Skip to content
Logo DB SCHENKER


Man and women working on a high-tech touch board

eProcure

Spółka DB Schenker wprowadziła nowe rozwiązanie e-Zamówienia oparte na oprogramowaniu SAP Ariba i obejmujące wszystkie wydatki pośrednie.
Sposób współpracy z naszymi dostawcami zmienia się zatem z procesów fizycznych na elektroniczne.
Wszystkie zamówienia są kierowane do naszych dostawców za pośrednictwem SAP Ariba Network. Zadaniem dostawców jest wprowadzanie i wysyłanie elektronicznych faktur, not kredytowych/faktur korygujących, potwierdzeń zamówień lub powiadomień o wysyłce za pośrednictwem Ariba Network.

Poniżej przedstawiono ważne i przydatne informacje dotyczące elektronicznej współpracy z DB Schenker za pośrednictwem SAP Ariba Network.

 • Czym jest SAP Ariba Network?

Ariba Network to usługa hostowana, która łączy dostawców z organizacjami nabywającymi, umożliwiając im prowadzenie transakcji w Internecie.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Czy korzystanie z Ariba jest płatne?

Każdy dostawca Ariba Network może wybrać rodzaj konta Ariba Network. Wybór odpowiedniego konta jest uzależniony od modelu prowadzonej działalności oraz sposobu realizacji wyznaczonych celów sprzedażowych i e-handlowych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Czy moja spółka może mieć kilka kont?

Posiadanie kilku kont jest możliwe i zależne od potrzeb biznesowych. Na przykład, jeśli dane przedsiębiorstwo ma kilka oddziałów na świecie, można dla każdego regionu założyć oddzielne konto.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Moje dane logowania nie działają. Co mam zrobić?

Zapomniane hasło lub nazwę użytkownika można odzyskać, klikając przycisk „Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła” poniżej przycisku logowania na stronie logowania — rozpocznie się proces resetowania. Jeżeli to nie pomoże, prosimy o kontakt z działem wsparcia SAP Ariba.

Tutaj można zamówić wsparcie telefoniczne.

 • Moje konto nie działa prawidłowo, mam problem techniczny.

Proszę sprawdzić Centrum pomocy, klikając znak zapytania widoczny w prawym górnym rogu na stronie konta.
Następnie proszę kliknąć „Wsparcie” w prawym dolnym rogu strony, aby przeszukać istniejące rozwiązania lub uzyskać pomoc na czacie lub telefonicznie. Problem należy przedstawić jak najbardziej klarownie — zrzuty ekranu znacznie przyspieszą rozwiązanie problemu.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Nie mogę wystawić faktury, ponieważ cena, ilość lub data dostawy są nieprawidłowe.

Proszę się skontaktować z osobą odpowiedzialną za zamówienie (nabywca, kupiec lub zamawiający), aby odpowiednio zaktualizowali zamówienie. Przed potwierdzeniem zamówienia należy sprawdzić te dane.

 • Gdzie można sprawdzić status faktury?

Po przesłaniu faktury jej status można sprawdzić na dwa sposoby:

1. Jeżeli ustawienia przedsiębiorstwa są odpowiednie (zob. slajd 9), wysyłane będą automatyczne powiadomienia dotyczące przesłania lub odrzucenia faktury.
2. Po zalogowaniu na konto Ariba Network można sprawdzić status faktury na stronie głównej.

 • Gdzie można znaleźć więcej informacji lub materiałów szkoleniowych, np. filmów wideo i instrukcji dotyczących obsługi systemu?

Informacje, szkoleniowe filmy wideo i instrukcje znajdują się w Centrum pomocy — dostęp do centrum jest możliwy po zalogowaniu i kliknięciu ikony ? w prawym górnym rogu strony.
Centrum pomocy zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia skutecznej komunikacji z klientami za pośrednictwem Ariba Network.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Jakie korzyści wiążą się ze standardowym kontem Ariba Network?

Główne korzyści związane ze standardowym kontem Ariba Network obejmują:

- Bezpłatne prowadzenie wszystkich transakcji
- Wystawianie zatwierdzonych faktur elektronicznych i innych dokumentów handlowych
- Większa dokładność faktur i szybsze otrzymanie płatności
- Otrzymywanie powiadomień o statusie w czasie rzeczywistym
- Promowanie swojej działalności wśród innych klientów Ariba Network

 • Jak się zarejestrować i skonfigurować standardowe konto?

Bezpłatna rejestracja do standardowego konta możliwa jest pod poniższym linkiem. Na stronie dostępne są Instrukcje dla dostawców dotyczące standardowego konta, w których opisano proces rejestracji krok po kroku. W każdym momencie można uaktualnić konto do konta firmowego zapewniającego więcej funkcji.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Jak wystawić fakturą na podstawie zamówienia, jeśli potwierdzenie e-mail gdzieś się zawieruszyło?

W przypadku zagubienia powiadomienia e-mail dotyczącego zamówienia można je wysłać ponownie po zalogowaniu na standardowe konto Ariba Network. Na pulpicie strony głównej konta, na liście zamówień proszę kliknąć Wybierz > Prześlij do mnie kopię w kolumnie Działania obok danego zamówienia.

 • Nie otrzymałem interaktywnej wiadomości e-mail z zamówieniem.

Interaktywne wiadomości e-mail z zamówieniem zawsze są wysyłane z adresu: ordersender-prod@ansmtp.ariba.com.

1. Proszę sprawdzić folder spam i dopilnować, aby wiadomości e-mail wysyłane z tego adresu były przekierowywane na główną skrzynkę e-mail.
2. Proszę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zamówienia i poprosić o zatwierdzenie Państwa adresu e-mail oraz ponowne przesłanie zamówienia.

 • Jak się zarejestrować i skonfigurować firmowe konto?

Proszę skontaktować się z Zespołem ds. obsługi Ariba za pośrednictwem tego łącza.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Jak wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez nabywcę, korzystając z zaproszenia e-mail?

Aby wziąć udział w wydarzeniu wyboru dostawców SAP Ariba, najpierw trzeba zarejestrować konto i połączyć je ze stroną wyboru dostawców klienta.

Przed rozpoczęciem procesu stanowczo zalecamy potwierdzenie, czy do Państwa przedsiębiorstwa przypisane jest już konto Ariba Network identyfikowane za pomocą numeru Ariba Network (ANID). Jeśli tak, przed kontynuacją należy zwrócić się o dodanie do tego konta użytkownika z uprawnieniami dostępu do ofert i umów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Błąd: „Wprowadzone nazwa użytkownika i hasła zostały już połączone z innym kontem użytkownika Wybór dostawców Ariba”.

Pojawia się błąd, ponieważ nazwa użytkownika i hasło są już powiązane z istniejącym użytkownikiem na stronie Wyboru dostawców nabywcy — utworzony został duplikat użytkownika, do którego wysłano zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu wyboru dostawców.

Aby rozwiązać problem, proszę kliknąć tutaj.


Odpowiedzi na wszystkie inne pytania można znaleźć na stronie wsparcia dla dostawców SAP Ariba.