Skip to content
Siglă DB Schenker


Proiecte CSR

Politica de Responsabilitate Socială Corporativă (CSR) a companiei DB Schenker România se bazează pe patru piloni: Educație și Cultură, Societate, Protecția mediului și Ajutorul Umanitar.

Dorind să facem o diferență în comunitățile locale în care ne desfășurăm activitatea, investim în diferite acțiuni și proiecte menite să producă efecte de durată în aceste domenii.

 

Proiectele CSR sprijinite de DB Schenker în Romania în 2017:

Susținem această asociație din 2012, misiunea lor fiind în concordanță cu unul din obiectivele  de CSR ale DB Schenker – obținerea unui mediu mai curat si mai verde, prin plantarea de copaci pe terenurile publice neproductive din România. Alături de ei vom participa la două sesiuni de plantare în anul 2017, continuând inițiativa din anii trecuți, în care peste 200 de voluntari DB Schenker au contribuit la plantarea a aproape 500 000 de copaci.

Prin intermediul asociației 60 de tineri talentați participă la un proiect de dezvoltare personală și profesională care combină ateliere interactive, vizite în companii, întâlniri cu oameni-model și învățare prin experiențe directe. Excepționalii vor gândi și vor implementa mai multe proiecte de impact în comunitățile proprii care au posibilitatea de a deveni auto-sustenabile și au potențialul de a se transforma în business-uri sociale.

Prin intermediul proiectului 10 tineri cu dizabilități aflați în grija Fundației Motivation vor participa alături de angajați DB Schenker la activități de educație fizică, gătit și realizare de obiecte artizanale hand-made, învătând ce înseamnă să fii sănătos, care sunt riscurile la care se pot expune printr-o alimentație greșită și ce pot face pentru a avea o stare de sănătate mai bună.

Obiectivul proiectului este acela de a acorda sprijin copiilor cu dizabilități (6-9 ani) și familiilor acestora, prin intermediul programelor de recuperare și educare prin terapii specifice și activități educaționale, în cadrul unui Program de After School, care va facilita integrarea copiilor în sistemul școlar de masă.

Proiectul urmărește creşterea gradului de incluziune socială pentru 35 de copii proveniţi din medii sărace din Sectorul 6, ce vor beneficia de programe socio-educaţionale incluzive, pe o perioadă de 2 ani. 15 dintre ei, diagnosticați cu dizabilități psiho-motorii, vor fi integrați în programul terapeutic de recuperare – psiho-terapie având la bază Analiza Aplicată a Comportamentului și terapia cognitiv-comportamentală, logopedie și kinetoterapie.

Proiectul propune repararea şi utilizarea a 2 carbobiciclete electrice pentru colectarea a minim 80 000 kg deşeuri reciclabile/ an, de la cel puțin 20 000 de beneficiari din sectoarele 1 şi 2 din București, dezvoltând un sistem viabil de colectare selectivă  a deşeurilor, cu impact ecologic.

Proiectul va avea ca beneficiari 30 de copii cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii, care vor beneficia de servicii de recuperare prin stimulare cognitivă, stimulare senzorială, ludoterapie şi socializare la centru de recuperare al organizaţiei.

Prin intermediul proiectului minim 35 de copii (0-12  ani) cu dizabilități și întârzieri în dezvoltare vor participa în fiecare lună la sesiuni de recuperare, de terapie emoțională prin relaxare și prin muzică, iar o dată pe lună la activități de socializare.

Proiectul își propune să reducă abandonul școlar în rândul a 60 de copii aflați în dificultate, din două zone defavorizate din orașul Iași (zona Cantemir și zona Șes Bahlui), prin oferirea de servicii psiho-socio-educaționale în cadrul a două Centre Educaționale

Proiectul îşi propune să răspundă adecvat nevoilor psihologice specifice a peste 200 de copii internaţi în cadrul secţiei de oncopediatrie din Iaşi, prin oferirea unui program de intervenţie psihosocială, multidisciplinar, care să completeze actul medical.

Casa Share are în vederea construirea unei locuinţe pentru o familie formată din 6 persoane, tatăl şi 5 copii, care au rămas fără adăpost în urma unui incendiu.