Kom til indhold


A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera
4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing
A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm
Two girls sitting next to each other at desk at school, writing in their books
A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

DB Schenker går for en humanitær sag

Indsatsen i fjerde og sidste kvartal af vores interne Leading the Way-udfordring vil gå til en velgørende humanitær organisation, som driver forandring i at fremme børns rettigheder og ligestilling for piger.

I et samarbejde er vi med til at forbedre levevilkårene, så børn og unge kan udvikle sig frit og ved et godt helbred, uanset deres oprindelse, religion eller de politiske forhold, der hersker i deres land. Få mere at vide om de projekter, vi støtter:

Projekt Guatemala: Healthy Children Despite Climate Change

Guatemala er særligt sårbart over for naturkatastrofer. Virkningerne på befolkningen og landets infrastruktur er alvorlige. Den deraf følgende fattigdom og underernæring har fatale konsekvenser for især børn og kan føre til forsinket mental og fysisk udvikling, indlæringsproblemer og øget risiko for sygdom. Med vores støtte ønsker vi at forbedre fødevaresikkerheden og styrke modstandskraften over for virkningerne af klimaændringer.

A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm

Projektaktiviteter:
- Entreprenørskabstræning og klubber for 700 unge kvinder​
- Workshops om sund ernæring, mor-barn sundhed og hygiejne
- Workshops for 120 lærere om miljøundervisning

I alt nyder 700 unge kvinder, 1.000 mødre og 120 lærere fra 40 skoler godt af projektaktiviteterne.

Project Malawi: Youth Education on Sexual and Reproductive Health and Rights

Malawi har en meget ung befolkning, men landet mangler stadig ungdomsvenlige og kønsfølsomme sundhedsydelser. Kulturelle normer forhindrer oprettelsen af ​​disse tjenester og nægter dermed unge mennesker adgang til information om deres seksuelle og reproduktive rettigheder. Det malawiske samfund er præget af traditionelle rollemodeller. 42 procent af malawiske kvinder er gift før deres 18-års fødselsdag. Denne tradition øger risikoen for tidlige graviditeter. Især piger og unge kvinder nægtes ofte retten til selvbestemmelse. Vi er med til at styrke den seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder for børn, unge og unge voksne med eller uden handicap.

4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing

Projektaktiviteter:
- Uddannelse af 140 unge samfundsarbejdere i at give seksuel sundhedsrådgivning til deres jævnaldrende
- Erhvervsuddannelse for unge mødre og unge kvinder for at styrke dem økonomisk
- Etablering af 60 sparegrupper for mikrovirksomheder

I alt 82.000 mennesker i Mzimba-distriktet nyder godt af projektaktiviteterne.

Projekt Laos: Sustainable agriculture and climate protection

Bokeo-regionen i det nordlige Laos er stærkt præget af fattigdom. Mange mennesker lever af risdyrkning. Manglen på diversificering i landbruget og lav bevidsthed om sund ernæring fører til underernæring og underernæring. Klimaforandringerne har øget tørken i Laos, hvilket gør det vanskeligt at dyrke ris. Når fødevarelagrene er utilstrækkelige, låner mange familier ris i risbanker til høje renter og falder hurtigt ind i en fattigdomscyklus. Tørkene påvirker også vandforsyningen. Med dette projekt sigter vi mod at forbedre levevilkårene i landdistrikterne gennem tilpasning til klimaændringer og innovativt landbrug.

A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

Projektaktiviteter::
- Opførelse og etablering af to landbrugslæringscentre
- Uddannelse i bæredygtigt landbrug, iværksætteri
- Støtte til etablering af mikrovirksomheder
- Fremme af vandtanke og solcellepumper

I alt 2.750 mennesker i 16 lokalsamfund i Bokeo-regionen nyder godt af projektaktiviteterne.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Leading The Way Challenge

1/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Vi støtter atmosfair

2/4
Sea turtle underwater

Vi bevæger os for Ocean Conservancy

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

We rykker for WeForest

4/4