Skip to content


Fish swimming through corals
Sea turtle underwater
Whale jumping out of the ocean

DB Schenker bevæger sig for Ocean Conservancy

I vores spændende firmaudfordring vil vi donere alle indsamlede km i andet kvartal i år til den velgørende organisation Ocean Conservancy

Ocean Conservancy logo

Vi støtter Ocean Conservancys arbejde med et rent, sundt ocean, inklusiv tiltag til: at sikre at havene er fri for skrald og forurening; beskytte skrøbelige ecosystemer som Arktiske og Florida; fremme bæredygtige klimaløsninger og forebygge de største trusler mod at ødelægge kystsamfund og ecosystemer: og reducere overfiskning og samtidig bevare fiskebestandene. 

Program: Trash Free Seas®

Havaffald påvirker sundheden for dyrelivet, mennesker og lokale økonomier. Skrald i vandet og på kysten kan blive opfattet som føde for dyrelivet eller vikle sig ind i dyr med dødelige konsekvenser. Det anslås, at mere end 11 millioner tons plastik hvert år udledes i vores have.

Underwater image with black and striped fish.

The Trash Free Seas® programmet har:

Renset mere end 348 millioner pund affald op gennem International Coastal Cleanup® — verdens største frivillige indsats på vegne af havets sundhed.

Trash Free Seas® program | Ocean Conservancy

Program: Konfrontation med klimaændringer

Havet har absorberet mere end 90 % af varmen fra menneskeskabt global opvarmning og omkring en tredjedel af kulstofemissionerne. En række klimapåvirkninger - inklusive havforsuring, havniveaustigning og stærkere, hyppigere orkaner - skader kystindustrier og samfund. Ocean Conservancy arbejder hen imod en række bæredygtige klimaforanstaltninger, såsom bestræbelser på at reducere emissioner fra skibsfart og havne og opskalere velplaceret offshore vedvarende energi.

Sunset above the ocean

Siden 1993 er hastigheden af havopvarmningen fordoblet.

Konfrontation med klimaændringer | Ocean Conservancy

Om Ocean Conservancy

Ocean Conservancy blev oprindeligt grundlagt i 1972 og arbejder på at beskytte havet mod nutidens største globale udfordringer. Sammen med deres partnere skaber de videnskabsbaserede løsninger til et sundt hav og det dyreliv og samfund, der er afhængige af det. Ocean Conservancy uddanner og giver borgerne mulighed for at handle på havets vegne. Fra Arktis til Den Mexicanske Golf til Kongressens haller bringer Ocean Conservancy mennesker sammen for at finde løsninger til vores vandplanet. Informeret af videnskaben vejleder deres arbejde politik og engagerer folk i at beskytte havet og dets dyreliv for fremtidige generationer.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Leading the way firmaudfordringen

1/4
A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera

Vi arbejder for en humanitær sag i 4. kvartal

2/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Vi støtter atmosfair

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

We rykker for WeForest

4/4