Find præcis det, du leder efter

 • Vælg venligst din placering og dit sprog

  • Nyheder

  Bæredygtig bytransport: En milepæl mod at opnå klimaneutral global logistik

  DB Schenkers rejse mod klimaneutral global transport i 2040

  Hvis alt går efter planen, vil alle DB Schenkers transporter til lands, til vands og i luften være klimaneutrale i 2040.

  DB Schenker har forpligtet sig til at reducere både sine egne og hele forsyningskædens transportemissioner. Især inden for bydistribution er det tydeligt, hvordan DB Schenker hjælper hele branchen med at bevæge sig mod en mere ansvarlig fremtid.

  Hvordan skaber DB Schenker bæredygtig bytransport?

  Emissionsfrie lastbiler, der er designet specielt til bylogistik, og næsten lydløse, fuldt elektriske køretøjer til levering - alle stolt forsynet med DB Schenkers logo – er et velkendt syn i byer over hele Europa.

  Mange store europæiske byer har nul-emissionszoner i deres centrum, hvor alle andre typer køretøjer ikke er tilladt - men DB Schenker omstiller ikke kun sin transportflåde til emissionsfrie alternativer på grund af lovkrav.

  "Reglerne strammes hele tiden, og tidsfristerne for implementering af ændringer accelererer. Alle virksomheder i branchen er under pres for at gå over til nul-emissions transportløsninger," siger Hanna Melander, Head of Sustainability DB Schenker Nordics.

  "Men vi ønsker ikke bare at følge med udviklingen, vi ønsker at være et skridt foran. Vi vil være pionerer og med vores eksempel hjælpe hele branchen i retning af mere ansvarlig transport."

  Hvis man vil være pioner, er man nødt til at være innovativ. DB Schenker samarbejder i vid udstrækning med nystartede virksomheder, forskningsinstitutter og andre interessenter for at teste nye miljøvenlige distributionsmetoder.

  For eksempel er droner og selvkørende leveringsrobotter blevet testet til emissionsfri distribution på den sidste kilometer. Leveringsrobotter viste sig at være overraskende modstandsdygtige: De blev testet i Finland midt om vinteren og viste meget lovende resultater.

  Elektrificering er nøglen til at opnå ren transport i byområder. Når det er sagt, ønsker DB Schenker ikke at lade en eneste sten være uvendt. El-assisterede ladcykler - såsom Velove Armadillo ladcykler, der er udviklet af det svenske firma Velove Bikes AB - bruges i hele Europa, herunder de nordiske lande, når vejret tillader det.

  Cykellevering er en særlig god mulighed i store bycentre, hvor der er mange leveringer inden for et relativt lille område.

  Selvom ladcykler ikke egner sig til de hårdeste vinterforhold, lader DB Schenkers budcyklister sig ikke afskrække af dårligt vejr: I Bergen i Norge, der er kendt som Europas mest regnfulde by, regner det for eksempel omkring 230 dage om året, og DB Schenkers ladcykler kører hele året rundt.

  Hvordan vil DB Schenker nå sit første mål: fossilfri transport?

  I bycentre har DB Schenker alle muligheder for at nå sit mål om emissionsfrie leverancer allerede inden 2030.

  Uden for byområderne øges afstandene, og det samme gør antallet af udfordringer, der skal overvindes. Ikke desto mindre forsikrer Hanna Melander, at der hele tiden sker betydelige fremskridt.

  DB Schenker går hurtigt over til alternative brændstoffer som ren elektricitet, grøn brint, bæredygtigt producerede biobrændstoffer og syntetiske e-fuels.

  Især inden for vejtransport er løsninger til udfasning af fossile brændstoffer allerede inden for rækkevidde. Ting, der blev set som næsten umulige for bare et par år siden, er ved at blive virkelighed. I Finland og Sverige har DB Schenker for eksempel allerede Volvo Trucks' fuldt elektriske High-Capacity Transports, HCT'er, i testbrug.

  "At sigte mod klimaneutral global transport inden 2040 er et virkelig ambitiøst mål. Det dækker ikke kun alle vores egne transporter, men også emissionerne fra alle vores partnere - transportvirksomheder, flyselskaber og rederier," bemærker Melander.

  "Først og fremmest er vi nødt til at opnå uafhængighed af fossile brændstoffer på land, til vands og i luften så hurtigt som muligt."

  Fornybare biobrændstoffer er en god måde at opnå dette på. De er ikke den ultimative løsning, men de udgør en bro til at nå målene. I den tunge transport over lange afstande har DB Schenker øget brugen af f.eks. biogas og vedvarende diesel betydeligt.

  Biobrændstoffer bruges også i stigende grad til luftfragt. Sammen med sine partnere tilbyder DB Schenker allerede luftfragt med vedvarende SAF-flybrændstof. SAF er fremstillet af fuldt genanvendelige materialer såsom madolie. Det kan uden problemer bruges i alle fly, og det kan reducere emissionerne med op til 80%.

