Βρείτε ακριβώς αυτό που ψάχνετε

 • Επιλέξτε τοποθεσία και γλώσσα

 • Αρχές προστασίας δεδομένων για τον ιστότοπο dbschenker.com/gr

  Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εσάς, αλλά και για εμάς.

  Γι’ αυτό, θα σας ενημερώσουμε σ’ αυτή τη σελίδα για τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον λόγο για τον οποίο χρειαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων σας.

  • Η Schenker AG είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων σας. Ο κ. Maik Goehrke έχει οριστεί ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Εάν έχετε ερωτήσεις, προτάσεις ή/και σχόλια σχετικά με την προστασία δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξής διεύθυνση:

   Schenker AG
   Maik Goehrke
   Kruppstraße 4 
   45128 Essen

   dataprotection@dbschenker.com


  • Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε για συγκεκριμένους σκοπούς. Μπορεί να επιβάλλεται από τεχνικές ανάγκες, συμβατικές απαιτήσεις ή ρητά αιτήματα πελατών. Για τεχνικούς λόγους, ορισμένα δεδομένα μπορεί να συλλέγονται και να αποθηκεύονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο dbschenker.com. Όπως για παράδειγμα, η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψής σας, οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιείτε, τα δεδομένα ταυτοποίησης του περιηγητή και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, και ο ιστότοπος από τον οποίο μας επισκέπτεστε.

   Εάν εγγραφείτε για ένα από τα newsletter μας, πρέπει να συλλεγούν οι ακόλουθες πληροφορίες: Προσφώνηση, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τομέας εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε για προωθητικούς σκοπούς.

   Εάν εγγραφείτε στο newsletter «Logistics NewsFeed», αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP του συστήματος πληροφορικής η οποία έχει οριστεί για εσάς από τον πάροχο Υπηρεσιών Δικτύου (ISP) και την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής. Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα για να παρακολουθούμε (ενδεχόμενη) κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη δική σας νομική προστασία. Μπορείτε να απεγγραφείτε από το newsletter μας ανά πάσα στιγμή στην ενότητα «Απεγγραφή» του Logistics NewsFeed ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο απεγγραφής στο τέλος του newsletter.

   Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς, τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο ανώνυμα, για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

   Για να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, αποθηκεύουμε και αναλύουμε τα δεδομένα χρήσης από τη διαδικτυακή περιοχή με ψευδώνυμο. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ως νομική βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ.) του ΓΚΠΔ.

   Στον βαθμό που απαιτείται η συγκατάθεση για την επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακολουθούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ.

   Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση μιας σύμβασης με εσάς, η εν λόγω σύμβαση αποτελεί τη νομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο β του ΓΚΠΔ. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ ισχύει και για τις δραστηριότητες επεξεργασίας που απαιτούνται για την υλοποίηση προκαταρκτικών μέτρων, επί παραδείγματι, εάν υποβάλλετε ερωτήσεις για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

   Εάν η εταιρεία υπόκειται σε νομικές απαιτήσεις που προϋποθέτουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους μας, όπως επί παραδείγματι, η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

   Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο εξωτερικής σελίδας, θα μεταφερθείτε εκτός των σελίδων του dbschenker.com. Ως εκ τούτου, η Schenker AG δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρονται στον συνδεδεμένο ιστότοπο, καθώς και για το απόρρητο και τεχνική ασφάλεια του συνδεδεμένου ιστοτόπου.


  • Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, όταν πλέον δεν είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί (π.χ. στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης). Επιπλέον, τα δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν, εάν δεν επιτρέπεται η αποθήκευσή τους (ιδίως εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή και είναι αδύνατη η διόρθωσή τους). Σε περιπτώσεις που υφίστανται νομικά ή πρακτικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν τη διαγραφή, τα δεδομένα κλειδώνονται (π.χ. ειδικές υποχρεώσεις αρχειοθέτησης).


  • Η διαβίβαση δεδομένων και email μέσω ίντερνετ είναι κατά κανόνα μη κρυπτογραφημένη, και, ως εκ τούτου, δεν προστατεύεται από τυχόν πρόσβαση τρίτων. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, η εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων πληροφοριών δεν μπορεί να είναι εγγυημένη κατά τη διαβίβαση· συνεπώς, προτείνουμε να αποστέλλετε εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο ταχυδρομικά.


   • Μπορείτε να ζητήσετε να μάθετε πληροφορίες για τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για εσάς.
   • Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον περιορισμό της επεξεργασίας (κλείδωμα) των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό είναι νομικά επιτρεπτό και δυνατό εντός του πλαισίου μιας υφιστάμενης συμβατικής σχέσης
   •  Έχετε δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή για τη Schenker AG είναι η: Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen Kavalleriestrasse 2-4, 402013 Duesseldorf poststelle@ldi.nrw.de
   •  Έχετε δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει δυνάμει συγκατάθεσης ή σύμβασης (φορητότητα δεδομένων).
   • Εάν μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με τον ίδιο τρόπο που τη χορηγήσατε. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας λόγω της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.
   •  Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστείλετε ένα email στην εξής διεύθυνση: dataprotection@dbschenker.com

  • Για την εκτέλεση της σύμβασης, συνήθως απαιτείται η ενεργοποίηση επεξεργαστών βάσει οδηγιών, όπως φορέων data center, παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης ή αποστολής ή άλλων μερών που συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης.

   Επιλέγουμε προσεκτικά τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, που επεξεργάζονται δεδομένα για εμάς, και φροντίζουμε να δεσμεύονται με αυστηρές συμβάσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών εργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες μας, γεγονός που διασφαλίζεται από αυστηρούς συμβατικούς κανονισμούς, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και συμπληρωματικούς ελέγχους.

   Περαιτέρω, τα δεδομένα σας μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο εάν έχετε δώσει τη ρητή συναίνεσή σας ή δυνάμει ενός νομικού κανονισμού.

   Απαγορεύεται η μεταβίβαση σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ή σε διεθνείς οργανισμούς εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πρότυπες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ και μια απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


  • Θέλουμε να σας δώσουμε την ευκαιρία να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση υπέρ ή κατά της χρήσης των cookies, σε περίπτωση που αυτά δεν είναι απολύτως αναγκαία για την τεχνική λειτουργία του ιστοτόπου.

   Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου στα οποία μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Με τη σημείωση προστασίας δεδομένων επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι είστε πλήρως ενημερωμένοι για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν cookies, και ότι λαμβάνετε μια αντίστοιχα τεκμηριωμένη απόφαση.

   Συνεπώς, σας ενημερώνουμε με το παρόν για το είδος και το πεδίο εφαρμογής της επιδιωκόμενης χρήσης cookies στις ιστοσελίδες μας. Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο dbschenker.com/global χωρίς cookies, εκτός από τα cookies που εξυπηρετούν τεχνικούς σκοπούς.

   Μπορείτε να αποφύγετε την παρακολούθηση από τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας ή να αποφύγετε την αποθήκευση cookies τρίτων μερών. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ως εξής:

   Επιπλέον, σας συστήνουμε να ελέγχετε τακτικά και να σβήνετε τα αποθηκευμένα cookies, εάν δεν είναι απαραίτητα για συγκεκριμένο λόγο.

   Χρησιμοποιούμε cookies που είναι ενεργά από την αρχή της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας έως το τέλος της αντίστοιχης περιόδου λειτουργίας του περιηγητή. Αυτά τα cookies καθίστανται αυτομάτως άκυρα και διαγράφονται μόλις κλείσετε τον περιηγητή σας. Τα εν λόγω cookies είναι γνωστά και ως «cookies περιόδου λειτουργίας». Τα cookies περιόδου λειτουργίας χρησιμοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

   • Το cookie ταυτοποιεί τον χρήστη όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο για τη διάρκεια της ενεργού περιόδου λειτουργίας.
   • Το cookie διασφαλίζει ότι, αφού ο χρήστης επιλέξει μια γλώσσα, αυτή θα διατηρείται και θα ισχύει για τη διάρκεια της περιόδου ενεργού λειτουργίας, και δεν θα αλλάζει όταν αυτός μεταβαίνει σε άλλες σελίδες.
   • Το cookie εξυπηρετεί την ασφάλεια των δεδομένων, και δεν επιτρέπει τη χειραγώγηση δεδομένων και περιεχομένου, την πρόσβαση σε αυτά και τη μεταβίβασή τους σε τρίτους.

   Όνομα

   Λειτουργία

   Χρόνος Αποθήκευσης

   _pk_ses.15.dd94

   Αποθηκεύει πληροφορίες της περιόδου σύνδεσης του χρήστη

   όσο αυτή παραμένει ενεργή και κατ’ ανώτατο όριο για 10 ώρες.

   _pk_id.15.dd94

   Ταυτοποιεί τον χρήστη και παρακολουθεί τα αναλυτικά δεδομένα (ανωνυμοποιημένα)


   13 μήνες

   _ga

   Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών

   2 έτη

   _gid

   Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών

   24 ώρες

   _gat

   Χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση του ποσοστού αιτημάτων

   60 δευτερόλεπτα

   _ss

   Αυτό το cookie αποθηκεύει το αναγνωριστικό της περιόδου σύνδεσης για τη διαδικτυακή σας επίσκεψη. Χρησιμοποιείται από τη SharpSpring για την ομαδοποίηση των διαδικτυακών επισκέψεων ενός μεμονωμένου χρήστη ως SharpSpring token (ss_tk).

   30 ώρες

   _ss_tk

   Πρόκειται για ένα cookie που εγκαθίσταται από την ίδια τη SharpSpring (first-party cookie). Το χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με την πλατφόρμα αυτοματοποίησης διαδικασιών εμπορικής προώθησης για να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικτυακοί επισκέπτες λαμβάνουν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο

   25 έτη

   _ss_referrer

   Πρόκειται για ένα cookie παραπομπής επισκεψιμότητας (traffic referrer cookie). Αποθηκεύουμε την τοποθεσία παραπομπής του επισκέπτη για να χρησιμοποιηθεί από την πλατφόρμα αυτοματοποίησης διαδικασιών εμπορικής προώθησης

   6 ώρες

   koitk

   Αναγνωριστικά περιόδου σύνδεσης από Shaprspring

   1 μήνας

   sid

   Αναγνωριστικά περιόδου σύνδεσης από Shaprspring

   1 εβδομάδα

   DSID

   Διαφημιστικό cookie της Google που χρησιμοποιείται για σκοπούς παρακολούθησης και διαφημιστικής στόχευσης

   Περίοδος σύνδεσης

   IDE

   Αυτά τα cookies δημιουργούνται από τη Google DoubleClick και χρησιμοποιούνται για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων βάσει προηγούμενων επισκέψεων σας στον ιστότοπό μας.

   18 μήνες

   fr

   Κρυπτογραφημένο αναγνωριστικό Facebook και Περιηγητή

   3 μήνες

   wd

   Facebook cookie για βελτίωση της απόδοσης (μέγεθος προβολής)

   7 ημέρες

   reg_fb_gate

   URL της πιο πρόσφατης αρχικής σελίδας Facebook

   Περίοδος σύνδεσης

   reg_fb_ref

   URL της πιο πρόσφατης σελίδας Facebook που επισκεφτήκατε

   Περίοδος σύνδεσης

   reg_ext_refU

   Facebook cookie (if) URL εξωτερικού ιστοτόπου παραπομπής

   Περίοδος σύνδεσης

   datr

   Facebook cookie Αναγνώριση περιηγητή και χρονοσφραγίδα

   2 έτη

   dpr

   Facebook cookie

   pl

   Facebook cookie Ναι/Όχι

   90 ημέρες

   presence

   Facebook cookie κατάσταση συνομιλίας

   Περίοδος σύνδεσης

   sb

   Facebook cookie Αναγνώριση περιηγητή και χρονοσφραγίδα

   2 έτη

   xs

   Facebook cookie αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης

   90 ημέρες

   L1c

   Αναγνωριστικό cookie προγράμματος περιήγησης

   Τρέχουσα περίοδος σύνδεσης

   BizoID

   LinkedIn Ad analytics

   6 μήνες

   BizoData

   LinkedIn Ad analytics

   6 μήνες

   BizoUserMatchHistory

   LinkedIn Ad analytics

   6 μήνες

   BizoNetwork

   PartnerIndex

   LinkedIn Ad analytics

   6 μήνες

   _guid

   Eloqua tracking

   13 μήνες

   bcookie

   LinkedIn Browser ID cookie

   1 έτος

   jobs_hru

   LinkedIn Browser ID cookie

   lang

   LinkedIn Browser ID cookie

   li_oatml

   LinkedIn Browser ID cookie

   liap

   LinkedIn Browser ID cookie

   lidc

   LinkedIn routing cookie

   1 ημέρα

   org_tcphc

   LinkedIn routing cookie

   sdsc

   LinkedIn routing cookie

   spectroscopyI

   LinkedIn routing cookie

   1P_JAR

   Google cookie. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων του ιστοτόπου και την παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής.

   1 ημέρα

   OGPC

   Google cookie. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων του ιστοτόπου και την παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής.

   60 ημέρες

   NID

   Google cookie. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων του ιστοτόπου και την παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής.

   6 μήνες

   SSID

   Google cookie. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων του ιστοτόπου και την παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής.

   2 έτη

   SAPSID

   Google cookie. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων του ιστοτόπου και την παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής.

   2 έτη

   APISID

   Google cookie. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων του ιστοτόπου και την παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής.

   2 έτη

   HSID

   Google cookie. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων του ιστοτόπου και την παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής.

   2 έτη

   SIDCC

   Google cookie. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων του ιστοτόπου και την παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής.

   2 έτη

   DSID

   Google cookie. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων του ιστοτόπου και την παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής.

   2 έτη

   UET

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες

   MUID

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες

   NAP

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες

   PPLState

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες

   SRCHD

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες

   SRCHUID

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες

   SRCHUSR

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες

   WLID

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες

   WLS

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες

   _EDGE_S

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες

   _SS

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες

   _U

   cookie που παρακολουθεί την αλληλεπίδραση στον ιστότοπο όταν κάποιος χρήστης πατάει πάνω σε μια bing ad

   13 μήνες


  • Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τα Google Analytics και τα Google Ads, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατός ο συγχρονισμός δεδομένων, περιόδων σύνδεσης και αλληλεπιδράσεων σε πολλαπλές συσκευές σε ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό χρήστη, και συνεπώς η ανάλυση των δραστηριοτήτων ενός χρήστη σε όλες τις συσκευές.

   Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα «cookies», αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από το cookie σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου από εσάς συνήθως μεταβιβάζονται από έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, αν η ανωνυμοποίηση IP είναι ενεργοποιημένη στον παρόντα ιστότοπο, η διεύθυνση IP σας θα συντομεύεται από την Google μέσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP μεταφέρεται σε διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και συντομεύεται εκεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Επισημαίνουμε ότι ο παρών ιστότοπος έχει επεκτείνει το Google Analytics μέσω ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP για να διασφαλίσει την ανώνυμη συλλογή των διευθύνσεων IP (την αποκαλούμενη απόκρυψη IP). Η διεύθυνση IP που παρέχεται από τη Google Analytics ως μέρος της Google Analytics δεν θα συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης και το Απόρρητο, συμβουλευτείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google Analytics, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της Google

   Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστοτόπου προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς, να συντάξει αναφορές για τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και τη χρήση του Διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστοτόπου. Οι διαφημίσεις βασίζονται στο ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα που έχετε δει στο παρελθόν σε άλλους ιστοτόπους. Με τον σκοπό αυτό, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies που περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP και τα δεδομένα χρήσης σας.

   Η νομική βάση για τη χρήση της Google Analytics είναι η συγκατάθεση που χορηγείτε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο α του ΓΚΠΔ. Αποδέκτης των συλλεχθέντων δεδομένων είναι η Google.

   Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ βάσει της απόφασης περί επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ΗΠΑ. Μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό εδώ: Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής

   Τα δεδομένα που αποστέλλουμε και είναι συνδεδεμένα με cookies, τα αναγνωριστικά χρηστών (π.χ. user ID) ή τα διαφημιστικά αναγνωριστικά θα διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 μήνες. Μία φορά το μήνα, τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησής τους. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον και να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies κάνοντας τις ανάλογες ρυθμίσεις στο λογισμικό του περιηγητή σας. Ωστόσο, να θυμάστε ότι εάν προβείτε σε αυτές τις ρυθμίσεις, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε πλήρως όλες τις δυνατότητες του παρόντος ιστοτόπου.

   Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google. Μεταφόρτωση και εγκατάσταση Google Analytics Opt-out Browser Add-on

   Τα opt-out cookies αποτρέπουν τη συλλογή των δεδομένων σας στο μέλλον, όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο. Για να αποτρέψετε την παρακολούθηση των Universal Analytics σε όλες τις συσκευές, πρέπει να εξαιρεθείτε σε όλα τα συστήματα που χρησιμοποιείτε. Το opt-out cookie για τον παρόντα ιστότοπο θα ρυθμιστεί εάν πατήσετε εδώ:

   Αλλαγή συγκατάθεσης τώρα


  • Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης Matomo στον ιστότοπό μας. Τα μικρά αρχεία κειμένου (cookies) αποθηκεύουν δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας. Τα εν λόγω δεδομένα ανωνυμοποιούνται και αποθηκεύονται από εμάς. Εάν δεν επιθυμείτε να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας ανά πάσα στιγμή για να αποφύγετε τη χρήση των cookies. Στην περίπτωση αυτή, όμως, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες.


  • H dbschenker.com έχει ενσωματώσει στοιχεία της Oracle Eloqua / Oracle Marketing Cloud (εφεξής "Eloqua") σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Eloqua αντιστοιχεί το σχετικό περιεχόμενο του ιστότοπου με δεδομένα από ενδιαφερόμενα μέρη, πελάτες και τα προφίλ τους, προκειμένου να επιτρέψει στους χειριστές ιστότοπων να απευθύνονται στα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πελάτες πιο αποτελεσματικά και με πιο στοχευμένο τρόπο. Ο σκοπός της Eloqua είναι να αυξήσει το ποσοστό μετατροπής των ενδιαφερόμενων μερών σε πελάτες και, συνεπώς, να αυξήσει τον κύκλο εργασιών ενός χειριστή ιστότοπων. Ο φορέας διαχείρισης της Eloqua είναι η Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, USA. Η Eloqua ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Η Eloqua, εκ μέρους της dbschenker.com, θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω του ιστότοπού μας για να αξιολογήσει τη συμπεριφορά των χρηστών που έχει χρησιμοποιήσει τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, η Eloqua θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για τη δημιουργία αναφορών χρηστών για λογαριασμό της εταιρείας μας, καθώς και άλλων υπηρεσιών, που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας. Το επηρεαζόμενο άτομο μπορεί να αποτρέψει, ανά πάσα στιγμή, τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείσε και έτσι να διαφωνήσει μόνιμα με τη ρύθμιση των cookie. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείσε θα αποτρέψει επίσης την Oracle από τη ρύθμιση ενός cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου. Επιπλέον, τα cookie που έχουν ήδη οριστεί από την Oracle μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Για να αποφύγετε τη ρύθμιση των cookie, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html


  • Το dbschenker.com έχει ενσωματωμένους τους Χάρτες Google. Εάν χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας, πέρα από τα δεδομένα σύνδεσης, και η διεύθυνση IP σας μεταβιβάζεται στην Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

   Μπορείτε να βρείτε τη σχετική πολιτική απορρήτου στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/

   Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για το προσωπικό σας απόρρητο στη διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=el&gl=el


  • 1) Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων

   Η Schenker AG είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Ο κ. Maik Goehrke έχει οριστεί ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Εάν έχετε ερωτήσεις, προτάσεις ή/και σχόλια σχετικά με την προστασία δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξής διεύθυνση: 

   Schenker AG
   Maik Goehrke
   Kruppstraße 4 
   45128 Essen

   dataprotection@dbschenker.com

   2) Ποια δεδομένα συλλέγουμε και γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα;

   Fan pages στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
   Μπορείτε να μας βρείτε στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα πολυμέσων και να ανταλλάσσουμε ιδέες μαζί σας για σημαντικά ζητήματα που σας απασχολούν. Πέρα από τον πάροχο του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου, και εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στα fan pages. Επιπλέον, η παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνει για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για τις εμφανίσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τον τρόπο χρήσης και τις πιθανές αντιρρήσεις με τη χρήση τους, και για τις πιθανές αντιρρήσεις μας για τη χρήση των δεδομένων από εσάς. Μπορείτε να βρείτε τους αντίστοιχους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων και τις κατηγορίες δεδομένων στην αντίστοιχη προσφορά, που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούμε και περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βασίζονται σε μια ισορροπία συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.


   A) Facebook

   Στο κανάλι του ομίλου DB Schenker, παρουσιάζουμε την εταιρεία μας στο Facebook. Εάν επισκεφτείτε το fan page μας, το Facebook Ltd., με έδρα στη διεύθυνση 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Δουβλίνο, Ιρλανδία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική πολιτική απορρήτου εδώ.

   Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται πολύ περιορισμένη επεξεργασία. 
   Για την προσαρμογή των σελίδων μας στις ανάγκες των χρηστών και για τη συνεχή βελτίωσή τους, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία στατιστικών στοιχείων Facebook Insights. Αυτή η υπηρεσία καταγράφει τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας και μας προσφέρει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία. Έτσι, διαθέτουμε πληροφορίες μεταξύ άλλων για τη δραστηριότητα των επισκεπτών του fan page μας, τα κλικ και τη μέση διάρκεια αναπαραγωγής των βίντεο, πληροφορίες για την καταγωγή (χώρα και πόλη) των επισκεπτών μας, καθώς και στατιστικά στοιχεία για το φύλο τους.

   Δεν είναι δυνατή η συναγωγή συμπερασμάτων για μεμονωμένους χρήστες και η πρόσβαση σε μεμονωμένα προφίλ χρηστών από τον διαχειριστή.

   Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα Facebook Insights εδώ.

   Σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων της υπηρεσίας Insights, μοιραζόμαστε την ευθύνη με τη Facebook. Παρέχονται λεπτομέρειες στο Προσάρτημα Κοινού Ελεγκτή, που μπορείτε να βρείτε εδώ.
   Η Facebook Ireland παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τη σελίδα Insights στους ενδιαφερόμενους.
   Επιπλέον, αποθηκεύουμε τα ονόματα χρήστη και τα σχόλια που διαγράφονται λόγω παραβίασης του ηλεκτρονικού κώδικα δεοντολογίας. Αυτά θα παρακολουθούνται μόνο εάν είναι απαραίτητα ως απόδειξη για νομικές διαμάχες εντός της περιόδου περιορισμού.
   Επιπλέον, δεν αποθηκεύουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις διαδικτυακών διαγωνισμών. Στην περίπτωση των διαδικτυακών διαγωνισμών, θα αναρτώνται τα ονόματα χρηστών των νικητών οι οποίοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας εντός 14 ημερών μέσω e-mail. Οι νικητές θα πρέπει να μας γνωστοποιούν το όνομα και τη διεύθυνσή τους για την αποστολή του βραβείου. Τα εν λόγω δεδομένα τίθενται υπό την αποκλειστική μας επεξεργασία για την επεξεργασία του διαδικτυακού διαγωνισμού. Στην περίπτωση των διαδικτυακών διαγωνισμών, ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι συμμετοχής. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαγράφονται πάντοτε μετά το πέρας 30 ημερών, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα πέρα από την ειδοποίηση των νικητών.

   B) Instagram

   Οι ωραιότερες φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη μέσων μας αναρτώνται στο κανάλι της DB Schenker, παρουσιάζοντας στους χρήστες το έργο των διάφορων επιχειρηματικών μονάδων. Δίδεται έμφαση στην οικολογία και τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την τεχνολογία, καθώς και στην ενδυνάμωση του brand του εργοδότη, με έμφαση σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Ομοίως, δημοσιεύεται περιεχόμενο από τα υπόλοιπα μέσα.

   Εάν επισκεφτείτε το fan page μας, το Instagram, με έδρα στη διεύθυνση 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Δουβλίνο, Ιρλανδία ως πάροχος του Instagram συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του Instagram. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική πολιτική απορρήτου εδώ.
   Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται πολύ περιορισμένη επεξεργασία.

   Για την προσαρμογή των σελίδων μας στις ανάγκες των χρηστών και για τη συνεχή βελτίωσή τους, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία στατιστικών στοιχείων Instagram Insights. Αυτή η υπηρεσία καταγράφει τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας και μας προσφέρει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία. Μας παρέχει πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών των fan pages μας, τις επισκέψεις στη σελίδα μας, την απήχηση των αναρτήσεων μας, πληροφορίες για τη δραστηριότητα των ακολούθων μας, καθώς και πληροφορίες για την καταγωγή των επισκεπτών μας, καθώς και στατιστικά στοιχεία για το φύλο τους. Δεν είναι δυνατή η συναγωγή συμπερασμάτων για μεμονωμένους χρήστες και η πρόσβαση σε μεμονωμένα προφίλ χρηστών από τον διαχειριστή.

   Επιπλέον, αποθηκεύουμε τα ονόματα χρήστη και τα σχόλια που διαγράφονται λόγω παραβίασης του ηλεκτρονικού κώδικα δεοντολογίας. Αυτά θα παρακολουθούνται μόνο εάν είναι απαραίτητα ως απόδειξη για νομικές διαμάχες εντός της περιόδου περιορισμού.
   Επιπλέον, δεν αποθηκεύουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις διαδικτυακών διαγωνισμών και αναρτήσεων των θαυμαστών μας. Στην περίπτωση των διαδικτυακών διαγωνισμών, θα αναρτώνται τα ονόματα χρήστη των νικητών οι οποίοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας εντός 14 ημερών μέσω e-mail. Οι νικητές θα πρέπει να μας γνωστοποιούν το όνομα και τη διεύθυνσή τους για την αποστολή του βραβείου. Εμείς επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό επεξεργασίας του διαδικτυακού διαγωνισμού. Στην περίπτωση των διαδικτυακών διαγωνισμών, ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι συμμετοχής. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαγράφονται πάντοτε μετά το πέρας 30 ημερών, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα πέρα από την ειδοποίηση των νικητών.

   Ζητάμε από τους χρήστες την άδειά τους για να αναδημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες τους στο κανάλι της DB Schenker στο Instagram χωρίς αυτοί να είναι υποχρεωμένοι να μας τη δώσουν. Θα αποθηκεύσουμε τη δήλωση συγκατάθεσης ως στιγμιότυπο οθόνης και την εικόνα ως αρχείο με τα στοιχεία του χρήστη. Οι φωτογραφίες και το έντυπο συγκατάθεσης παραμένουν αποθηκευμένα όσο η φωτογραφία παραμένει αναρτημένη στο κανάλι ή έως ότου ανασταλεί η συγκατάθεση. Η αναδημοσιευμένη φωτογραφία αποθηκεύεται στον διακομιστή του Instagram για τεχνικούς λόγους [Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Δουβλίνο, Ιρλανδία]. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή (βλέπε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες). Σε περίπτωση ακύρωσης, η εικόνα και τα στοιχεία του χρήστη διαγράφονται αμέσως.
    

   C) Twitter

   Ο λογαριασμός Twitter @DBSchenker χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις και για την επικοινωνία με τον τύπο και το κοινό σχετικά με όλα τα θέματα της εταιρείας μας.
   Εάν επισκεφτείτε το Κανάλι μας, η Twitter Inc. με έδρα στη διεύθυνση 1355 Market Street, Suite 900, Σαν Φρανσίσκο, CA 94103, ΗΠΑ, ως πάροχος της Twitter αποθηκεύει και επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες στον βαθμό που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου.

   Μπορείτε να βρείτε τη σχετική πολιτική απορρήτου εδώ.

   Επιπλέον, δεν αποθηκεύουμε ούτε επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν. Μόνο στην περίπτωση που μας αποστείλετε προσωπικό μήνυμα, θα αποθηκεύεται το όνομα χρήστη.

   Επιπλέον, αποθηκεύουμε τα ονόματα χρήστη και τα σχόλια που διαγράφονται λόγω παραβίασης του ηλεκτρονικού κώδικα δεοντολογίας. Αυτά θα παρακολουθούνται μόνο εάν είναι απαραίτητα ως απόδειξη για νομικές διαμάχες εντός της περιόδου περιορισμού.

   3) Γνωστοποιούνται δεδομένα σε τρίτους;
   Για να παρέχουμε την προσφορά μας συνήθως απαιτείται η ενεργοποίηση επεξεργαστών βάσει οδηγιών, όπως διαχειριστών κέντρων δεδομένων, παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης ή αποστολής ή άλλων μερών. 
   Επιλέγουμε προσεκτικά τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, που επεξεργάζονται δεδομένα για εμάς, και φροντίζουμε να δεσμεύονται με αυστηρές συμβάσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών εργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες μας, γεγονός που διασφαλίζεται από αυστηρές συμβατικές συμφωνίες, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και επιπρόσθετους ελέγχους.
   Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα μεταβιβάζονται μόνο εφόσον μας έχετε χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή δυνάμει νομικών διατάξεων.
   Επισημαίνουμε ότι η επεξεργασία δεδομένων χρηστών μέσω Facebook, Instagram και Twitter μπορεί να συνεπάγεται επεξεργασία εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για τους χρήστες, διότι π.χ. η επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών μπορεί να καταστεί δυσκολότερη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Facebook, της Instagram και της Twitter. Αναφορικά με τους παρόχους με έδρα στις ΗΠΑ που φέρουν την πιστοποίηση της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, τονίζουμε ότι δεσμεύονται να τηρούν τα πρότυπα απορρήτου της ΕΕ.
   Δεν μεταβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ή σε διεθνείς οργανισμούς εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι πρότυπες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ και μια απόφαση περί επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
    

   4) Πότε θα διαγραφούν τα δεδομένα σας;

   Εάν έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από εσάς, τα διατηρούμε αποθηκευμένα για όσο χρειαστεί προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο συνελέγησαν (π.χ. στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης) ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης τουλάχιστον μέχρι την πλήρη λύση της σύμβασης. Επομένως, τα δεδομένα θα διατηρούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης που προβλέπεται από τον νόμο.
    

   5) Ποια είναι τα δικαιώματα των χρηστών;

   • Μπορείτε να ζητήσετε να μάθετε πληροφορίες για τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για εσάς.
   • Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον περιορισμό της επεξεργασίας (κλείδωμα) των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό είναι νομικά επιτρεπτό και δυνατό εντός του πλαισίου μιας υφιστάμενης συμβατικής σχέσης
   • Έχετε δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή για τη Schenker AG είναι η: Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen Kavalleriestrasse 2-4, 402013 Duesseldorf
    poststelle@ldi.nrw.de
   • Έχετε δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει δυνάμει συγκατάθεσης ή σύμβασης (φορητότητα δεδομένων).
   • Εάν μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με τον ίδιο τρόπο που τη χορηγήσατε. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας λόγω της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.
   • Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που προκύπτουν από τη δική σας περίπτωση, εάν η επεξεργασία δεδομένων σας βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας.
   • Μπορείτε να εκφράσετε την αντίθεσή σας με τη διαφημιστική προσέγγιση ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ (αντίθεση με τη διαφήμιση).

   Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστείλετε ένα email στην εξής διεύθυνση: dataprotection@dbschenker.com

   Σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα, σας συνιστούμε να απαντάτε στα αιτήματα όπως: για πληροφορίες ή άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα χρήστη, άμεση υποβολή αίτησης στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο για αίτημα ακύρωσης, διότι μόνο η Facebook, η Instagram και η Twitter έχουν πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα χρήστη σας. Εάν δεν επιθυμείτε πια να χρησιμοποιείται η επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται στο παρόν, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες «Δεν μου αρέσει άλλο αυτή η σελίδα» ή/και «Απεγγραφή από αυτή τη σελίδα» μπορείτε να αποκλείσετε το προφίλ χρήστη σας από τον ιστότοπό μας.

   Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υπηρεσίας «Insights» που προσφέρει η Facebook, η τελευταία έχει αναλάβει την κύρια ευθύνη. Αυτή η ευθύνη αφορά την επεξεργασία των δεδομένων της υπηρεσίας Insights και την εφαρμογή των δικαιωμάτων του υποκειμένου δεδομένων. Επομένως, επικοινωνήστε απευθείας με τη Facebook σχετικά με όλες τις υποχρεώσεις δυνάμει του ΚΓΠΔ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων της υπηρεσίας Insights. Θα προωθήσουμε τα ερωτήματά σας στη Facebook.
    

   6) Νέες λειτουργίες, επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου

   Προσαρμόζουμε την πολιτική απορρήτου στις τροποποιημένες λειτουργίες ή στις αλλαγές της νομικής κατάστασης. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να μελετάτε την πολιτική απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εάν απαιτείται η συγκατάθεσή σας ή εάν μέρη της πολιτικής απορρήτου εμπεριέχουν διατάξεις για τη συμβατική σχέση με εσάς, οι αλλαγές θα γίνονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

   Ενημερώθηκε: 20.12.2018


  • Προσαρμόζουμε την πολιτική απορρήτου στις τροποποιημένες λειτουργίες. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να μελετάτε την πολιτική απορρήτου, όταν επισκέπτεστε τη νέα εκδοχή του dbschenker.com/global.


  Νέες λειτουργίες, επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου

  Προσαρμόζουμε την πολιτική απορρήτου στις τροποποιημένες λειτουργίες. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να μελετάτε την πολιτική απορρήτου, όταν επισκέπτεστε τη νέα εκδοχή του dbschenker.com/global.

  Συγκατάθεση για την χρήση των cookies και συλλογή δεδομένων

  Χρησιμοποιούμε cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας και για συνεχή βελτίωση αυτών. Για τον λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε τα Adobe Analytics. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά και πως να εξαιρεθείτε (opt out) από αυτά στην πολιτική απορρήτου μας.

 • Cookies και tracking scripts

  Θέλουμε να σας δώσουμε την ευκαιρία να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση υπέρ ή κατά της χρήσης cookies που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την τεχνική λειτουργία του ιστοτόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου στα οποία μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  Η πολιτική απορρήτου μας έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ενημέρωση σας για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookie μέσω των ιστότοπών μας, και ότι μπορείτε να λάβετε μια μια τεκμηριωμένη απόφαση. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies ανά πάσα στιγμή.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου.