Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

Dôležitá informácia: Podvodné e-maily a vystupovanie v mene DB SCHENKER

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás informovať a upozorniť na podvodné konanie neznámeho páchateľa/páchateľov, ktorý/í sa vydáva/jú za zástupcu/ov spoločnosti DB Schenker.

V ostatnom období naša spoločnosť zaznamenala podnety od súkromných osôb zo Slovenska predávajúcich / kupujúcich online tovar na území Nemecka, ktorí sú následne kontaktovaní osobou/osobami vydávajúcimi sa za pracovníkov spoločnosti DB Schenker, pričom na komunikáciu používajú vymyslenú e-mailovú adresu ako napríklad: dbschenkerreedereishippingcomp@gmail.com a mailových adries z voľne dostupných webových domén. Prostredníctvom e-mailovej komunikácie uvádzajú poškodených do omylu a pod tlak potreby úhrady prepravných nákladov vopred.

Spoločnosť DB Schenker vo svete a rovnako na Slovensku používa e-mailové adresy výhradne končiace doménou @dbschenker.com.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti si vás dovoľujeme požiadať, aby ste boli obozretní a v prípade, že obdržíte podozrivý e-mail v žiadnom prípade naň nereagovali a informovali našu spoločnosť prostredníctvom oddelenia služieb zákazníkom prostredníctvom emailovej adresy: support-bts@dbschenker.com.

Spoločnosť DB Schenker štandardne nežiada vopred úhradu za svoje prepravné služby ani od príjemcu ani od odosielateľa. 

Ďakujeme za porozumenie.

Váš tím DB Schenker Slovensko