Găsiți exact ceea ce căutați

 • Vă rugăm să selectați locația și limba

 • Politică de confidențialitate

  Politica privind protecția și securitatea datelor personale

  Protecția datelor personale este importantă atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi.

  Din acest motiv, vă informăm despre datele pe care le colectăm, despre motivul pentru care aceste date ne sunt necesare și despre modul în care va puteți opune colectării și prelucrării datelor.

  • Schenker Logistics Romania SA este entitatea responsabilă pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, sugestii și / sau critici legate de protecția datelor, vă rugăm să ne contactați la:

   Schenker Logistics Romania SA
   Sediul Central

   Calea Rahovei, nr. 196C
   Sector 5, București, România

   Sau la adresa de e-mail
   ro.sm.buh.DPO@dbschenker.com


  • Toate colectarile și prelucrarile datelor personale sunt efectuate în scopuri specifice. Acestea pot rezulta din necesități tehnice, cerințe contractuale sau solicitări explicite ale clienților nostri.

   Din motive tehnice, anumite date ar putea fi colectate și stocate în timpul accesării website-ului dbschenker.com/ro. De exemplu, data și durata vizitei, paginile web utilizate, datele de identificare ale browserului, tipul de sistem de operare utilizat și website-ul de la care ne vizitați.

   Dacă vă înregistrați pentru unul dintre buletinele noastre de știri, sunt colectate următoarele informații necesare: nume, prenume, adresa de e-mail, industria în care lucrați. În acest caz, putem utiliza adresa dumneavoastră de e-mail în scopuri promoționale.

   Dacă aveti obiecțiuni cu privire la utilizarea datelor în scopuri promoționale, acestea vor fi anonimizate și utilizate doar în scopuri de analiză statistică.
   Pentru a îmbunătăți continuu ofertele noastre, salvăm și analizăm datele de utilizare din zona online pe bază pseudonimizată. Temeiul juridic este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.


   Având în vedere prevederile legale în materie de securitate fizică şi cele legate de pandemia COVID, societatea va solicita cu ocazia vizitei dumneavoastră în oricare dintre locațiile societății datele dumneavoastră de identificare, date necesare pentru completarea registrului de acces în unitate, cat şi cele privind temperatura, temeiul prelucrării constând în dispozițiile legale; de asemenea, întrucât în fiecare dintre locațiile societății există instalate sisteme CCTV, prelucrăm datele recepționate constând în imaginea dumneavoastră și numărul de înmatriculare al autovehiculului, temeiul prelucrării constând în interesul legitim al societatii.

   În măsura în care solicităm consimțământul pentru procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acesta servește drept temei juridic în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR.

   Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru a îndeplini un contract cu dumneavoastră, contractul este temeiul juridic în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR. Articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR se aplică, de asemenea, operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru a executa măsuri preliminare, de exemplu, dacă aveți întrebări despre produsele sau serviciile noastre. În cazul accesului în incinta societaţii prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) sau/şi litera (f) din Regulamentul GDPR.

   În cazul în care compania noastră face obiectul unor solicitări juridice care ne impun să procesăm datele cu caracter personal, de exemplu, pentru a îndeplini responsabilitățile fiscale, atunci prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR.
   Dacă accesați un link către o pagină externă, vă veți deplasa în afara domeniului dbschenker.com, astfel ca Schenker Logistics Romania nu este responsabil pentru conținutul, serviciile sau produsele oferite pe website-ul accesat și, de asemenea, pentru confidențialitatea și siguranța tehnică existente pe website-ul accesat.


  • Dacă sunteți Partener al Schenker Logistics Romania, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, funcție, locație, date referitoare la modul în care utilizați dbschenker.com/ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct; De asemenea, pentru derularea relațiilor comerciale există posibilitatea de a solicita delegaților dumneavoastră (șoferi, gestionari) numele, prenumele, seria și numărul CI, emitent, data emitere, sau CNP.

   Dacă sunteți persoana de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, Schenker Logistics Romania prelucrează datele dumneavoastră de contact, cum ar fi nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon și locație, functie, locatie, pe care le furnizați în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu partenerii sau potențialii parteneri.

   Dacă optați pentru crearea unui cont de utilizator în cadrul portalului sims.dbschenker.com și utilizarea platformei eSchenker, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate aferente, disponibile pe platformele în cauză.

