Find præcis det, du leder efter

 • Vælg venligst din placering og dit sprog

 • Jakob Wegge-Larsen, new CFO of DB Schenker.
  • Nyheder

  EU's emissionshandelssystem (ETS) hæver priserne på søfragt

  Fra 1. januar 2024 vil rederier være en del af EU's emissionshandelssystem (ETS). Det vil øge prisen på søtransport og påvirke fartplanerne.

  Fra 1. januar 2024 vil skibsrederne være en del af EU's emissionshandelssystem (ETS). Det er i vores fælles interesse at reducere emissionerne, men det vil øge priserne på søtransport og påvirke tidsplanerne," siger Merja Kallio-Mannila, Commercial Director hos Finnlines.

  Kallio-Mannila mener, at EU ETS er en god ting, da vi har brug for regulering for at opfylde emissionsreduktionsmålene i EU's Fit for 55-program.

  - Men det fremtidige emissionshandelssystem vil ramme Finland hårdt, da 95 procent af vores import og eksport i forbindelse med udenrigshandel foregår ad søvejen. I begyndelsen af 2024 bliver det skibsredernes tur til at hoppe ind i emissionshandelen.

  EU's emissionskvoter vil blive indfaset gradvist af rederierne. Af et rederis årlige emissioner er følgende dækket af emissionshandel.

  Minimering af emissioner vil øge omkostningerne ved søtransport. Det grønne skifte vil også gøre logistikken langsommere ved at bremse nogle ruter. Men det er et mellemliggende skridt. Når shippingindustrien har introduceret nok ikke-fossile brændstoffer, kan tempoet i søtransporten øges igen, siger Kallio-Mannila.

  EU ETS-miljøafgift skal gælde for alle skibe

  Finnlines og andre rederier lancerer EU ETS-miljøafgiften. Denne nye miljøafgift vil blive opkrævet på alle forsendelser. For containere, bulk enheder og kombinationer vil afgiften blive fastsat på metrisk basis. Ved traditionel bulk transport er afgiften baseret på tons. Finnlines holder EU ETS-miljøafgiften på samme niveau i tre måneder. Kallio-Mannila siger, at en fast kvartalspris vil hjælpe kunderne med at forudse omkostningerne.

  - Miljøafgiften afhænger af prisen på kvoter, som varierer afhængigt af børshandlen. På det seneste har prisen på kvoter været ret stabil, men skibsfartens indtræden i emissionshandelen kan ændre situationen.

  Økonomiske fordele hjælper med at styre prisniveauet

  Kallio-Mannila mener, at det er vigtigt at holde skibene så fyldte som muligt. Når fyldningsgraden er høj, er emissionerne pr. transportenhed lavere.

  - Vores mål har været at holde miljøafgiften på et konkurrencedygtigt niveau, så kunderne fortsætter med at bruge søtransport, og mængderne ikke falder som følge af emissionshandel. Recessionen påvirker alligevel fragtstrømmene.

  Kallio-Mannila siger, at behovet for emissionsreduktioner har været kendt længe. Finnlines har derfor investeret i større skibe og ny teknologi, fordi stordriftsfordelene kan reducere udledningen pr. transportenhed.

  Hvad med den finske eksports konkurrenceevne?

  Gennem de sort/hvide briller ærgrer Kallio-Mannila sig over, at Finlands konkurrenceevne bliver sat på prøve. Finland er en øde ø rent logistisk.

  - I handel med emissioner beregnes kuldioxidemissioner fra brændstofforbrug, og jo længere rejsen er, jo højere er brændstofforbruget og emissionerne. Finland ligger langt fra det europæiske fastland sammenlignet med de andre nordiske lande, siger Kallio-Mannila.

  - Med hensyn til den nationale økonomi er jeg bekymret for, hvordan Finland vil forblive konkurrencedygtig inden for eksport. Ved import sendes omkostningerne videre til forbrugerne, hvilket betyder, at handel vil blive lidt dyrere i fremtiden," siger Kallio-Mannila.

  Grøn omstilling kræver investeringskapacitet

  Kallio-Mannila forstår smerten ved stigende priser. Især under en økonomisk afmatning, hvor alle kæmper med omkostningspres, er det ikke en god ting. Men på et tidspunkt vil økonomien begynde at komme sig.

  - Den grønne omstilling kræver, at virksomhederne er rentable og investerer. På trods af den økonomiske situation skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at reducere emissionerne. Og samtidig skal vi være i stand til at forblive konkurrencedygtige.

  - Så det er ikke nogen let fremtid for logistiksektoren. Men samtidig står vi i spidsen for et historisk skift mod ikke-fossile transportformer.

  Rederierne har tilkendegivet, at omkostningerne vil blive sendt videre til deres brugere, så fra 1. januar 2024 indfører vi et ETS-tillæg, der vil blive justeret hver måned. Beløbene fra alle rederier er ikke endelige, men så snart vi ved mere, kommer vi med en opdatering.

  Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål er du velkommen til at tage fat i din DB Schenker kontaktperson.

  Samtykke til at bruge cookies og indsamle data

  Vi bruger cookies for at optimere vores hjemmeside og konstant forbedre den. Til dette bruger vi blandt andet Adobe Analytics. Ved at fortsætte med at bruge denne side, godkender du vores brug af cookies. Du kan finde mere information om cookies og indstillinger i vores privacy policy.

 • Cookies og sporing

  Vi vil gerne give dig muligheden for at træffe en informeret beslutning for eller imod brugen af cookies - som ikke er obligatorisk for de tekniske funktioner på hjemmesiden. Cookies er små tekstfiler, hvor personlige data kan gemmes.

  Vores Private Policy er beregnet til at sikre, at du er fuldt opmærksom på indsamling og behandling af data, herunder ved brug af cookies via vores websteder, og at du kan træffe en beslutning på baggrund af korrekt information. Du kan når som helst ændre dine cookieindstillinger.

  Find mere information under vores privacy policy.