Find præcis det, du leder efter

 • Vælg venligst din placering og dit sprog

  • Nyheder

  Internationalt samarbejde er vigtigere end nogensinde

  For at nå FN's globale mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) har vi brug for godt internationalt samarbejde og dialog, og vi har brug for et stærkt fokus på den bæredygtige omstilling.

  I 2023 er fokus på bæredygtighed blevet påvirket af krigene i Ukraine og på Gazastriben. Disse krige er ikke kun ødelæggende set fra et menneskeligt perspektiv, men har også haft en direkte såvel som langsigtet negativ effekt på miljøet og klimaet. I Ukraine viser rapporter, at flere vådområder er blevet ødelagt, hundredvis af dyrearter er i fare, og omkring 33 millioner tons CO2 er blevet udledt.

  På trods af disse negative begivenheder har der været fremskridt i at nå vores mål. I USA omsættes beslutninger fra Inflation Reduction Act til handling, og vi kan se, hvordan store investeringer går til at reducere udledningen af CO2 i energisektoren, opgradering af elnettet, opgradering af bygningers energieffektivitet, samt nulemissionskøretøjer og deres infrastruktur. Store investeringer går også til at forberede sig på ekstremt vejr, da det bliver mere og mere tydeligt, at passivitet vil være meget dyrt. I løbet af året besluttede USA og Kina at indgå i en dialog og et samarbejde gennem arbejdsgruppen om øget klimaindsats i 2020'erne. Arbejdsgruppen vil blandt andet fokusere på energiomstilling, cirkulær økonomi, lavemissionsstater og byer.

  Asia-Pacific Climate Week blev afholdt i Malaysia den 13.-17. november 2023. Her mødtes repræsentanter fra regionens regeringer, den private sektor, NGO'er, ungdomsgrupper og civilsamfundet for at opbygge nye partnerskaber og samarbejde om at håndtere klimaforandringerne. Resultaterne viser en fælles indsats for at øge ambitionerne og fremskynde indsatsen. Resultatet fokuserer også på at sikre en retfærdig energiomstilling og øget engagement fra civilsamfundet.

  Behovet for substantielle tiltag og globalt samarbejde er vigtigere end nogensinde. Under dette års klimakonference COP 28 var det tid til at foretage en "global statusopgørelse", det vil sige at revidere de enkelte landes planer og resultater i henhold til Paris-aftalen. Konklusionen på statusopgørelsen er, at der er sket positive fremskridt i retning af at nå målet, men at vi stadig ikke et stykke fra. Komiteen på højt niveau for den globale statusopgørelse beskriver "det presserende behov for et paradigmeskifte, hvor man tager en holistisk tilgang til en vellykket håndtering af klimaforandringer, der fremskynder ambitioner, handling og støtte på tværs af dagsordenen". Den vigtigste succes på mødet var aftalen om at "fremskynde indsatsen for at udfase uændret kulkraft", "overgang væk fra fossile brændstoffer i energisystemer" og "fremskynde reduktionen af emissioner fra vejtransport ved udvikling af infrastruktur og hurtig udbredelse af nul- og lavemissionskøretøjer". En afstemning af, hvordan vi skal nå målene, og viden om vores mangler vil øge omstillingshastigheden.
   

  Se vores Nordic Sustainability Report

  Samtykke til at bruge cookies og indsamle data

  Vi bruger cookies for at optimere vores hjemmeside og konstant forbedre den. Til dette bruger vi blandt andet Adobe Analytics. Ved at fortsætte med at bruge denne side, godkender du vores brug af cookies. Du kan finde mere information om cookies og indstillinger i vores privacy policy.

 • Cookies og sporing

  Vi vil gerne give dig muligheden for at træffe en informeret beslutning for eller imod brugen af cookies - som ikke er obligatorisk for de tekniske funktioner på hjemmesiden. Cookies er små tekstfiler, hvor personlige data kan gemmes.

  Vores Private Policy er beregnet til at sikre, at du er fuldt opmærksom på indsamling og behandling af data, herunder ved brug af cookies via vores websteder, og at du kan træffe en beslutning på baggrund af korrekt information. Du kan når som helst ændre dine cookieindstillinger.

  Find mere information under vores privacy policy.