Find præcis det, du leder efter

 • Vælg venligst din placering og dit sprog

  • Nyheder

  Supply chain management

  De bedste tips til optimering: DB Schenker transporterer Ovakos højteknologiske stålløsninger på de europæiske veje og på tværs af havene. Transport af følsomt gods kræver forsigtighed, stor professionalisme og et problemfrit samarbejde.

  I en global økonomi er effektiv styring af forsyningskæden nøglen til succes. Forsyningskæden dækker alle virksomhedens funktioner, fra indkøb af råmaterialer til fremstilling og levering af produkter til 
  kunderne. Logistik - transport, oplagring og distribution - er et forretningskritisk led i denne værdikæde. Læs mere om, hvad god supply chain management består af.

  1. Hvad er en forsyningskæde?

  Supply Chain Management (SCM) betyder optimering af materiale- og informationsstrømme og hele servicekæden. Det er en netværkslignende måde at arbejde på, hvor alle, f.eks. leverandører og logistikpartnere, har deres egen rolle og opgave.

  Forsyningskædens endelige struktur og form er virksomhedsspecifik: Den afhænger bl.a. af produkter, branche og kunder. Den grundlæggende idé er altid et smidigt samarbejde og kommunikation mellem alle parter, så omkostningerne minimeres og kundeværdien maksimeres.

  Supply chain og logistik er nogle gange nært beslægtede begreber. Logistik er normalt relateret til 
  styringen af en virksomheds materialestrømme, og forsyningskæden dækker hele samarbejdsnetværket.

  2. Optimering af forsyningskæden

  Udviklingen af forsyningskæden er en strategisk succesfaktor, dvs. hvordan logistikken er organiseret, og hvordan den udvikles på lang sigt. Det handler også om at drive praktiske operationelle aktiviteter og logistik, såsom transport, oplagring og distribution.

  Den grundlæggende idé er at sikre tilgængeligheden af produkter til kunderne på en omkostningseffektiv måde. Det lykkes, når forsyningskæden anskues som en helhed og ikke fokuserer på at arkivere individuelle elementer.

  Optimering har blandt andet til formål at strømline processer og forkorte gennemløbstider. Vigtige værktøjer her er informationsoverførsel i realtid og samarbejde mellem forskellige aktører.

  Et godt samarbejde mellem partnere muliggør pålidelig transport, fleksibel drift og omkostningseffektivitet.

  3. Bæredygtig forsyningskæde

  Forsyningskæder er en vigtig del af økonomien og har en stor indvirkning på miljøet og samfundet. Den øgede miljøbevidsthed påvirker og kan også ses i logistikkæden.

  Derfor er branchen begyndt at tale om "grøn logistik", som tager højde for bæredygtig udvikling. En af de centrale ideer er at udvikle transportkæden, så transporten af varer belaster miljøet så lidt som muligt.

  Udbydere af logistiktjenester har mange måder at minimere transportens miljøpåvirkning på. Her er blot nogle få eksempler:

  Bæredygtig bytransport: En milepæl mod at opnå klimaneutral global logistik

  4. Forsyningskædens modstandsdygtighed og risikostyring

  Risikostyring betyder beslutninger og handlinger for at minimere risici og de skader, der følger af dem. Risici skal identificeres og vurderes for at kunne håndteres. På trods af de samme principper er hver forsyningskæde forskellig, så risiciene skal også altid vurderes fra sag til sag.

  Vigtigheden af sikkerhed og leveringspålidelighed understreges hele tiden. Stigningen i varestrømme og transportmængder samt reduktionen i mængden af lager- og sikkerhedslagre har gjort risikostyring endnu vigtigere.

  I den globale verden og økonomi afspejles virkningerne af trusler overalt. Globale kriser som COVID-pandemien og økonomisk turbulens har været en hård test for forsyningskædernes modstandsdygtighed.

  5. Gennemsigtighed i forsyningskæden

  Gennemsigtighed i forsyningskæden kræver informationsdeling, standardiserede processer og kortlægning af forsyningskæden. Digitaliseringen og den teknologiske udvikling har gjort det muligt at overvåge varestrømmene endnu mere præcist.

  Sporbarhed og overvågning af forsendelser er en vigtig del af supply chain management. På den måde får virksomhederne bedre synlighed gennem hele kæden, og de kan styre den mere effektivt og fleksibelt. Det er blandt andet...

  6. Digitalisering i forsyningskæden

  Udviklingen går i retning af digitale forsyningskæder. I logistikken er tracking af forsendelser for eksempel elektronisk. Ruteplanlægning og optimering er blevet mere effektiv, når køretøjer kan spores i realtid.

  Digitalisering er ikke længere et nyt fænomen, men dets betydning vokser hele tiden. Teknologien har muliggjort nye typer af forretningsmodeller, og den har også revolutioneret styringen af forsyningskæden.

  I logistikken er ny teknologi blevet brugt til f.eks. at forudsige efterspørgsel, optimere og automatisere processer og håndtere afvigelser. På den måde kan man bl.a. 1) effektivisere leveringen af varer, 2) øge lastniveauet for transporter og 3) forbedre kundeservicen.

  7. Globalisering og internationale forsyningskæder

  Globaliseringen har udvidet forsyningskæderne. Det har gjort dem mere og mere internationale, da virksomheder har flyttet produktion og andre aktiviteter til udlandet. Koncentrationen af produktionen har øget transportbehovet.

  Fordelene er betydelige: mere alsidige indkøbsmuligheder, større markeder og stordriftsfordele. Efterhånden som forsyningskæderne er blevet længere, er vigtigheden af internationale handelsregler og risikostyring blevet understreget.

  Styringen af den internationale forsyningskæde kræver optimering og udvikling af transport, opbevaring og distribution. Når markedsområdet er hele verden, er det endnu vigtigere, at produkterne er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

  8. Lean forsyningskæde

  En lean forsyningskæde er grundlæggende en velfungerende forsyningskæde: varer eller produkter leveres til kunden så effektivt og fleksibelt som muligt. Det betyder så lidt spild og affald som muligt undervejs.

  I logistik betyder lean-tænkning, at man planlægger forsyningskæden på en sådan måde, at man undgår ressourcespild, dvs. at man er så effektiv som muligt. Et andet vigtigt mål er at øge fleksibiliteten i leveringsprocessen.

  Lean-tankegangen fokuserer på at minimere spild, optimere effektiviteten og maksimere værdien i logistikken. Agile metoder prioriterer tilpasningsevne og lydhørhed over for hurtigt skiftende markeder.

  Sammen skaber lean og agile tilgange en forsyningskæde, der hurtigt kan reagere på kundernes behov og forkorte leveringstiderne.

  9. Vælg en pålidelig logistikpartner

  Udbydere af logistiktjenester tilbyder tjenester som transport, spedition og oplagring, men også outsourcing af hele logistikprocessen. I øjeblikket går tendensen i retning af omfattende logistik-outsourcing, som dækker alt fra planlægning og styring til implementering.

  Logistik bør implementeres som en one-stop-shop, hvor man kun behøver at kommunikere med én tjenesteudbyder. Det understreger, hvor vigtigt det er at vælge den rigtige logistikpartner. Vælg en pålidelig transportpartner, hvis effektive servicenetværk af høj kvalitet dækker hele verden.

  Lær DB Schenkers produkter at kende

  Samtykke til at bruge cookies og indsamle data

  Vi bruger cookies for at optimere vores hjemmeside og konstant forbedre den. Til dette bruger vi blandt andet Adobe Analytics. Ved at fortsætte med at bruge denne side, godkender du vores brug af cookies. Du kan finde mere information om cookies og indstillinger i vores privacy policy.

 • Cookies og sporing

  Vi vil gerne give dig muligheden for at træffe en informeret beslutning for eller imod brugen af cookies - som ikke er obligatorisk for de tekniske funktioner på hjemmesiden. Cookies er små tekstfiler, hvor personlige data kan gemmes.

  Vores Private Policy er beregnet til at sikre, at du er fuldt opmærksom på indsamling og behandling af data, herunder ved brug af cookies via vores websteder, og at du kan træffe en beslutning på baggrund af korrekt information. Du kan når som helst ændre dine cookieindstillinger.

  Find mere information under vores privacy policy.