Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

DB Schenker: špeciálna letecká preprava prototypu super športového vozidla na vodíkový pohon

Špeciálne letecké prepravy • Zdravotníctvo • Farmaceutický priemysel • Prepravné kapacity pre zákazníkov v náročných časoch

Bratislava, 9. November 2021

Spoločnosť DB Schenker, ako jeden z najväčších svetových poskytovateľov logistických služieb zabezpečil mimoriadnu leteckú prepravu jedinečného výstavného exponátu reprezentujúceho Slovenskú republiku na svetovej výstave EXPO DUBAI 2020.

Spoločnosť DB Schenker využíva svoje skúsenosti a znalosti domáceho a globálneho prepravného trhu na posúvanie hraníc možností logistiky v prospech jej partnerov a zákazníkov. Okrem zabezpečovania štandardných prepráv zásielok je schopná spoločnosť DB Schenker využiť svoje know-how v prospech neštandardných logistických projektov. Medzi takéto projekty patrilo zabezpečenie špeciálnej prepravy jedinečného konceptu super športového vozidla na vodíkový pohon MH2 navrhnutého na akademicko-komerčnej pôde Technickej univerzity Košice a spoločnosti MATADOR group.

Prototyp super športového vozidla MH2 je hlavným exponátom spomedzi všetkých lákadiel pre návštevníkov expozície Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam je spoločnosť DB Schenker schopná zastrešovať mimoriadne projekty v oblasti prepráv neštandardných či nadrozmerných zásielok. Začiatkom mesiaca október, po viac ako dvoch mesiacoch príprav, spoločnosť realizovala práve takúto špeciálnu leteckú prepravu smerujúcu na svetovú výstavu.

Prepravované vozidlo je konceptom vyrobeným zo špeciálneho materiálu, ktorý je potrebný prepravovať v špecifických podmienkach. Počas celej prepravy bolo potrebné zabezpečiť teplotne kontrolované prostredie v rozpätí od 14 do 28 stupňov Celzia. Rovnako bolo nevyhnutné udržať vodidlo mimo dosah priameho slnečného žiarenia a v neposlednom rade bolo potrebné zamedziť prístupu atmosférickej vlhkosti a minimalizovať vibrácie počas prepravy.

„Udržať takúto špeciálnu zásielku v špecifických izolovaných podmienkach za štandardných okolností je samo o sebe náročná úloha. Ak však hovoríme o potrebe udržať konštantnú teplotu a zamedziť prístupu vlhkosti zásielky a spojíme to s aktuálnymi teplotami panujúcimi koncom septembra v Dubaji, ktoré dosahovali 50 stupňov a vlhkosť 100 percent, dostávame sa do veľmi zložitého logistického riešenia, ktoré vyžaduje veľmi presnú a náročnú prípravu. Rovnako požiadavka na zamedzenie vibrácií v spojení s leteckou prepravou a absenciou štandardného leteckého teplotne kontrolovaného kontajnera v rozmeroch umožňujúcich nakládku vozidla si vyžiadalo neštandardné riešenia, ktoré sme museli navrhnúť na mieru“ upresňuje Benjamín Chladný – riaditeľ leteckých prepráv DB Schenker Slovensko.

Benjamín Chladný – Head Of Air Freight

V nadväznosti na množstvo technických špecifík prepravovaného vozidla, materiál, požiadavky na teplotu, vlhkosť, svetlú výšku, vysokú hodnotu prototypu a limitované manipulačné možnosti samotného vozidla bolo potrebné navrhnúť také riešenia, ktoré všetky tieto faktory zohľadňovali a umožnili tak bezpečnú manipuláciu s vozidlom počas predprípravy a následnej prepravy. Vďaka nami navrhnutými a na zákazku vyrobenými špeciálnymi pomôckami bolo možné s vozidlom bezpečne manipulovať. Vyriešením manipulačnej techniky a spôsobu bezpečnej manipulácie sa špecifiká prepravy neskončili. Na bezpečné prepravenie zásielky bolo potrebné navrhnúť samotné prepravné debnenie a konkrétny spôsob jeho uchytenia v prepravnom kontajneri. V závere príprav na samotnú prepravu bolo vozidlo v zabezpečenom debnení, v hermeticky uzavretom prepravnom kontajneri.

Celkovo táto preprava predstavovala viac ako dva mesiace intenzívnych priprav a podieľali sa na nej desiatky špecialistov na logistiku, prepravu a technické riešenia zo Slovenska, Spojených Arabských Emirátov, Rakúska a Luxemburska. Svoju úlohu zohralo aj viac ako 15 externých spoločnosti, ktoré dodávali služby a materiály nevyhnutné k preprave. Aby bolo možné mať nad priebehom prepravy dokonalú kontrolu, spolu so zásielkou cestovali do Dubaja aj štyria technickí pracovníci zo strany vývojárskeho tímu a traja technici zo spoločnosti zabezpečujúcej prevozné balenie. Následne, po prílete, všetci spoločne s našimi kolegami z dubajskej pobočky DB SCHENKER asistovali pri samotnej vykládke, transporte a manipulácii s vozidlom na jeho ceste do výstavného pavilónu.

Samotná door-to-door preprava trvala približne 110 hodín.

Vďaka profesionálnemu a inovatívnemu prístupu spoločnosti bolo možné bezpečne a včas doručiť mimoriadny exponát do slovenskej národnej expozície na svetovej výstave EXPO DUBAI 2020.

Tento typ prepravy je jednoznačným potvrdením profesionálnej kompetencie spoločnosti DB SCHENKER v oblasti logistiky a trvalej udržateľnosti dodávateľských reťazcov jej zákazníkov.

Preprava vodíkového super športového vozidla v skratke:

  • 2 mesiace príprav
  • 4 medzinárodné DB Schenker tímy (Slovensko, Spojené Arabské Emiráty, Rakúsko, Luxembursko)
  • viac ako 15 zapojených externých spoločností
  • 110 hodín door-to-door prepravy
  • množstvo osobných stretnutí a stovky emailov

Super sport car MH1 powered by hydrogenic engine (© Matador group)


Spoločnosť DB Schenker

Viac ako 75,000 zamestnancov vo viac ako 2100 pobočkách lokalizovaných v 130 krajinách robí zo spoločnosti DB Schenker jedného z najväčších poskytovateľov logistických služieb. Spoločnosť

pôsobí v leteckej, námornej, železničnej a cestnej preprave a ponúka konkurencie schopné riešenie zmluvnej logistiky a manažment dodávateľských reťazcov na jednom mieste.

www.dbschenker.com/sk