Skip to content
Logo DB SCHENKER


About Us Ocean Container Ship City

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dążymy do tego by nasze procesy i usługi, zapewniały bezpieczeństwo pracownikom, kurierom, klientom, ich przesyłkom i powierzanym nam danym cyfrowym. Bezpieczeństwo jest podstawą naszej strategii. Mamy też świadomość współczesnych wyzwań – bezpieczeństwa ludzi i informacji, digitalizacji świata, gwałtownego rozwoju e-commerce, problemów ekologicznych. Staramy się odpowiadać na oczekiwania rynku, dostarczając nowe rozwiązania. Budujemy odpowiedzialne łańcuchy dostaw – w oparciu o ciągłe doskonalenie, szacunek i wypełnianie zobowiązań wobec różnych grup interesariuszy.

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom, kurierom oraz innym osobom przebywającym w naszych lokalizacjach.Chcemy by wszyscy mieli świadomość, że bezpieczeństwo zależy od każdego z nas.


Wdrożyliśmy wiele lat temu Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Mamy certyfikat OHSAS 18001:2007, który potwierdza pełne dostosowanie tego obszaru w naszej firmie do krajowych i międzynarodowych norm zarządzania bezpieczeństwem pracy.


Monitorujemy zdarzenia niebezpieczne. Analizujemy je i podejmujemy działania korygujące, aby zapobiegać im w przyszłości. Ciągle doskonalimy naszą organizację pracy. Działamy według systemu 5S, który pomaga w utrzymaniu ładu i porządku.


W 2015 roku rozpoczęliśmy wdrażanie Programu Widzę i Reagują opartego na kształtowaniu pożądanych postaw (z ang. BBS Behavior Based Safety). Program buduje wysoko rozwiniętą kulturę bezpieczeństwa pracy, na przykład poprzez obserwację zachowań pracowników, wzmacniając te pozytywne oraz eliminując zachowania ryzykowne.


Ma on uświadomić nam niebezpieczne nawyki i dać odpowiedź na pytanie, dlaczego pracownicy postępują ryzykownie, w efekcie pomóc w wyeliminowaniu przyczyn takich zachowań.

Towar przekazany nam do transportu traktujemy jak własny i dbamy o jego bezpieczeństwo. Na bieżąco weryfikujemy cały proces obsługi przesyłek w naszych terminalach, a poprzez monitoring nieprawidłowości podejmujemy działania korygujące.


Podczas odpraw tablicowych na bieżąco analizujemy wypadki i uszkodzenia. Prowadzimy szkolenia dla pracowników i kurierów nt. bezpiecznych zachowań.


Dbamy o to, by auta były wyposażone w nowoczesne systemy telematyczne, monitorujemy kluczowe przewozy w ruchu krajowym i międzynarodowym. Umożliwia nam to szybką reakcję w przypadku zagrożenia.

Codziennie wymieniamy się strumieniami danych z naszymi klientami i podwykonawcami.


Mając na uwadze dobro kontrahentów, dbamy o jakość i integralność informacji, ich właściwy przepływ - aby były one sprawdzone, wiarygodne oraz dostępne dla upoważnionych osób. Jako pierwsza firma w branży, uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 już w 2002 roku.


Zachowujemy poufność powierzonych nam informacji. Dbamy o właściwy sposób przesyłania danych, zapewniając ich pełne zabezpieczenie przed działaniami nieupoważnionych osób czy systemów. Mamy odpowiednie zabezpieczenia systemów informacyjnych na wypadek próby kradzieży danych.


Szkolenia z bezpieczeństwa informacji są obowiązkowe dla każdego nowego pracownika. Wykorzystujemy do ich przeprowadzania zarówno system e-learningów, jak i bardziej tradycyjne metody w formie szkoleń stacjonarnych.