Skip to content
Siglă DB Schenker


Truck on the road

Despre DB Schenker Romania

Abordăm piaţa prin orientarea către client, inovaţie şi competenţă în fiecare sucursală în care operăm.

Reţeaua noastră are `chip`

 • Competenţa colegilor noştri din reţeaua globală DB Schenker formează baza pentru soluţii inovatoare, de înaltă calitate şi economice.
 • Locaţiile DB Schenker din fiecare continent, reprezintă cheia către apropierea imediată de partenerii noştri. Acestea satisfac cele mai înalte cerinţe tehnice şi fac posibilă organizarea transporturilor în jurul lumii în conformitate cu motto-ul: "Din poartă în poartă, dintr-o singură sursă".

Angajaţii

 • Succesul companiei noastre poate fi explicat prin angajamentul, motivarea şi autonomia angajaţilor noștri – ei reprezintă cea mai importantă resursă a noastră.
 • Acordăm o prioritate lucrului în echipă, spiritului de cooperare într-o comunitate multiculturală, şi oferim angajaților oportunităţi de a-și dezvolta potenţialul.
 • Astfel, pentru a putea să ne bazăm în viitor pe abilităţile si competenţele profesionale ale angajaţilor noştri, cerem şi, totodată, susţinem învăţarea de-a lungul vieţii.

Produse şi servicii

 • Suntem specialiştii serviciilor logistice în domeniul transportului terestru, aerian şi maritim, precum şi în managementul lanţului de aprovizionare sau distribuție.
 • Clienţii DB Schenker beneficiază de produse inovatoare, adaptate nevoilor individuale.
 • Acţionând sub un brand global, oferim clienţilor noştri totul dintr-o singură sursă.

Calitate

 • DB Schenker reprezintă calitatea.
 • Procesele noastre sunt continuu analizate, măsurate şi îmbunătăţite.
 • Scopul muncii noastre de calitate este de a garanta şi de a spori, în mod constant, satisfacţia clienţilor noştri.

Antreprenori ai succesului

 • Succesul nostru antreprenorial poate fi explicat prin faptul că ne folosim toate resursele disponibile.
 • Ne atingem obiectivele economice prin implementarea permanentă a unor strategii clar definite.

Declaraţie socială​​​​​​​

 • Suntem o companie multiculturală şi, ca atare, gândim şi acţionăm ca atare, atât la nivel mondial cât şi la nivel local.
 • Credem cu tărie în valorile morale, în tratarea corectă a semenilor noştri şi în respectarea prevederilor legale. La realizarea bunurilor şi serviciilor noastre, avem grijă să protejăm mediul înconjurător şi resursele naturale.
 • Suntem activi în formarea mediului economic şi social şi în crearea de beneficii chiar şi în afara companiei.