   Dacă aplicați pentru un job în cadrul Schenker Logistics Romania, în calitate de candidat, prin accesarea secțiunii Cariere disponibilă pe dbschenker.com/ro sau prin orice alt mod, Schenker Logistics Romania va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în acest context, cum ar fi nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, experiență profesională, precum și orice alte date incluse în documentele pe care alegeți să ni le furnizați. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate doar în scopul angajării dumneavoastră, temeiul juridic constând în interesul legitim al societății. În situaţia în care aplicaţi utilizând Avature, găsiţi detalii despre prelucrările de date efectuate în politica de confidenţialitate disponibilă în această aplicaţie.

   Dacă vizitați una dintre locațiile Schenker Logistics Romania, societatea prelucrează următoarele date cu caracter personal: imagine, număr înmatriculare autovehicul - daca este cazul , nume, prenume, serie, număr CI , data emiterii și emitentul acestuia, cât și codul numeric personal. Deasemenea, în contextul pandemiei COVID 19, colectăm date privind starea de sănatate (temperatura) precum şi pe cele menţionate în declaraţia care se pune la dispozitia dumneavoastră ca urmare a accesului în incinta.

   În cazul participării dumneavoastră la un eveniment organizat de Schenker Logistics Romania, societatea vă va solicita consimțământul pentru a fi fotografiat și pentru a publica fotografiile realizate în cadrul evenimentului pe website-ul www.dbschenker.com/ro și pe rețelele sociale, conform mențiunile cuprinse la punctul 7.


  • Ca principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus (ex. conform cadrului stabilit prin contract). Datele dumneavoastră vor fi șterse dacă nu este permisă stocarea acestora (în mod deosebit în cazul în care acestea sunt incorecte și rectificarea acestora nu este posibilă). Dacă există prevederi legale care interzic ștergerea, datele sunt blocate (ex. obligații speciale de arhivare).

   În cazul în care sunteți partenerul societatii Schenker Logistics Romania, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior pentru durata necesară îndeplinirii obligaţiilor legale care ne revin (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

   În cazul în care sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, datele  dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și, ulterior, potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.

   În cazul vizitatorilor care au acces în locațiile societății, durata de păstrare a imaginilor video este de 30 de zile, cu excepția cazurilor în care acestea sunt necesare pentru derularea unor investigații interne sau la solicitarea autorităților statului; în cazul datelor aferente accesului în unitate, menționate în registrul de acces, durata de păstrare este de doi ani de la data înregistrării.


  • În general, transmiterea datelor prin e-mail sau via Internet nu este criptată și ca urmare nu este protejată împotriva accesului unor terte părți. În situația în care ne contactați prin e-mail, confidențialitatea informațiilor furnizate nu poate fi garantată în timpul transmiterii. Astfel, recomandăm ca informațiile confidențiale să fie transmise prin scrisoare recomandată.


  • Aveți dreptul de a solicita informații despre datele stocate despre dumneavoastră.

   Puteți solicita rectificarea, ștergerea și limitarea prelucrării (blocarea) datelor dumneavoastră personale atât timp cât acest lucru este permis și posibil în mod legal în cadrul unei relații contractuale existente.

   Aveți dreptul de a apela la o autoritate de supraveghere. Autoritatea de supraveghere responsabilă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România.

   Aveți dreptul de a transfera datele pe care ni le-ați furnizat pe baza unui consimțământ sau a unui contract (portabilitatea datelor).

   Dacă ne-ați acordat consimțământul pentru procesarea datelor, puteți să-l revocați în orice moment, în același mod în care l-ați acordat. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate până la revocarea consimțământului.

   În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul serviciului "Facebook Insights", Facebook și-a asumat responsabilitatea principală. Acest lucru se referă la prelucrarea datelor privind statisticile și la punerea în aplicare a drepturilor vizate. Prin urmare, vă rugăm să contactați Facebook direct cu privire la toate obligațiile în temeiul GDPR cu privire la prelucrarea datelor.

   Pentru a vă exercita drepturile, sau pentru clarificari legate de prelucrarile efectuate puteți să transmiteți un e-mail la: ro.sm.buh.DPO@dbschenker.com.


