked. Vi vil udnytte vores stabile økonomiske fundament til fortsat at investere i relevante vækstsegmenter, nye produkter og i vores medarbejderes faglige udvikling. Vi vil udvikle og bruge IT-systemer til at levere innovative produkter, der optimerer vores fintmaskede netværk og solide brancheløsninger, så de skaber merværdi for vores kunder og for vores kunders, kunder.

Socialt ansvar

Vi vil være den bedste arbejdsgiver i vores branche. Vi er en attraktiv global virksomhed, som inspirerer og tiltrækker kompetente mennesker i alle aldre og etnicitet. Vi tilbyder lokale som internationale karrieremuligheder, relevant efteruddannelse og understøtter generelt udviklingen af vores medarbejdere. Gensidig tillid er omdrejningspunktet i vores ledelsesfilosofi. Vi respekterer individuelle behov og anerkender den enkeltes indsats.

Miljø

Vi vil være branchens pioneer på miljøområdet. Vores miljørigtige produkter og vores miljørådgivning udgør kernen i vores strategi. De giver en klar konkurrencemæssig fordel for såvel vores kunder som for DB Schenker. Vi vil være den virksomhed man benchmarker sig mod på CO2-udslip og energieffektivitet. Samtidig tilstræber vi, for at kunne leve i harmoni med vores omverden, at reducere udslip som eksempelvis støjforurening.

I 2020 vil vi være den førende integrerede transport- og logistikudbyder.

DB Schenker 2020+ omfatter alle elementer af bæredygtig- og succesrig adfærd. Den vil sikre, at økonomiske, sociale og miljømæssige mål er forenelige, så vi i 2020 har nået vores vision om, at vi som kvalitetsledere, bedste arbejdsplads og pionerer på miljøområdet vil være den førende udbyder af integrerede transport- og logistikydelser.


DB Schenker – leverer globale logistikløsninger.