Skip to content


Woman cooking with the wood gasifier stove
Woman sitting in her house using the wood gasifier stoves
A person working in a field

DB Schenker støtter atmosfair

Indsatsen i tredje kvartal af vores interne Leading the Way-udfordring vil gå til den velgørende organisation atmosfair. Sammen med atmosfair støtter vi et pilotprojekt i Vestbengal i Indien ved at subsidiere salget af højeffektive brændeforgasningsovne. I Burkina Faso i Vestafrika støtter vi udbygningen af ​​drikkevandsnettene med flere vandkiosker. Få mere at vide om de projekter, vi støtter:

Projekt Indien: Effektive brændegasovne

Med vores hjælp vil atmosfair subsidiere salget af højeffektive brændeforgasningsovne i Vestbengal, Indien. Brændegaskomfurer giver mulighed for effektiv og røgfri madlavning og producerer også trækul, der kan bruges eller sælges. Dette forbedrer den økonomiske situation for lokalbefolkningen og understøtter samtidig bevarelsen af ​​mangroveskove og dens biodiversitet, herunder den bengalske tiger.

Woman sitting on the floor using the wood gas stove

Projektets samlede kulstofbesparelse er 4500 tons CO2-reduktion og 850 tons CO2-kulstofdræn om året fra 2000 forgasningsovne.

Effektive brændegasovne konfurer program | atmosfair


Projekt Vestafrika: Drikkevand i Burkina Faso

Vi støtter atmosfair med installation og drift af adskillige vandkiosker på tværs af Burkina Faso for at give lokalbefolkningen adgang til sikkert drikkevand. Dette vil føre til en reduktion af sundhedsskadelige virkninger relateret til vandbårne sygdomme forbundet med usikkert vandforbrug og relateret til skadelige gasser under forbrænding af brænde til kogende vand.

Group of people lined up at the water kiosk looking towards it

Projektets samlede CO2-besparelse er op til 400 tons CO2-reduktion.

Solar vand afsaltning system | atmosfair


Om atmosfair

atmosfair er en tysk non-profit organisation, der aktivt bidrager til CO2-reduktion ved at fremme, udvikle og finansiere vedvarende energi i over 15 lande verden over. De er udelukkende afhængige af frivillige klimabetalinger fra private personer og virksomheder. Med det formål at dekarbonisere verdensøkonomien har designet deres softwareværktøjer og konsulenttjenester til at hjælpe virksomheder med at udføre klimapolitikker- med særligt fokus på forretningsrejser. Deres arbejdsmoral er baseret på følgende princip: kompenser kun for det, der ikke kan undgås eller reduceres. Denne tilgang er grundlaget for alle deres partnerskaber og sikrer ikke kun klimaintegritet, men også omkostningseffektivitet.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Leading The Way Challenge

1/4
A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera

Vi arbejder for en humanitær sag i 4. kvartal

2/4
Sea turtle underwater

Vi bevæger os for Ocean Conservancy

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

We rykker for WeForest

4/4