Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

Zosieťované kamióny: DB Schenker a MAN zintenzívnia svoje partnerstvo v autonómnom jazdení

Strany podpísali zmluvu o spolupráci pri vývoji high-tech kamiónov • Prvé testy „platoonov“ v reálnom logistickom prostredí.

High-tech kamióny na diaľnici: nový projekt spoločností DB Schenker a MAN je vôbec prvý, pri ktorom logistická spoločnosť a výrobca vozidiel spolupracujú na vývoji zosieťovaných konvojov kamiónov, ktoré sa budú používať na podnikanie v logistike. Obe spoločnosti dnes v Mníchove na veľtrhu transport logistic podpísali zmluvu o spolupráci na tejto technológii známej aj ako „platooning“. Gerhard Klein, Head of Engineering Central at MAN, Ewald Kaiser, Chief Operating Officer Freight at DB Schenker Vedúci centrálneho inižinieringu v MAN Gerhard Klein a riaditeľ nákladov v DB Schenker Ewald Kaiser (zľava doprava)

Po prvýkrát sa kolóny vozidiel „platoon“ budú niekoľko mesiacov testovať v ozajstnom prostredí cestnej premávky ako súčasť bežnej prevádzkovej činnosti DB Schenker. Ďalšou premiérou bude, že za volantom vozidiel budú namiesto skúšobných jazdcov sedieť profesionálni vodiči kamiónov. Počas testovacej fázy, ktorá začne na jar 2018, budú DB Schenker a MAN prevádzkovať „platoony“ na tzv. digitálnom diaľničnom skúšobnom poli na diaľnici A9 medzi pobočkami DB Schenker v Mníchove a Norimbergu. Každý platoon budú tvoriť dva kamióny. Na začiatku budú kamióny jazdiť bez nákladu, aby sa jazdné vlastnosti dali otestovať v bežných dopravných podmienkach a aby sa vodiči naučili ovládať vozidlá. Budú tak mať zároveň príležitosť osvojiť si špeciálne jazdné techniky. Ďalším krokom potom budú najprv týždenné a neskôr denné skúšobné jazdy. Počas roku 2018 sa testy presunú na bežné cesty so skutočným nákladom. „Platoony“ budú jazdiť medzi logistickými centrami DB Schenker v Mníchove a Norimbergu až trikrát za deň.

Kedy má zmysel vytvoriť „platoon“? Aký je najlepší spôsob vytvárania a rozpúšťania „platoonov“ podľa individuálnej situácie a dopravných podmienok? Na tieto základné otázky sa budú strany snažiť nájsť odpoveď počas spolupráce. Testy preskúmajú aj to, aké dáta sa musia prenášať výrobcovi a logistickým špecialistom, aby sa dosiahlo optimálne monitorovanie „platoonu“. Popritom sa budú riešiť aj témy ako prenos dát a poskytovanie informácií pilotnému vodičovi na čele, napríklad ako sa dajú aktuálne varovania o prácach na ceste oznámiť vodičovi, aby mohol „platoon“ rozpustiť v dostatočnom časovom predstihu.

„Zosieťovaná a autonómna jazda bude predstavovať revolúciu prepravy budúcnosti. Podpisom tejto zmluvy konsolidujeme našu spoluprácu s MAN, a zároveň potvrdzujeme naše tvrdenie, že sa staneme hnacím motorom digitálnych obchodných modelov v záujme našich zákazníkov. „Platooning“ nám a našim zákazníkom poskytuje riešenie potreby úplne transparentných a zároveň rýchlejších a ekologickejších prepravných procesov. Veríme, že tieto testy prinesú informácie o konkrétnom potenciáli na dlhodobé zvýšenie efektívnosti v reálnych prevádzkových podmienkach,“ povedal Ewald Kaiser, riaditeľ nákladov v DB Schenker. MAN Platoon of two trucks on the road

DB Schenker sa zaujíma aj o to, ako navrhnúť optimálny plán použitia „platoonu“ v rámci svojich vlastných logistických procesov. Napríklad ako budú musieť byť v budúcnosti projektované a vybavené logistické centrá, aby čo najskôr naložili a vyložili zosieťované konvoje kamiónov?

Obe spoločnosti v neposlednom rade zaujíma aj to, ako túto novú technológiu prijmú profesionálni vodiči. Paralelná štúdia bude zahŕňať vedecké vyhodnotenie skúseností zúčastnených vodičov nákladných vozidiel a analýzu záznamov z testovacích jázd v súvislosti s interakciou medzi „platoonmi“ a inými účastníkmi cestnej premávky: Ako si vodiči poradia s používaním tejto novej technológie? Ako sa dá rozšíriť alebo upraviť práca vodičov a aké zmeny to zahŕňa pre výučbu a vyškolenie profesionálnych vodičov? Tieto údaje im takisto pomôžu vyhodnotiť, aké iné činnosti budú môcť vodiči v druhom kamióne vykonávať počas fázy autonómnej jazdy. Obaja partneri považujú projekt za platformu, z ktorej sa budú môcť vykonávať ďalšie kroky smerom k autonómnej jazde a zároveň k projektu „platoonu“. Gerhard Klein, Head of Engineering Central at MAN, Ewald Kaiser, Chief Operating Officer Freight at DB Schenker

Gerhard Klein, vedúci centrálneho inižinieringu v MAN, zdôrazňuje dôležitosť tohto projektu z pohľadu výrobcu vozidiel: „Pre MAN je táto spolupráca s DB Schenker významným míľnikom na ceste k spusteniu autonómnej jazdy. Spoločnosť MAN okrem iného realizovala v rokoch 2005 až 2009 výskumný projekt Konvoi, v ktorom testovala „platoony“ pozostávajúce až zo 4 vozidiel. Po ňom nasledovala v roku 2016 účasť na Európskej výzve pre kolónu vozidiel „platoon“. Spolu s DB Schenker teraz po prvýkrát prenášame závery z výskumu, ktoré sme získali v priebehu týchto projektov, do konkrétnych logistických aplikácií. Formou spolupráce s logistickými plánovačmi a vodičmi priamo zapájame užívateľov počas fáz testovania a vývoja. Je to obrovský krok vpred, ktorý nám nakoniec umožní aplikovať túto technológiu v každodennej prevádzke.“

Pojmom platooning sa označuje systém vozidiel používaných v cestnej doprave, pri ktorom najmenej dva kamióny idú po diaľnici s minimálnou vzdialenosťou medzi sebou a využívajú pritom pomoc technických systémov. Všetky vozidlá v „platoone“ sú navzájom spojené elektronickými „tiahlami“ v podobe komunikácie medzi vozidlami. Rýchlosť a smer určuje vozidlo úplne vpredu. Jednotlivé kamióny sú medzi sebou vzdialené približne 10 metrov, čo predstavuje asi pol sekundy jazdnej doby. Za bezpečnosť prevádzky ručia elektronické spojenia medzi jednotlivými vozidlami v „platoone“. Základným cieľom tohto postupu je umožniť tzv. jazdu v závese, čim celá kolóna dosiahne úsporu pohonných hmôt až do 10 percent. Týmto znížením spotreby paliva sa znížia aj uhlíkové emisie.