  • Pentru executarea contractului, datele sunt transmise furnizorilor de servicii sau altor părți implicate în executarea contractului, societăților din grupul DB, auditorilor societatii sau autorităților.

   Furnizorii de servicii externe, care procesează datele pentru societatea noastră, sunt atent selecționați de noi iar obligațiile acestora sunt stabilite contractual. Furnizorii de servicii îsi desfășoara activitatea în conformitate cu legea, obligațiile acestora fiind stabilite prin reglementări contractuale stricte, prin măsuri tehnice și organizatorice și prin controale suplimentare.

   În plus, datele dumneavoastră vor fi transmise către alți terți numai dacă ne-ați dat consimțământul dumneavoastră expres sau în situația unor reglementări legale.

   Transmiterea către țări terțe din afara UE/SEE sau a unei organizații internaționale nu va avea loc decât dacă există garanții adecvate. Acestea includ clauzele contractuale standard ale UE sau/și o decizie de adecvare a Comisiei Europene.

   Subliniem faptul că, atunci când procesarea datelor se realizează prin intermediul platformelor de socializare Facebook și Instagram datele utilizatorilor pot fi prelucrate în afara teritoriului Uniunii Europene. Acest lucru poate duce la riscuri pentru utilizatori, deoarece, de exemplu, executarea drepturilor de utilizator ar putea fi mai dificilă. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a Facebook și Instagram conform explicațiilor menționate mai jos în prezentul document la punctul 10. În ceea ce privește furnizorii din SUA certificați conform Privacy Shield subliniem faptul că sunt dedicați respectării standardelor de confidențialitate ale UE.


  • 7) Când sunt utilizate fişierele de tip cookie?

   Dorim să vă oferim posibilitatea de a lua o decizie informată în ceea ce privește utilizarea sau blocarea fișierelor de tip cookie, cu excepția cazului în care acestea sunt strict necesare pentru a asigura funcționalitatea tehnică a website-ului.

   Fișierele de tip cookie sunt mici fișiere text în care pot fi stocate date personale. Notificarea noastră privind protecția datelor are ca scop informarea corectă și completă a utilizatorilor website-ului cu privire la colectarea și procesarea datelor, inclusiv cu privire la paginile care folosesc fișiere de tip cookie, astfel încât utilizatorii să poată lua o decizie informată corespunzător.

   Astfel, în această secțiune vă informăm despre tipul și scopul utilizării fișierelor de tip cookie pe paginile website-ului nostru. Folosirea dbschenker.com/ro este, în general, posibilă fără fișierele de tip cookie, cu excepția cazului în care acestea au scop tehnic.

   Puteți bloca urmărirea prin intermediul fișierelor de tip cookie sau stocare fișierelor de tip cookie ale terților, modificând setările browserului dumneavoastră. Setările browserului pot fi modificate după cum urmează:

   De asemenea, recomandăm verificarea și ștergerea periodică a fișierelor de tip cookie salvate dacă acestea nu sunt dorite în mod specific.

   Folosim fișiere de tip cookie care sunt active de la începutul vizitei dumneavoastră pe website, până la sfârșitul sesiunii respective. Acestea devin automat invalide și sunt șterse imediat ce închideți browserul. Aceste module cookie sunt cunoscute și sub numele de „cookie-uri de sesiune“. Modulele cookie pentru sesiune sunt folosite în următoarele feluri:

   • Modulul cookie identifică utilizatorul când acesta vizitează website-ul, pe durata sesiunii active.
   • Modulul cookie asigură că, după selectarea unei limbi, aceasta este păstrată și aplicată în timpul sesiunii active și utilizată pentru afișarea celorlalte pagini ale website-ului.
   • Modulul cookie are ca scop protecția datelor și împiedică manipularea, accesarea și transmiterea datelor și conținutului către alte sisteme de către terți. ​​​​​​

   Nume

   Funcție

   Durată de stocare

   _pk_ses.15.dd94

   Salvează informațiile despre sesiunile utilizatorilor

   Atâta timp cât sesiunea este activă, maxim 10 ore 

   _pk_id.15.dd94

   Identifică utilizatorii și urmărește datele analizate (anonim)

   13 luni

   _ga

   Utilizat pentru identificarea utilizatorilor

   2 ani

   _gid

   Utilizat pentru identificarea utilizatorilor

   24 ore

   _gat

   Utilizat pentru a controla rata de accesări

   60 secunde

   _guid

   Monitorizare Eloqua

   13 luni


  • Acest website utilizează Adobe Analytics, un serviciu de analiză web produs de Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republica Irlanda). Prin utilizarea acestui serviciu de analiză, ne propunem să ne asigurăm că site-ul nostru este conceput pentru a satisface cerințele și ca este în permanență optimizat. De asemenea, folosim serviciul de analiză in scopuri statistice privind accesarile site-ului nostru pentru a optimiza conținutul acestuia.

