Skip to content


Two workers talking to each other in a warehouse

Spojme sa pre spoluprácu

Žijeme hodnoty našej spoločnosti a radi oslavujeme našu kultúru a  kolegov.

Staráme sa aj o životné prostredie, máme vysoké štandardy diverzity a inklúzie a zlepšujeme sa v oblastiach inovácií a digitalizácie.

„Jednou dôležitou súčasťou udržateľnosti je ochrana životného prostredia. Tu je niekoľko tipov pre vás a váš tím!

 • Ak bývate blízko svojho pracoviska: Do práce choďte pešo alebo na bicykli. Ak žijete ďaleko; používať verejnú dopravu alebo zdieľať svoje vozidlo s inými ľuďmi. Ak by všetci spolujazdili raz týždenne, premávka by sa znížila o 20 %.
 • Odpojte a vypnite, keď sa nepoužíva: Keď sa miestnosti nepoužívajú, vypnite svetlá. Odpojte malé spotrebiče a vypnite počítače, keď ich nikto nepoužíva.
 • Spolupracujte s kolegami, aby ste sa dozvedeli o a vytváraní nádob na zachytávanie dažďovej vody, ktoré možno použiť na doplnenie zásob vody v kancelárii.
 • Opýtajte sa sami seba na produkciu odpadu: Používate kávu na šálky alebo si prinesiete vlastnú? Beriete plastové príbory, keď sú ponúkané?"

"VŠETCI sme predpojatí v spôsobe, akým myslíme a konáme voči druhým – aj keď si to nevšimneme. K nevedomej zaujatosti dochádza, keď sa k niekomu (alebo skupine ľudí) správame odlišne na základe určitých skrytých stereotypov, ktoré o nich alebo o niekom jemu podobnom môžeme mať, napr. kultúra, vek, pohlavie.

Keď sa zamyslíme nad našimi predsudkami, môžeme začať meniť svoje správanie a uistiť sa, že sa k svojim kolegom správame férovo.

Ako prekonať našu nevedomú zaujatosť:

1. Sebareflexia

 • Zamyslite sa nad tým, ako sa správate k svojim kolegom a zistite, v ktorých prípadoch by ste mohli prejaviť zaujatosť voči niektorým kolegom.
 • Požiadajte svojich kolegov, aby vám dali vedieť, keď sa k nim správate neférovo alebo zaujato.

2. Učte sa

 • Nájdite si čas na spoznanie rôznych kultúr, rás, náboženstiev a prostredí, ktoré reprezentujú vaši kolegovia.
 • Požiadajte svojich kolegov, aby sa podelili o niektoré zvyky a praktiky spojené s ich kultúrami.
 • Oslávte spolu špeciálne dni a zablahoželajte svojim kolegom.

3. Buď úctivý

 • Správajte sa k ľuďom tak, ako si želajú, aby sa oni správali k vám, a nie tak, ako si prajete, aby sa oni správali k vám.
 • Bežné spoločenské aktivity a praktiky, ktoré sú pre vás pohodlné, nemusia vyhovovať každému.
 • Nehovorte urážlivé vtipy, ktoré môžu odcudziť tých, ktorí sú iní ako vy – aj keď v tom čase nie sú prítomní.

4. Poskytnite spätnú väzbu

 • Zúčastnite sa prieskumov angažovanosti zamestnancov a odpovedajte čo najotvorenejšie a najúprimnejšie.
 • Zdieľajte so svojimi kolegami/nadriadeným, keď máte pocit, že sa k vám správali neférovo.
 • Buďte ochotní prijať spätnú väzbu a vypočuť si aj obavy ľudí okolo vás.

5. Vítané nápady

 • Pýtajte sa na názory, ktoré sa líšia od vašich vlastných.
 • Podporte kolegov pri zdieľaní ich nápadov.

6. Hovorte

 • Nahláste diskrimináciu a nespravodlivé zaobchádzanie (informácie oznamovateľa).“

Posúvame limity. Spolu s vami a naším inovačným tímom pripravujeme DB Schenker na budúcnosť a uľahčujeme prácu našim tímovým kolegom.

 


Máte nejaké príklady spolupráce a tímovej práce, o ktoré by ste sa chceli s nami a vašimi kolegami podeliť?

Kontaktuj nás


Späť k prehľadu