Skip to content
DB SCHENKER logo


Bæredygtighed i søfragt

Vi gentænker vores forretning for at blive nettokulstofneutral inden 2040

Bæredygtighed er solidt forankret i vores strategi, og det er vores ambition at opnå en reel reduktion i emissioner forårsaget af søfragtstransport. Den største andel af vores kunders drivhusgasemissioner kan komme fra Scope 3-kategorien, som omfatter transport og distribution. Vi hjælper vores kunder med ikke kun at opnå den nødvendige gennemsigtighed i deres transportemissioner, men også med at reducere dem tilsvarende, så vores kunder kan nå deres miljømål. Vi ønsker ikke blot at sætte et "flueben i boksen", når det kommer til bæredygtighed, vi ønsker at sætte nye standarder og gøre en reel forskel. We walk the talk!

Vi er glade for at kunne foretage en betydelig investering i at reducere CO2-fodaftrykket inden for container søfragt.

Thorsten Meincke, Global Board Member for Air & Ocean Freight

Som en virksomhed der lægger vægt på at tage lederskab for bæredygtighed, er bæredygtighed kernen i, hvordan vi driver forretning hos DB Schenker. Udover at levere forsendelser og administrere forsyningskæder, når og hvor det er nødvendigt, sigter vi mod at revolutionere søfragtindustrien ved også at hjælpe vores kunder og transportpartnere med at styre deres bæredygtighedsindsats.

Vores biobrændstof produkt

Efter den succesrige introduktion af et klimaneutralt produkt inden for luftfragt med vores full SAF-charter og også yderligere SAF-kapaciteter, fortsætter vi vores pionerinitiativer og er den første logistikvirksomhed, der skifter hele sine LCL-volumener med CMA CGM til almindelig kulstoffri produktion. Dette giver os mulighed for at tilbyde dig, vores kunder, en sammenlignelig løsning også inden for søfragt.

På markedet er der hidtil kun tilbudt biobrændstofbeholdere til kunder med et tilsvarende tillæg (pay per use). Dette fører kun til en reduktion, hvis alle i forsyningskæden er villige til at gøre det. På den anden side viser vi med vores forhåndsinvestering en reel forpligtelse til at reducere emissionerne. Vi ser meget frem til, at kunderne vil være med på denne rejse.

Vi har købt 2500t biobrændstof, hvilket svarer til hele vores LCL-netværk med CMA CGM, samt yderligere FCL-containere, som vi kan bruge til udvalgte kunder. Da produktionen af ​​biobrændstof forårsager emissioner, overallokerer vi biobrændstoffet, det betyder, at vi køber mere biobrændstof end nødvendigt til ovennævnte beholdere for at opnå 100% neutralitet.

Søfragtsmarkedet

"Med et øget behov for miljøtiltag i skibsfartsindustrien træder nye regler i kraft gennem Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og andre tilsynsorganer såsom EU. Hos DB Schenker er vi i tæt kontakt med vores industripartnere mhp. overvåge og implementere ændringer. Efter implementeringen af ​​"IMO 2020" har Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) indført en ny brændstofforordning, der begrænser svovlemissioner til 0,5 % for at gøre skibsfarten mere miljøvenlig. Alle søgående skibe skal reducere svovloxider med 85 % I 2023 vil en revideret strategi blive implementeret af IMO ud over de eksisterende krav.

Hermed træder nye yderligere regler i kraft, som inkluderer skibes årlige operationelle kulstofintensitetsindikator (CII), baseret på faktisk brændstofforbrug, mængden af ​​CO2 udledt over tilbagelagt distance. Desuden overvåges den nye energieffektivitet pr. design af hvert skib ved hjælp af "Energy Efficiency Existing Ship Index" (EEXI), som konstant skal forbedres af skibsejere. Dette supplerer det spændende designindeks for nye flåder, "Energy Efficiency Design Index" (EEDI).
 

Samarbejde om målet

At fremskynde maritime skibsfarts dekarbonisering med udvikling og indsættelse af kommercielt levedygtige dybhavs nul-emissionsfartøjer inden 2030 er en fælles indsats. Vi er en del af Getting to Zero Coalition. Getting to Zero Coalition er en stærk alliance af mere end 150 virksomheder inden for maritime, energi-, infrastruktur- og finanssektorer, støttet af centrale regeringer og IGO'er. Getting to Zero Coalition er forpligtet til at få kommercielt levedygtige dybhavs nul-emissionsfartøjer drevet af nul-emissionsbrændstoffer i drift inden 2030 - søfarts moon-shot ambition.

Getting to Zero Coalition Logo


Derudover er vi underskriver af Arctic Commitment. Med underskrivelsen af ​​Arctic Commitment har DB Schenker støttet udfasning af maritime Heavy Fuel Oil (HFO) siden 2020. Vi støtter transportører til at erstatte HFO med bæredygtige brændstoffer og samarbejder med industrien, ngo'er og politiske beslutningstagere for at finde de rigtige rammer og incitamenter til at hjælpe bæredygtige brændstoffer med at komme ind på markedet.

T


Relaterede produkter

eSchenker: Så nemt er det

eSchenker er vores mest avancerede logistikløsning hidtil. Det integrerer alle eServices i en portal, og giver dig maksimal support i alle led af din forsyningskæde. Fra tracking og planlægning til booking og rapportering, eSchenker dækker behovene for din logistik.

Tracking

Det brugervenlige eSchenker tracking værktøj giver dig information i realtid om placering og status for din forsendelse samt det aktuelle forventede leveringstidspunkt. Med det individuelle trackingnummer kan du få adgang til detaljerede forsendelsesdata online uden at skulle logge ind.

Vores trackingteknologi er nu opgraderet med en endnu mere detaljeret oversigt og statusinformation for hver af dine forsendelser.