Βρείτε ακριβώς αυτό που ψάχνετε

 • Επιλέξτε τοποθεσία και γλώσσα

 • Man in business suit speaking to a coworker
  • Εργασιακή κουλτούρα
  • Ποικιλομορφία και συμπερίληψη
  • Οι άνθρωποί μας

  Legal

  Legally Speaking, This Is an Amazing Opportunity

  As a company that connects globally, we come across different market regulations and legal challenges every day. That's why reliable and foresighted guidance is essential for our organization. Our legal department is like the pilot that guides us in sometimes unchartered waters. They help us navigate through international and local laws while keeping all our teams updated and well-advised.

  And there’s more, they provide thorough counsel on customer and supplier contracts to empower our local offices with the knowledge necessary to ensure smooth operations. 

  With the legal department by our side, our logistics teams stay on the right track and keep delivering exceptional services to our customers no matter where they might be. Join our legal team today and support us managing legal risks, protecting our business interests, and providing legal advice around the world. 

  Are you ready to go legal?

  Guiding your colleagues, consulting them on how to stay on the right track, and protecting maneuvering space – if this is what you love doing, then the legal department is for you.

  Woman with glasses in casual business attire sitting in an office environment smiling into camera

  Every day comes with new opportunities and challenges, and with us, you get to take it head-on. Join our family of more than 72,700 colleagues worldwide. With us, you will:

  • Provide legal advice across a global business
  • Be one step ahead by understanding and guiding on recent statutory and policy changes
  • Communicate with a diverse team around the world
  • Practice your legal expertise with a world leading company
  • Gain experience of working as a subject matter expert and build a strong portfolio

  Selected Job Offers

  Συγκατάθεση για την χρήση των cookies και συλλογή δεδομένων

  Χρησιμοποιούμε cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας και για συνεχή βελτίωση αυτών. Για τον λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε τα Adobe Analytics. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά και πως να εξαιρεθείτε (opt out) από αυτά στην πολιτική απορρήτου μας.

 • Cookies και tracking scripts

  Θέλουμε να σας δώσουμε την ευκαιρία να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση υπέρ ή κατά της χρήσης cookies που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την τεχνική λειτουργία του ιστοτόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου στα οποία μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  Η πολιτική απορρήτου μας έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ενημέρωση σας για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookie μέσω των ιστότοπών μας, και ότι μπορείτε να λάβετε μια μια τεκμηριωμένη απόφαση. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies ανά πάσα στιγμή.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου.