Βρείτε ακριβώς αυτό που ψάχνετε

 • Επιλέξτε τοποθεσία και γλώσσα

 • DB Schenker Quality Management Employee
  • Εργασιακή κουλτούρα
  • Ποικιλομορφία και συμπερίληψη
  • Οι άνθρωποί μας

  Quality

  The Wise Choice of Many Alternatives

  Quality is everything! Imagine sailing a boat that leaks. Imagine a house where the walls don’t quite meet up. Imagine driving a car that doesn’t roll. Sounds awkward, right? Without quality, we have nothing. Without quality we can’t build long-term customer relationships.

  Excellence, improvement and breaking new ground is one of the greatest challenges that we would like to tackle together with you.

  Our Quality Management teams support us to ensure quality in our operations, transport, and all involved stakeholders. This is where we set out to find good and make it great, so that our company and our customers get the best experience. This is where we start the groundwork of building an organization that ensures top quality services, every time.

  So, if you are into details and a perfectionist like us, we recommend that you take a good look at the jobs in this area. You will be able to define quality levels across our organization, develop and improve standard processes to maintain our quality system, and help us comply – and exceed – with national and international standards.

  Are you ready to do this?

  Who you choose to work with determines the direction and success you’re going to achieve in your career.

  This is what makes us a top choice for talent from all around the world. We bring like-minded people together and empower them with the right tools and opportunities to shine bright.

  Man in blue sweatshirt standing in an office hallway
  © DB Schenker

  We’re all about working together and creating amazing experiences for our customers. By working with us, you get to:

  • Improve processes and systems
  • Build better ways of delivering excellence
  • Enjoy a good work-life balance
  • Work with leaders in the industry
  • Get support and admiration for your work

  Selected Job Offers

  Selected Job Offers

  Συγκατάθεση για την χρήση των cookies και συλλογή δεδομένων

  Χρησιμοποιούμε cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας και για συνεχή βελτίωση αυτών. Για τον λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε τα Adobe Analytics. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά και πως να εξαιρεθείτε (opt out) από αυτά στην πολιτική απορρήτου μας.

 • Cookies και tracking scripts

  Θέλουμε να σας δώσουμε την ευκαιρία να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση υπέρ ή κατά της χρήσης cookies που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την τεχνική λειτουργία του ιστοτόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου στα οποία μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  Η πολιτική απορρήτου μας έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ενημέρωση σας για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookie μέσω των ιστότοπών μας, και ότι μπορείτε να λάβετε μια μια τεκμηριωμένη απόφαση. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies ανά πάσα στιγμή.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου.