Skip to content
Λογότυπο της DB SCHENKER Λογότυπο της DB SCHENKER


Family bed laughing social impact

Κοινωνία

Στη DB Schenker, πιστεύουμε ότι η επιτυχία μιας εταιρείας δεν αφορά μόνο την οικονομική της απόδοση. Γι’ αυτό είμαστε προσηλωμένοι στην προσπάθεια επίτευξης της ισορροπίας μεταξύ του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού πυλώνα.

Από τη σκοπιά των κοινωνικών επιπτώσεων , η DB Schenker προσπαθεί να αναδειχθεί σε κορυφαίο εργοδότη στη Γερμανία και παγκοσμίως. Έχοντας κατακτήσει αυτή τη διάκριση σε πολλές χώρες, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσουμε τη θέση μας και να επεκτείνουμε τη δράση μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ωστόσο, δεν αρκεί να είμαστε ένας ελκυστικός εργοδότης, για να ανταποκριθούμε στην κοινωνική μας ευθύνη. Γι’ αυτό και στόχος της DB Schenker είναι η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα που αφορούν την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας, ενώ αποσκοπεί να αναδειχθεί σε αναγνωρισμένο μέλος της κοινωνίας που υποστηρίζει κοινωνικά έργα εντός των κοινοτήτων.

Δημιουργία της καλύτερης διεθνούς ομάδας

Στη DB Schenker, οι εργαζόμενοί μας είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας. Μπορούμε να διατηρήσουμε την επιτυχημένη θέση μας στην αγορά, μόνον εάν η ομάδα μας στελεχώνεται από ικανούς εργαζόμενους με υψηλά κίνητρα. Οι επιτυχημένες προσπάθειές μας για τη διατήρηση των υπαλλήλων βασίζονται στη δέσμευσή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του προσωπικού και τη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας.

Η ισχυρή, επαγγελματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μάς βοηθά να κρατάμε τους υπαλλήλους μας ικανοποιημένους για χρόνια. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την περαιτέρω βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων θέτοντας σαφείς στόχους ικανοποίησης και προβαίνοντας σε τακτικές αυτοαξιολογήσεις μέσω επαναλαμβανόμενων ερευνών εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη του προσωπικού και αποσκοπούμε στην εξατομίκευση της επαγγελματικής προόδου των εργαζομένων ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους ξεχωριστές φάσεις της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Συνολικά, η βιώσιμη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την εταιρεία μας.

Πέραν από τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η ισχυρή εταιρική κουλτούρα αποτελεί προϋπόθεση για αφοσιωμένους και ικανοποιημένους εργαζομένους, και, ως εκ τούτου, τη βάση για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η οργάνωση της DB Schenker σε παγκόσμιο επίπεδο ενέχει την πρόκληση της ενσωμάτωσης μιας ποικιλίας πολιτισμών και της δημιουργίας μιας κοινής ταυτότητας. Είναι σημαντική η δημιουργία μιας κουλτούρας στο πλαίσιο της οποίας οι εργαζόμενοι από διαφορετικά υπόβαθρα μπορούν να αισθάνονται άνετα και να συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων και των οραμάτων μας.

Δημιουργία της καλύτερης παγκόσμιας ομάδας

Πέρα από τη διατήρηση των εργαζομένων, η πρόσληψη εργαζομένων είναι απόλυτη αναγκαία για τη συνέχιση της οικοδόμησης μιας επιτυχημένης εταιρείας παγκόσμιας εμβέλειας.

Στόχος της DB Schenker είναι να εδραιωθεί ως κορυφαίος εργοδότης στον κλάδο των μεταφορών και των Logistics. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπό το πρίσμα της δημογραφικής αλλαγής και του τρέχοντος αγώνα για την εξεύρεση ειδικευμένων και ταλαντούχων εργαζομένων.

Πέρα από την προσφορά ελκυστικών προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, εστιάζουμε στη διαρκή εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για την πρόσληψη εξειδικευμένων και ταλαντούχων εργαζομένων. Η DB Schenker συνεργάζεται στενά με πανεπιστήμια και ενώσεις όπως το δίκτυο Logistics και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας BVL (Bundesvereinigung Logistik e. V.).

Διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας

Τα παγκόσμια Ελάχιστα Κοινωνικά Πρότυπα της DB Schenker προσδιορίζουν τις προσδοκίες μας για τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες των υπαλλήλων, στελεχών και διευθυντών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα Ελάχιστα Κοινωνικά Πρότυπα της DB Schenker προδιαγράφουν και υλοποιούν τις γενικές κοινωνικές δηλώσεις βάσει του κύριου Κώδικα Δεοντολογίας της μητρικής εταιρείας μας, Deutsche Bahn. Συμμορφώνονται με τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), του Παγκοσμίου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και του γερμανικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Αυτές οι αρχές είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές, τα στελέχη και τους εργαζομένους παγκοσμίως. Η DB Schenker προτρέπει και τους επιχειρησιακούς εταίρους να τις ακολουθούν. Σε περιπτώσεις όπου οι εθνικοί και διεθνείς νόμοι δεν προβλέπουν κατάλληλες κοινωνικές ή εργασιακές διασφαλίσεις, η DB Schenker ακολουθεί τουλάχιστον αυτά τα πρότυπα.