Skip to content
Siglă DB Schenker


Workers logistics compliance

Standardele noastre

DB Schenker a implementat un sistem holistic de Compliance Management pentru a asigura conduita etică și pentru a acționa ca partener de încredere și loial pentru clienții noștri.
Codul de Conduită DB oferă recomandări și un cadru de lucru intern pentru toți directorii și angajații DB, în toate tranzacțiile comerciale și în relațiile cu clienții.  Regulamentele noastre interne definesc conduita pentru următoarele situații:

Beneficii reciproce

DB Schenker crede în transparență. Pentru acest lucru, avem linii directoare care definesc modul de administrare a beneficiilor din partea terților sau a gratuităților companiei.

Protejarea bunurilor

Avem linii directoare clare pentru protejarea bunurilor grupului DB și pentru administrarea confidențială a informațiilor comerciale și de afaceri.

Legea privind cartelurile / Stabilirea prețurilor

Informațiile și recomandările privind legea anti-cartel și stabilirea prețurilor ne permit să evităm regulamente, prețuri și oferte anti-competitive care limitează comerțul.

Agenți, brokeri, consultanți

Respectăm reguli și recomandări interne atunci când vine vorba de cooperare și selecție.

Conflicte de interese

Liniile noastre directoare privind evitarea conflictelor de interese între atribuțiile profesionale și interesele personale ale angajaților sau angajatorilor permit DB Schenker să acționeze întotdeauna cu integritate. 


Pentru o imagine detaliată, consultați Codul de Conduită DB.