Skip to content
Logo DB SCHENKER


camera lenses notebook db schenker office desk

Brąz dla magazynu DB Schenker w Bydgoszczy

W połowie 2019 r. magazyn DB Schenker w Bydgoszczy został poddany ocenie według globalnego, korporacyjnego standardu doskonałości operacyjnej XSITE. Audyt przeprowadzony przez międzynarodowych ekspertów zakończył się sukcesem.

„Status bronze przyznany magazynowi logistycznemu w Bydgoszczy jest szczególnym wyróżnieniem i dowodzi wysokiego poziomu dojrzałości operacyjnej. Cieszy nas, że kolejna polska lokalizacja spośród 750 oddziałów DB Schenker na świecie, została wyróżniona zgodnie ze standardem XSITE. Dowodzi to wysokiego zaangażowania pracowników i odpowiedniego podejścia do Lean Management”, mówi Dariusz Doroś, Dyrektor Logistyki Kontraktowej w klastrze Europy Północno-Wschodniej w DB Schenker.

Magazyn DB Schenker w Bydgoszczy został szczególnie doceniony za styl pracy, który charakteryzuje się wysoką kulturą bezpieczeństwa, koncentracją na potrzebach klienta i ciągłą optymalizacją procesów, a przy tym szacunkiem do osób zatrudnionych i poszukiwaniem rozwiązań „szytych na miarę”.

„Sukcesu w XSITE nie da się osiągnąć bez zaangażowanego zespołu i prawdziwego, dojrzałego przywództwa. W magazynie w Bydgoszczy wszystkie elementy były na wysokim poziomie, co miało istotny wpływ na wynik końcowy”, podkreśla Rafał Tarasewicz, Dyrektor doskonałości operacyjnej w logistyce kontraktowej na Europę w DB Schenker.

New Content Item (1) Od lewej: Rafał Tarasewicz, Dyrektor doskonałości operacyjnej w logistyce kontraktowej na Europę w DB Schenker i Sebastian Skuza, p.o. Szef Obsługi Logistycznej w Magazynie Logistycznym w Bydgoszczy

XSITE jest wdrażany od 2016 r. w całej logistyce kontraktowej DB Schenker. Dotychczas funkcjonuje w około 60 lokalizacjach, m.in. w 11 magazynach operatora logistycznego w Polsce. Ocena standardu wykonywana jest w oparciu o 5 obszarów. Sprawdzane są relacje z klientami, finanse, ludzie i przywództwo, procesy, a także bezpieczeństwo. XSITE może uzyskać poziom developing, bronze, silver lub gold.

Globalny model doskonałości biznesowej XSITE jest bardzo restrykcyjny i niespełnienie nawet jednego warunku w obowiązkowych obszarach uniemożliwia uzyskanie wyróżnienia. Polski magazyn w Teresinie pod Warszawą jako pierwszy na świecie uzyskał status silver, który jest obecnie najwyższym przyznanym poziomem.