  Der er også foretaget betydelige investeringer i biobrændstoffer til søfragt - og i fremtiden vil syntetiske brændstoffer fremstillet af vedvarende elektricitet være en potentielt skalerbar løsning til luft- og søfragt.

  Læs mere om fremtiden bæredygtige logistik i DB Schenkers arbejde og udvikling.

  Af hensyn til klimaet er det bedst at undgå alle unødvendige kilometer.

  Melander understreger, at det at opnå klimaneutral transport også kræver mange andre ting, ud over betydelige reduktioner i drivhusgasemissioner og udfasning af fossile brændstoffer.

  Det bedste for klimaet er at undgå hver eneste unødvendige kilometer i godstransporten.

  Inden for vejtransport investerer DB Schenker massivt i ruteplanlægning, optimering af leveringsbilernes fyldningsgrad og chaufførernes kørestil, hvilket alt sammen bidrager til at reducere udledningen.

  Automatiseringen i nye køretøjer guider allerede effektivt chaufførerne mod økonomisk kørsel. Derudover har DB Schenker skabt et bonussystem for chauffører, som i høj grad tilskynder til økonomisk kørsel.

  "Vores ejendomme - såsom lagre og terminaler - er også en vigtig del af miljøvenlig logistik," nævner Melander.

  Alle DB Schenkers nye ejendomme stræber efter bæredygtigt energiforbrug og løsninger, for eksempel ved at udnytte egenproduceret solenergi og nøje overvåge ejendommenes energi- og vandforbrug samt affaldsmængder. Et godt eksempel på dette er den terminal og kontorbygning, som åbnede for et par år siden i Taulov i Danmark, og som opfylder de strengeste miljø- og bæredygtighedsstandarder.

  "Vi skal også huske, at vi kun kan reducere eller forhindre emissioner, hvis vi er opmærksomme på dem," påpeger Melander.

  "Data af høj kvalitet som grundlag for analyser, øget gennemsigtighed i emissionsrapportering i hele forsyningskæden - alt dette er enormt vigtigt."

  Vi har brug for en ny industriel revolution

  FN's globale mål for bæredygtig udvikling bruges som grundlag for DB Schenkers arbejde med bæredygtighed. Selvom DB Schenker allerede har gjort betydelige fremskridt på sin rejse mod klimaneutral transport, er den udvikling, vi har set indtil nu, ifølge Melander kun begyndelsen.

  "Klimaforandringer er en af vor tids største globale trusler - og det er et ubestrideligt faktum, at logistiktjenester stadig tegner sig for en ganske betydelig del af verdens drivhusgasemissioner," minder Melander om.

  Hun understreger behovet for, at alle transportvirksomheder handler mere målrettet for i fællesskab at fremme klimabeskyttelsen. Interaktion mellem hele forsyningskædens økosystem og alle interessenter er afgørende for succes.

  "Vi skal forstå hinandens forretninger og arbejde sammen om at finde nye løsninger. Vi har brug for en enorm forandring: en ny industriel revolution, der fører til, at emissionsminimering bliver en topprioritet for alle."

  Der findes ingen mirakelløsninger, men Melander mener, at der er en løsning på enhver udfordring.

  Melander, som tidligere har ledet bæredygtighedsarbejdet hos DB Schenker Sverige, overtog rollen som leder af bæredygtige aktiviteter for hele det nordiske cluster i april 2023. Det bredere arbejdsområde har givet hende endnu mere perspektiv på, hvordan DB Schenker vil nå sine klimamål.

  "Jeg er enormt stolt af vores resultater inden for bæredygtig udvikling indtil videre. Der er mange af dem. Men den vigtigste præstation er let at nævne: At inspirere alle Schenkers medarbejdere til at deltage i denne rejse," siger Melander.

  "Vi har et fælles mål, som vi vil nå. Vi er på vej mod klimaneutrale logistiktjenester."

  Få mere viden om vores løsninger

  Samtykke til at bruge cookies og indsamle data

  Vi bruger cookies for at optimere vores hjemmeside og konstant forbedre den. Til dette bruger vi blandt andet Adobe Analytics. Ved at fortsætte med at bruge denne side, godkender du vores brug af cookies. Du kan finde mere information om cookies og indstillinger i vores privacy policy.

 • Cookies og sporing

  Vi vil gerne give dig muligheden for at træffe en informeret beslutning for eller imod brugen af cookies - som ikke er obligatorisk for de tekniske funktioner på hjemmesiden. Cookies er små tekstfiler, hvor personlige data kan gemmes.

  Vores Private Policy er beregnet til at sikre, at du er fuldt opmærksom på indsamling og behandling af data, herunder ved brug af cookies via vores websteder, og at du kan træffe en beslutning på baggrund af korrekt information. Du kan når som helst ændre dine cookieindstillinger.

  Find mere information under vores privacy policy.