   Adobe Analytics folosește cookie-uri cu o durată de viață de 24 de luni, care sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului final și permit analizarea modului de utilizare al site-ului de catre dvs.

   Informațiile generate de cookies sunt transferate și stocate pe un server Adobe din Uniunea Europeană. Înainte de aceasta si intrucat o procedură de anonimizare a adresei dvs. IP este activata pe acest website, adresa dvs. IP va fi scurtată. Adobe va folosi aceste informații pentru a evalua pentru noi utilizarea site-ului, pentru a compila rapoarte despre utilizarea site-ului și pentru a efectua în numele nostru, servicii suplimentare,  referitoare la utilizarea website-ului și internetului. Acest lucru ne permite să evaluăm cât de des sunt citite diferite secțiuni și texte de pe paginile noastre web și dacă designul site-ului nostru influențează sau nu gradul de utilizare al acestuia. Statisticile obținute ne permit să ne îmbunătățim conținutul și să îl facem mai interesant pentru dvs. ca utilizator.

   Adobe împărtășește aceste informații cu noi exclusiv ca date agregate care indică utilizarea generală a site-ului. Aceste date nu au conținut personal și nu pot duce la identificarea unei persoane.

   Furnizorii de servicii sunt obligați contractual să vă gestioneze datele în conformitate cu cerințele de confidențialitate si protectie aplicabile.

   Baza legală pentru utilizarea Adobe Analytics este art. 6 (1) (f) Regulamentul 2017/679 GDPR.

   Puteți renunța oricând la crearea de profiluri de utilizator pseudonimizate. Există mai multe moduri de a face acest lucru:

   1.) Puteți renunța la Adobe Analytics făcând clic pe următorul link pentru a plasa cookie-ul de dezactivare în browserul dvs.:

   …………………………………….

   Faceți clic aici pentru a renunța la Adobe Analytics

   2.) De asemenea, puteți împiedica stocarea cookie-urilor utilizate pentru crearea de profiluri prin setarea corespunzatoare a software-ului browserului dvs.

   Vă rugăm să rețineți: dacă ștergeți cookie-urile de pe dispozitivul dvs., cookie-ul de renunțare va fi de asemenea șters, astfel încât va trebui să vă reactivați optiunea de opt-out.


  • dbschenker.com a integrat Oracle Eloqua / Oracle Marketing Cloud (denumită în continuare „Eloqua”) pe acest website. Eloqua combină conținutul relevant de pe website cu datele de la părțile interesate, clienții și profilurile acestora, pentru a permite operatorilor de website să se adreseze părților interesate și clienților mai eficient și într-o manieră mai specifică. Scopul Eloqua este de a crește rata de conversie a părților interesate în clienți și, astfel, de a optimiza cifra de afaceri a operatorului website.


   Compania care a dezvoltat Eloqua este Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, SUA.


   Eloqua stabilește un cookie în funcţie de sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate. Eloqua, în numele dbschenker.com, va folosi datele și informațiile obținute prin intermediul website-ul nostru pentru a evalua comportamentul utilizatorului care a folosit website-ul nostru. În plus, Eloqua va folosi datele pentru a crea rapoarte de activitate ale utilizatorilor, precum și alte servicii pentru compania noastră în funcţie de utilizarea website-ul nostru.

   Utilizatorii website-ului nostru pot bloca setarea fişierelor de tip cookie prin intermediul website-ul nostru, așa cum este arătat mai sus, în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de Internet utilizat și, astfel, sunt blocate permanent setările cookie. O astfel de setare a browserului de Internet împiedică, de asemenea, Oracle să stabilească un cookie pe baza sistemului de tehnologie informațională al persoanei în cauză. În plus, fişierele cookie deja setate de Oracle pot fi șterse oricând prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software. Pentru a împiedica setarea fişierelor cookie, vizitați: https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html


  • Dbschenker.com/ro integrază Google Maps. Dacă vă dați consimțământul, în plus față de datele de autentificare, adresa IP este transmisă către Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. 

   Politica de confidențialitate relevantă poate fi găsită la https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

   Accesând https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en&gl=en puteți modifica setările pentru confidențialitatea datelor dumneavoastră.


  • Societatea noastră este prezentă pe diferite platforme de socializare, care reprezintă entități separate. Prin prezența noastră pe aceste platforme de socializare ne dorim să vă punem la dispoziție o ofertă multimedia bogată și să facilităm comunicarea cu dumneavoastră. În plus față de furnizorii respectivi ai rețelelor sociale, și noi colectăm și procesăm datele personale ale utilizatorilor existente pe paginile societății. În această secțiune vă informăm despre datele pe care le colectăm de la dumneavoastră prin intermediul platformelor de socializare și modul în care vă puteți opune utilizării acestor date. Scopurile procesării datelor și categoriile de date prelucrate pot fi găsite în prezentarea de mai jos. Activitățile desfășurate de noi pe platformele de socializare și descrise în detaliu mai jos se bazează pe interesul legitim al societății în conformitate cu art. 6 para. 1 lit. f)  GDPR.

   A) Facebook

   Pe pagina DB Schenker Romania, prezentăm compania noastra pe platforma de socializare Facebook. Dacă vizitați pagina noastră oficială, menționăm că firma care colectează, stochează și prelucrează datele dumneavoastră personale este Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, Irlanda, în conformitate cu politica sa de confidențialitate care poate fi consultata accesând linkul:  https://www.facebook.com/about/privacy/.

   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi are loc într-o măsură foarte limitată.

   În scopul optimizării continue a paginilor noastre, vom folosi informatiile furnizate de serviciul statistic  Facebook Insight. Acest serviciu înregistrează activitatea dumneavoastră pe website-ul nostru și ne pune la dispoziție statistici anonimizate. Astfel, avem informații detaliate, printre altele, cu privire la activitatea vizitatorilor pe pagina noastră oficială, clicuri pe pagină, gama de postări, numărul de clicuri, durata medie de redare video și informații despre țările și orașele din care provin vizitatorii noștri precum și statistici cu privire la sexul vizitatorilor noștri.

   Este important de menționat că nu sunt create profiluri ale utilizatorilor individuali și accesul la profilurile individuale de utilizator nu este posibil.

   Mai multe informații despre Facebook Insights pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

   În ceea ce privește prelucrarea datelor colectate, există o responsabilitate comună între Facebook și noi. Detaliile sunt furnizate în Addendumul Comun al operatorilor asociați pe care îl puteți accesa urmând linkul: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

   Facebook Ireland oferă informațiile importante despre prelucrările efectuate persoanelor vizate.

   În plus, noi vom stoca numele de utilizator și comentariile care sunt șterse pentru încălcarea regulilor de conduită. Acestea vor fi urmărite numai dacă este necesar, ca mijloace de probă în cadrul eventualelor litigii pentru o durată egală cu perioada de prescripție.

   De asemenea, noi nu stocăm și procesăm datele dumneavoastră personale cu excepția colectarii acestora pentru concursuri online. Într-un concurs online, câștigătorii vor fi desemnati public cu numele lor de utilizatori și li se va cere să se contacteze reciproc în termen de 14 zile prin e-mail. Câștigătorii trebuie să trimită numele și adresa lor, astfel încât premiul să poată fi trimis. Aceste date sunt prelucrate de către noi exclusiv în scopul de a procesa concursul online. Pentru concursul online se aplică condițiile de participare corespunzătoare. E-mail-urile care conțin adresele sunt întotdeauna șterse după 30 de zile, atâta timp cât acestea nu sunt necesare pentru transmiterea notificării către câștigător.

   B) Instagram

   Cele mai frumoase imagini din biblioteca media sunt postate pe canalul DB Schenker, care prezintă utilizatorilor activitățile diferitelor unități de business. Accentul se pune pe ecologie și durabilitate, inovație și tehnologie, precum și pentru consolidarea brandului angajatorului, cu accent pe toate domeniile de afaceri. De asemenea, este publicat conținut cross-media.

   Dacă vizitați pagina noastră, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate de Instagram, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, Irlanda ca furnizorInstagram, în conformitate cu Politica de confidențialitate care poate fi găsită accesând link-ul https://help.instagram.com/519522125107875.

   În plus, prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi are loc doar într-o măsură foarte limitată.

   În scopul optimizarii continue a paginilor noastre, vom folosi informatiile furnizate de serviciul statistic Instagram Insights. Acest serviciu înregistrează activitatea dumneavoastră pe website-ul nostru și ne pune la dispoziție statistici anonimizate. Astfel, avem informații detaliate, printre altele, cu privire la activitatea vizitatorilor pe pagina noastră oficială, clicuri pe pagină, gama de postări, numărul de clicuri, durata medie de redare video și informații despre țările și orașele din care provin vizitatorii noștri precum și statistici cu privire la sexul vizitatorilor noștri.

   În plus, vom stoca numele de utilizator și comentariile care sunt șterse pentru încălcarea regulitor de conduită. Acestea vor fi urmărite numai dacă este necesar, ca mijloace de probă în cadrul eventualelor litigii pentru o durata egală cu perioada de prescripție.

   De asemenea, noi nu stocăm și procesăm datele dvs. personale cu excepția unui concurs online. Într-un concurs online, câștigătorii vor fi desemnați public cu numele lor de utilizatori și li se va cere să se contacteze reciproc în termen de 14 zile prin e-mail. Câștigătorii trebuie să trimită numele și adresa lor, astfel încât premiul sa poata fi trimis. Aceste date sunt prelucrate de către noi exclusiv în scopul de a procesa concursul online. Pentru concursul online se aplică condițiile de participare corespunzătoare. E-mail-urile care conțin adresele sunt întotdeauna șterse după 30 de zile, atâta timp cât acestea nu sunt necesare pentru transmiterea notificării către câștigător.

   Solicităm utilizatorilor, după ce în mod public și fără asumarea vreunei obligați am obținut, permisiunea lor, să repostăm pozele lor pe canalul nostru Instagram - DB Schenker. Declarația de consimțământ va fi salvată de noi sub forma unui screenshot și imaginea ca un fișier cu detaliile utilizatorului. Fotografiile și formularul de consimțământ vor fi stocate atâta timp cât fotografia este înregistrată pe canal sau până când consimțământul este revocat. Fotografia repostată este stocată pe serverul Instagram din motive tehnice [Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, Irlanda]. O revocare este posibilă în orice moment. În caz de retragere a consimțământului, imaginea și detaliile utilizatorului sunt șterse imediat.


  • Politica de confidențialitate va fi modificată la schimbarea funcționalităților aplicațiilor folosite sau la schimbarea situațiilor legale. De aceea, vă recomandăm să citiți politica de confidențialitate la intervale regulate. Dacă consimțământul dumneavoastră este necesar sau dacă politica de confidențialitate cuprinde dispoziții ale relației contractuale cu dumneavoastră, modificările vor fi efectuate cu consimtământul dumneavoastră.

   Ultima actualizare: June 2020


  Consimțământ cu privire la utilizarea fișierelor Cookie și la colectarea datelor

  Pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor și pentru optimizarea continuă a website-ului nostru, folosim fișiere de tip cookie. În acest sens, website-ul nostru utilizează, printre altele, și Adobe Analytics. Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmați acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la fișierele de tip cookie și la modul în care puteți opta pentru dezactivarea acestora, vă rugăm să accesați politica de confidențialitate.

 • Cookies and tracking scripts

  Noi ne dorim să vă oferim posibilitatea de a lua o decizie informată în ceea ce privește utilizarea sau blocarea fișierelor de tip cookie, fișiere care nu sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea tehnică a website-ului. Fișierele de tip cookie sunt mici fișiere text în care pot fi stocate date personale.

  Politica noastră de confidențialitate are ca scop informarea corectă și completă a utilizatorilor website-ului cu privire la colectarea și procesarea datelor, inclusiv prin utilizarea fișierelor de tip cookie, astfel încât utilizatorii să poată lua o decizie informată corespunzător. În orice caz, setările fișierelor de tip cookie pot fi modificate în orice moment.

  Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați politica de confidențialitate a datelor.